Tiền ảo: 22,402 Sàn giao dịch: 539 Vốn hóa: $1,051,216,898,794 Khối lượng (24h): $46,588,076,936 Thị phần: BTC: 42.4%, ETH: 18.4%

Sàn giao dịch tiền ảo

Hiện tại, chúng tôi đang theo dõi 536 sàn giao dịch với hơn 58,695 cặp tiền điện tử đang được giao dịch. Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $195,453,809,271.

#Sàn giao dịchKhối lượng (24h)%Khối lượng (24h)Thanh khoảnCặpCoin hỗ trợTiền pháp định
1 Binance Binance $54,822,732,774 -22.99% 927 1,636 384 11
2 Coinbase Exchange Coinbase Exchange $1,670,555,613 -26.48% 753 602 241 3
3 Kraken Kraken $577,259,738 -25.70% 732 722 221 7
4 KuCoin KuCoin $2,701,648,334 -17.61% 548 1,405 785 48
5 Uniswap (V3) Uniswap (V3) $681,274,557 -34.53% - 864 535 -
6 Bitstamp Bitstamp $133,278,807 -33.98% 615 163 73 3
7 Bitfinex Bitfinex $304,115,304 -13.85% 593 408 187 4
8 OKX OKX $8,872,375,723 -5.06% 539 796 356 46
9 Bybit Bybit $8,222,323,843 -34.41% 634 518 343 6
10 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) $68,200,314 -27.57% - 346 143 -
11 Curve Finance Curve Finance $232,185,940 +50.15% - 135 68 -
12 Uniswap (V2) Uniswap (V2) $61,016,498 -11.32% - 1,241 1034 -
13 Bithumb Bithumb $275,856,092 -18.46% 427 279 197 1
14 Bitget Bitget $6,787,778,238 -23.66% 613 536 402 15
15 Binance.US Binance.US $276,356,931 -23.43% 674 322 153 1
16 Gemini Gemini $24,543,067 -27.99% 637 141 116 7
17 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) $143,338,968 -1.39% - 3,763 2799 -
18 bitFlyer bitFlyer $44,293,327 -32.60% 598 12 9 3
19 DODO (Ethereum) DODO (Ethereum) $129,254,505 +24.89% - 76 7 -
20 MEXC MEXC $1,380,653,132 +25.33% 625 1,769 1495 -
21 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange $585,220,699 -19.07% 609 519 226 -
22 LBank LBank $1,337,080,163 +6.23% 611 464 427 -
23 Coincheck Coincheck $32,127,702 -19.51% 656 3 2 1
24 Gate.io Gate.io $1,286,736,866 -32.74% 460 2,618 1587 2
25 BKEX BKEX $630,119,037 -19.52% 599 560 541 -
26 ALEX ALEX $381.38 +21.16% - 2 3 -
27 Upbit Upbit $1,888,125,509 -23.03% 517 273 182 1
28 Huobi Huobi $1,433,972,220 -24.87% 425 886 588 50
29 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) $30,197,721 -22.26% - 117 23 -
30 SushiSwap SushiSwap $21,410,677 -32.28% - 323 264 -
31 SpookySwap SpookySwap $26,105,172 +44.05% - 268 119 -
32 BitMart BitMart $3,890,250,854 -18.17% 620 748 627 2
33 Korbit Korbit $5,132,875 -40.21% 475 112 113 1
34 Uniswap (V3) (Arbitrum) Uniswap (V3) (Arbitrum) $63,798,903 -35.59% - 200 61 -
35 ProBit Global ProBit Global $140,166,935 -0.36% 406 696 529 -
36 Balancer (V2) Balancer (V2) $50,378,837 -59.15% - 147 76 -
37 TraderJoe (Avalanche) TraderJoe (Avalanche) $3,366,681 -67.95% - 232 160 -
38 Binance TR Binance TR $271,053,602 -11.01% 452 115 86 1
39 Bittrex Bittrex $15,105,318 -19.70% 396 708 357 1
40 Raydium Raydium $2,760,792 -34.95% - 376 322 -
41 Balancer Balancer $2,486,679 -25.26% - 34 16 -
42 P2B P2B $1,400,523,757 -19.64% 610 235 138 -
43 Zaif Zaif $887,150 -45.14% 449 14 10 1
44 Pexpay Pexpay $56,229,942 +66.46% 703 20 21 3
45 Pangolin Pangolin $1,791,035 -69.69% - 133 84 -
46 BTCEX BTCEX $11,707,789,125 -10.18% 633 185 150 2
47 Kwenta Kwenta $1,743,172 +111.89% - 4 2 -
48 SushiSwap (Polygon) SushiSwap (Polygon) $1,447,342 +12.62% - 153 90 -
49 Coinsbit Coinsbit $852,194,131 -19.64% 547 159 87 2
50 Bitrue Bitrue $6,713,700,784 -20.75% 465 1,053 574 10
51 PancakeSwap (Aptos) PancakeSwap (Aptos) $1,180,223 -41.04% - 16 10 -
52 Coinone Coinone $54,296,706 -24.01% 474 185 186 1
53 SpiritSwap SpiritSwap $992,191 +68.09% - 118 72 -
54 CoinW CoinW $7,481,887,263 +1.92% 544 390 377 34
55 PancakeSwap PancakeSwap $902,516 -14.71% - 345 196 -
56 IDEX IDEX $3,931,741 -1.13% 378 28 16 -
57 Phemex Phemex $1,904,999,315 -5.05% 494 255 201 -
58 Poloniex Poloniex $78,155,866 -0.47% 349 488 293 -
59 Okcoin Okcoin $8,536,387 -23.18% 638 5 6 8
60 DODO (Polygon) DODO (Polygon) $14,924,691 +4.01% - 25 9 -
61 Bancor Network Bancor Network $442,652 -58.45% - 160 157 -
62 PancakeSwap (Ethereum) PancakeSwap (Ethereum) $443,371 -14.74% - 10 8 -
63 Solidly Solidly $399,618 +25.50% - 96 48 -
64 BitMEX BitMEX $442,625,030 -37.62% 392 38 18 -
65 SushiSwap (Arbitrum) SushiSwap (Arbitrum) $12,678,401 -30.64% - 119 59 -
66 KyberSwap Elastic (Polygon) KyberSwap Elastic (Polygon) $10,357,625 +7.36% - 55 17 -
67 WhiteBIT WhiteBIT $441,513,945 -13.38% 555 229 189 4
68 Hotcoin Global Hotcoin Global $3,574,422,685 -9.06% 483 360 283 -
69 Osmosis Osmosis $6,952,925 -47.17% - 66 38 -
70 BingX BingX $8,674,552,937 -8.55% 518 418 345 7
71 KyberSwap Elastic (Avalanche) KyberSwap Elastic (Avalanche) $6,402,955 -37.32% - 31 14 -
72 Currency.com Currency.com $57,107,338 -43.92% 592 72 44 4
73 SushiSwap (Avalanche) SushiSwap (Avalanche) $35,567.67 +4.82% - 21 13 -
74 BigONE BigONE $476,890,590 -16.44% 489 128 114 -
75 Deepcoin Deepcoin $10,003,229,256 -22.55% 658 184 141 -
76 Serum DEX Serum DEX $5,789.21 -51.11% - 41 31 -
77 CoinEx CoinEx $417,582,948 -25.13% 501 867 578 -
78 Bitso Bitso $24,227,802 -12.36% 519 24 14 2
79 Tapbit Tapbit $3,375,573,795 -26.99% 655 232 202 23
80 Bitkub Bitkub $45,579,751 -26.63% 482 77 78 1
81 Bitvavo Bitvavo $88,577,553 -25.58% 435 180 181 1
82 Dex-Trade Dex-Trade $154,022,259 -5.12% 498 143 73 -
83 Balancer (V2) (Polygon) Balancer (V2) (Polygon) $2,797,341 +329.54% - 55 35 -
84 SushiSwap (Fuse) SushiSwap (Fuse) $860.65 +352.15% - 2 3 -
85 KyberSwap Elastic (Arbitrum) KyberSwap Elastic (Arbitrum) $2,621,495 -19.78% - 20 11 -
86 Biconomy Exchange Biconomy Exchange $78,554,827 +3.54% 687 113 106 30
87 Coinstore Coinstore $151,890,180 +1.19% 489 86 84 18
88 BIT BIT $332,851,707 -11.51% 507 134 77 -
89 BtcTurk | Pro BtcTurk | Pro $197,337,566 +4.26% 387 174 77 1
90 KyberSwap Elastic (Optimism) KyberSwap Elastic (Optimism) $1,397,167 -19.39% - 20 11 -
91 Balancer (V2) (Arbitrum) Balancer (V2) (Arbitrum) $1,281,261 -17.74% - 17 12 -
92 Stellarterm Stellarterm $37,047.92 +66.14% 391 10 11 -
93 Azbit Azbit $148,757,280 +10.45% 564 109 68 -
94 DigiFinex DigiFinex $4,016,332,319 -24.79% 517 510 408 28
95 Bitbank Bitbank $22,346,076 -38.39% 565 38 25 1
96 Pionex Pionex $403,205,598 -24.98% 530 314 261 -
97 WOO Network WOO Network $164,667,984 -42.14% 549 164 105 -
98 Cryptology Cryptology $36,267,747 -17.17% 515 59 40 2
99 IndoEx IndoEx $2,189,167,963 +0.74% 610 193 106 -
100 Luno Luno $9,684,909 -23.84% 474 26 13 10
101 SushiSwap (Fantom) SushiSwap (Fantom) $307,931 +37.03% - 51 30 -
102 KyberSwap Classic (Polygon) KyberSwap Classic (Polygon) $247,685 -26.00% - 13 11 -
103 BitForex BitForex $940,316,960 -14.46% 413 203 162 -
104 Loopring Exchange Loopring Exchange $3,124,815 -14.15% 215 12 11 -
105 LATOKEN LATOKEN $91,305,458 -19.57% 448 812 692 5
106 EXMO EXMO $93,043,600 +0.89% 342 170 63 6
107 Tidex Tidex $1,131,104,191 -19.75% 497 129 40 8
108 SushiSwap (BSC) SushiSwap (BSC) $54,993.16 -25.64% - 47 27 -
109 Aave Aave $119,237,780 +0.37% - 10 20 -
110 SushiSwap (Gnosis) SushiSwap (Gnosis) $34,611.68 -23.83% - 25 15 -
111 Indodax Indodax $8,832,140 -23.77% 434 232 229 1
112 KyberSwap Classic (BSC) KyberSwap Classic (BSC) $18,832.04 +307.90% - 12 12 -
113 XT.COM XT.COM $1,384,987,876 -10.91% 555 926 677 7
114 Independent Reserve Independent Reserve $17,589,731 +7.31% 513 65 30 4
115 Cointr Pro Cointr Pro $124,178,238 -10.56% 517 35 36 30
116 CoinZoom CoinZoom $8,301,409 +55.84% 539 55 24 -
117 SushiSwap (Harmony) SushiSwap (Harmony) $28,412.90 -30.80% - 46 28 -
118 DDEX DDEX $6,125.71 +0.01% - 3 4 -
119 MAX Exchange MAX Exchange $13,018,229 -37.62% 592 54 32 1
120 Paribu Paribu $129,884,550 -12.17% 363 103 95 1
121 Bitpanda Pro Bitpanda Pro $3,521,592 -55.30% 526 53 47 4
122 Voltswap Voltswap $143.74 +110.06% - 3 4 -
123 KyberSwap Classic (Avalanche) KyberSwap Classic (Avalanche) $130.31 -92.50% - 2 4 -
124 Symmetric(XDAI) Symmetric(XDAI) $77.10 -50.10% - 2 3 -
125 Orca Orca $1,955,195 -48.28% - 116 79 -
126 Coinlist Pro Coinlist Pro $391,679 -29.80% 265 78 47 1
127 FMFW.io FMFW.io $592,697,395 -33.82% 304 326 169 -
128 DODO (Arbitrum) DODO (Arbitrum) $1,238,790 +13.33% - 15 10 -
129 ACE ACE $8,644,854 -17.92% 562 54 39 1
130 Tokocrypto Tokocrypto $11,967,188 -25.36% 355 563 301 1
131 PowerTrade PowerTrade $4,567,498 -39.16% 495 4 5 -
132 DODO (BSC) DODO (BSC) $18,225,515 -4.67% - 197 10 -
133 Nominex Nominex $46,547,404 +69.50% 526 320 215 -
134 Mercado Bitcoin Mercado Bitcoin $1,314,938 -29.67% 498 18 12 1
135 THORChain THORChain $16,549,864 -32.03% - 26 27 -
136 Bitsten Bitsten $1,490,241 -26.88% 503 9 10 -
137 AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) $88,289,318 +5.63% 280 319 258 1
138 Dcoin Dcoin $430,960,761 -14.82% 513 125 119 -
139 Compound Compound $15,637,152 +1.34% - 9 18 -
140 Blockchain.com Blockchain.com $1,635,753 -22.43% 480 48 26 4
141 CEX.IO CEX.IO $2,333,139 -6.77% 464 240 127 4
142 Biswap Biswap $10,237,825 -19.58% - 150 101 -
143 ZigZag (zkSync v1) ZigZag (zkSync v1) $937,466 -13.19% 474 25 20 -
144 BTC Markets BTC Markets $3,146,942 -37.53% 440 28 26 1
145 Bitcoiva Bitcoiva $294,342,426 -0.21% - 310 170 -
146 NovaDAX NovaDAX $5,757,623 +9.96% 402 223 170 2
147 Bitfront Bitfront $99,860,369 -21.29% 456 13 7 1
148 Slingshot Finance Slingshot Finance $54,691,444 -4.01% - 6 7 -
149 Bullish Bullish $499,952,690 -38.55% 348 6 7 1
150 Huobi Japan Huobi Japan $4,531,086 +4.87% 502 20 11 -
151 Kuna Kuna $1,118,793 -19.30% 424 37 23 2
152 HitBTC HitBTC $631,811,668 -32.87% 404 741 419 5
153 Delta Exchange Delta Exchange $39,947,237 -30.69% 343 47 42 -
154 SWFT Octopus Trade SWFT Octopus Trade $69,884,678 -38.78% 460 18 13 -
155 Coinmetro Coinmetro $650,274 -51.75% 427 76 43 4
156 C-Patex C-Patex $4,849,970 -22.24% 412 11 11 -
157 Reku Reku $4,825,997 -8.22% 468 41 42 1
158 BitoPro BitoPro $4,018,723 -35.21% 372 23 20 1
159 CoinMate CoinMate $743,393 -19.01% 412 11 6 2
160 Hanbitco Hanbitco $552.33 +1.10% 109 15 16 -
161 bit4you bit4you $352,080 -18.69% 415 77 49 -
162 OKCoin Japan OKCoin Japan $12,357,827 +0.13% 379 16 13 -
163 Polyx Polyx $19,466,504 +0.86% 307 8 8 3
164 WazirX WazirX $3,647,082 -0.36% 268 384 221 1
165 Mandala Exchange Mandala Exchange $2,395,705 +23.64% 371 211 158 -
166 Bitexen Bitexen $44,096,175 +8.23% 287 59 49 1
167 Bilaxy Bilaxy $23,286,894 -13.09% 418 250 252 -
168 CoinJar CoinJar $1,220,865 -34.60% 376 67 35 2
169 Buda Buda $631,829 -6.82% 388 21 9 4
170 Bitbns Bitbns $15,034,901 -4.92% 296 160 141 1
171 Txbit Txbit $6,423,656 +9.03% 322 51 45 -
172 Emirex Emirex $1,005,007 -10.67% 379 32 28 3
173 QuickSwap (V3) QuickSwap (V3) $18,186,601 -20.05% - 92 54 -
174 Resfinex Resfinex $92,913,204 -16.72% 351 8 7 -
175 WOOFi WOOFi $17,832,290 -40.41% - 12 11 -
176 WX.Network WX.Network $507,676 -3.66% 281 24 13 -
177 KyberSwap Elastic (Ethereum) KyberSwap Elastic (Ethereum) $15,720,257 +33.91% - 12 9 -
178 Cryptonex Cryptonex $26,797,579 -39.46% 325 29 20 5
179 Bit2Me Pro Bit2Me Pro $108,740,552 -22.58% 388 14 13 -
180 ExMarkets ExMarkets $49,024,679 -3.30% 274 67 36 1
181 Jupiter Jupiter $18,306,346 -9.71% - 196 131 -
182 LocalTrade LocalTrade $259,043,326 -18.91% 447 121 64 -
183 Altcoin Trader Altcoin Trader $1,717,656 +13.24% 333 33 32 1
184 Foxbit Foxbit $541,745 -60.25% 353 17 18 -
185 Bitvast Bitvast $14,676,346 -29.45% 432 5 6 -
186 OpenOcean OpenOcean $11,913,667 -51.89% - 166 72 -
187 Sun.io Sun.io $10,875,554 -18.57% - 62 30 -
188 Velodrome Velodrome $9,332,262 -12.28% - 52 16 -
189 CoinDCX CoinDCX $6,007,517 -2.86% 282 528 272 1
190 ZebPay ZebPay $810,455 -27.66% 327 105 99 3
191 ZT ZT $99,629,655 -13.15% 344 292 281 -
192 Bitazza Bitazza $8,246,277 -5.31% - 152 73 1
193 VALR VALR $10,338,022 -14.40% - 78 47 2
194 BTSE BTSE $2,835,217,173 -3.69% 365 99 82 9
195 Karura Swap Karura Swap $62,674.86 -8.91% - 16 12 -
196 Satang Pro Satang Pro $746,964 +31.47% 317 34 35 1
197 Zipmex Zipmex $58,821.43 -62.33% 350 8 10 5
198 QuickSwap QuickSwap $6,637,833 -30.33% - 692 365 -
199 NiceHash NiceHash $155,497 -53.07% 338 52 38 -
200 Coinhub Coinhub $2,503,538 +40.52% 287 29 31 1
201 Coinut Coinut $13,104.28 +10.15% 360 25 10 1
202 KyberSwap Classic KyberSwap Classic $17,116.84 -30.25% - 19 15 -
203 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange $103,334,896 -8.28% 373 70 63 -
204 Katana Katana $4,482,771 -48.09% - 4 5 -
205 Cat.Ex Cat.Ex $15,581,451 +18.11% 406 87 51 -
206 The Rock Trading The Rock Trading $611,083 +38.83% 297 20 15 2
207 FlatQube Exchange FlatQube Exchange $3,906,916 +23.25% - 13 10 -
208 BITEXLIVE BITEXLIVE $7,342,057 -7.82% 277 39 25 -
209 TimeX TimeX $16,833,033 +7.91% 253 23 15 2
210 DeFiChain DEX DeFiChain DEX $3,593,220 -9.25% - 33 34 -
211 KLAYswap KLAYswap $3,572,212 +2.76% - 71 37 -
212 Globe Derivative Exchange Globe Derivative Exchange $19,215,189 -7.72% - 17 18 -
213 Wombat Exchange Wombat Exchange $3,372,844 -17.48% - 11 5 -
214 Koinbazar Koinbazar $27,773,958 +0.83% - 73 43 1
215 Fstswap Fstswap $2,402,501 +555.47% - 15 11 -
216 StormGain StormGain $331,487,466 -3.18% - 38 31 -
217 digitalexchange.id digitalexchange.id $253,967 -18.75% 385 60 61 1
218 DIFX DIFX $47,759,813 -10.28% 305 41 42 -
219 Orion Protocol BSC Orion Protocol BSC $204,002 -31.04% 293 27 20 -
220 Saber DEX Saber DEX $2,360,062 -0.37% - 10 12 -
221 Narkasa Narkasa $505,941 -24.43% 293 18 11 1
222 ShibaSwap ShibaSwap $1,970,098 -92.50% - 52 34 -
223 Changelly PRO Changelly PRO $430,780,824 -38.61% 335 107 46 -
224 SiennaSwap SiennaSwap $1,884,241 +534.51% - 15 7 -
225 Paymium Paymium $100,023 -15.76% 291 1 2 1
226 Maiar Exchange Maiar Exchange $1,670,198 -29.47% - 21 22 -
227 KyberSwap Elastic (Fantom) KyberSwap Elastic (Fantom) $1,688,209 +153.48% - 19 10 -
228 Orderly Network Orderly Network $166,065 -86.45% 374 4 5 -
229 Hermes Protocol Hermes Protocol $1,568,517 -29.48% - 16 12 -
230 Bitci Bitci $11,907,933 -4.31% 199 87 67 1
231 Bibox Bibox $469,449,920 +10.22% 267 375 305 -
232 Unocoin Unocoin $70,225.33 -1.96% 196 67 38 -
233 VVS Finance VVS Finance $1,261,186 -64.11% - 74 29 -
234 CrossTower CrossTower $825,076 -60.99% 353 13 9 -
235 SecondBTC SecondBTC $21,758,757 +67.12% 250 12 13 -
236 LiteBit.eu LiteBit.eu $1,200,996 -5.23% - 86 87 1
237 OMGFIN OMGFIN $20,122,571 +1.22% 352 137 48 -
238 PointPay PointPay $33,278,742 -0.41% 287 30 25 -
239 ApeSwap (BSC) ApeSwap (BSC) $1,118,753 -27.83% - 214 170 -
240 BankCEX BankCEX $81,405,264 +1.38% 202 80 48 -
241 Tokenlon Tokenlon $994,948 -80.51% - 5 3 -
242 Jubi Jubi $93,804,661 -6.11% 350 301 288 -
243 MDEX (BSC) MDEX (BSC) $850,610 -23.05% - 123 88 -
244 ProBit ProBit $426,887 +93.94% 160 64 65 -
245 SaitaSwap SaitaSwap $812,927 +192.97% - 11 12 -
246 OpenLeverage OpenLeverage $773,418 +44.82% - 61 47 -
247 Quidax Quidax $21,348,530 -36.66% 265 35 30 -
248 TradeOgre TradeOgre $760,849 +43.05% - 92 85 -
249 Minswap Minswap $748,167 -3.00% - 36 30 -
250 KickEX KickEX $33,812,234 +5.44% 190 55 51 6
251 1inch Exchange 1inch Exchange $709,277 -4.35% - 53 17 -
252 Tombswap Tombswap $713,169 -11.74% - 39 20 -
253 BabySwap BabySwap $703,242 -12.93% - 105 75 -
254 AUX Exchange AUX Exchange $682,195 -47.61% - 10 8 -
255 Helix Helix $9,625,619 -22.83% 243 18 17 -
256 Nomiswap Nomiswap $665,367 -11.18% - 37 29 -
257 BITStorage BITStorage $6,634,827 -11.27% 387 20 12 -
258 Baby Doge Swap Baby Doge Swap $572,141 -19.36% - 30 21 -
259 WigoSwap WigoSwap $519,617 +16.31% - 26 20 -
260 CoinTiger CoinTiger $5,230,359,597 -0.78% 396 680 596 -
261 LCX Exchange LCX Exchange $4,669,804 +17.05% 189 70 35 -
262 MDEX MDEX $489,320 -7.46% - 101 46 -
263 BTCBOX BTCBOX $13,477,588 +1.58% 200 1 2 1
264 ApeSwap (Polygon) ApeSwap (Polygon) $451,756 -26.77% - 62 34 -
265 Bitay Bitay $25,351,794 -12.83% 393 300 229 4
266 MM Finance (Cronos) MM Finance (Cronos) $399,698 -55.19% - 59 30 -
267 Bitonic Bitonic $389,779 -53.08% - 1 2 1
268 CoinCorner CoinCorner $377,281 -14.59% - 2 3 2
269 Wagyuswap Wagyuswap $363,413 +0.31% - 37 16 -
270 DeFi Kingdoms (Crystalvale) DeFi Kingdoms (Crystalvale) $320,042 -12.52% - 6 5 -
271 MojitoSwap MojitoSwap $305,923 -16.98% - 17 11 -
272 Finexbox Finexbox $8,379,679 -3.69% 332 252 236 -
273 Netswap Netswap $290,920 -43.19% - 19 13 -
274 iZiSwap iZiSwap $270,603 +99.31% - 19 16 -
275 Polkaswap Polkaswap $267,563 -60.20% - 18 19 -
276 BitcoinTrade BitcoinTrade $264,725 -21.82% - 10 10 1
277 Tethys Tethys $260,912 -22.56% - 11 10 -
278 Solarbeam Solarbeam $249,035 -28.15% - 23 17 -
279 4swap 4swap $11,120,433 +169.75% - 59 39 -
280 Hotbit Hotbit $51,346,003 -10.30% 248 1,033 898 23
281 Dark Knight Dark Knight $218,008 +37.73% - 17 13 -
282 Remitano Remitano $3,351,461 -3.62% 262 26 27 11
283 Dfyn Network Dfyn Network $200,018 -23.87% - 61 34 -
284 Tinyman Tinyman $191,663 -18.94% - 27 25 -
285 Yoshi.exchange (FTM) Yoshi.exchange (FTM) $189,481 +95.67% - 48 28 -
286 QuickSwap(DogeChain) QuickSwap(DogeChain) $184,321 +80.15% - 4 3 -
287 Zonda (BitBay) Zonda (BitBay) $2,040,876 -28.97% 362 106 57 4
288 Baryon Network Baryon Network $147,418 +13.99% - 6 5 -
289 Trisolaris Trisolaris $128,178 -46.09% - 19 11 -
290 DeFi Swap DeFi Swap $160,770 +60.20% - 27 14 -
291 Mento Mento $140,107 -60.01% - 1 2 -
292 Lykke Exchange Lykke Exchange $40,146.95 -47.90% 326 77 21 4
293 Swapr (Gnosis) Swapr (Gnosis) $132,119 -59.50% - 27 15 -
294 KnightSwap KnightSwap $117,625 +49.19% - 16 15 -
295 Swop.fi Swop.fi $116,185 +67.79% - 17 14 -
296 StellaSwap StellaSwap $114,327 -46.97% - 29 17 -
297 DFX Finance (Polygon) DFX Finance (Polygon) $112,098 -28.20% - 28 13 -
298 BloctoSwap BloctoSwap $106,308 -32.89% - 3 4 -
299 Sovryn Sovryn $104,124 +32.94% - 7 7 -
300 Dystopia Dystopia $104,729 +9.04% - 56 20 -
301 DeFi Kingdoms DeFi Kingdoms $130,208 -33.95% - 28 15 -
302 DOOAR (Ethereum) DOOAR (Ethereum) $98,792.41 -18.85% - 3 4 -
303 AstroSwap AstroSwap $98,315.67 -26.13% - 10 8 -
304 Nash Nash $93,893.32 -5.46% - 5 5 -
305 GOPAX GOPAX $2,711,812 +28.29% 163 67 44 1
306 DOOAR (BSC) DOOAR (BSC) $87,982.69 -16.81% - 3 4 -
307 Nexus Mutual Nexus Mutual $83,173.06 +0.76% - 1 2 -
308 Kava Swap Kava Swap $81,287.46 +0.11% - 12 13 -
309 PayBito PayBito $28,318,325 +42.35% 345 38 38 1
310 YuzuSwap YuzuSwap $65,760.82 -39.36% - 11 7 -
311 SoulSwap SoulSwap $62,791.56 +28.58% - 36 21 -
312 ProtoFi ProtoFi $60,548.95 +5.93% - 34 23 -
313 mimo.exchange mimo.exchange $59,161.21 -55.46% - 15 15 -
314 ZilSwap ZilSwap $57,748.76 -35.89% - 23 24 -
315 Ubeswap Ubeswap $54,032.98 -57.47% - 63 23 -
316 MM Finance (Polygon) MM Finance (Polygon) $51,743.11 -39.88% - 22 15 -
317 Wanswap Wanswap $51,379.80 +1.30% - 17 8 -
318 SundaeSwap SundaeSwap $50,454.78 -9.34% - 22 23 -
319 Klever Exchange Klever Exchange $47,452.15 -11.26% - 30 19 -
320 Aldrin Aldrin $46,329.84 -45.97% - 29 24 -
321 Tranquil Finance Tranquil Finance $59,524.80 +43.56% - 9 8 -
322 BakerySwap BakerySwap $43,311.80 -3.18% - 38 26 -
323 Ref Finance Ref Finance $24,734.48 -27.32% - 32 29 -
324 Vexchange Vexchange $40,568.87 -23.96% - 20 8 -
325 BeamSwap BeamSwap $36,553.60 -48.89% - 9 9 -
326 Swych Swych $35,544.07 -40.74% - 6 4 -
327 CherrySwap CherrySwap $35,221.57 -62.24% - 14 9 -
328 Blocktrade Blocktrade $33,702.58 -64.04% - 10 7 -
329 Yoshi.exchange (BSC) Yoshi.exchange (BSC) $33,320.76 -30.71% - 9 5 -
330 Swapr (Arbitrum) Swapr (Arbitrum) $31,342.60 -16.10% - 12 10 -
331 Orion Protocol ETH Orion Protocol ETH $29,033.89 -28.11% - 9 8 -
332 Planet Finance Planet Finance $27,623.55 +77.65% - 12 10 -
333 Sifchain Sifchain $25,629.15 +2.83% - 19 20 -
334 YodeSwap YodeSwap $25,592.07 -8.58% - 8 6 -
335 Swapr Swapr $23,942.73 -49.57% - 3 4 -
336 QuipuSwap QuipuSwap $22,453.68 -36.49% - 12 13 -
337 Swapsicle Swapsicle $22,363.44 -49.75% - 20 15 -
338 Morpheus Swap Morpheus Swap $22,787.92 -13.93% - 11 10 -
339 Excalibur Excalibur $20,795.57 +40.52% - 11 8 -
340 Camelot Camelot $5,400,334 -1.74% - 34 18 -
341 RadioShack (Avalanche) RadioShack (Avalanche) $20,031.00 -76.30% - 7 9 -
342 1inch Liquidity Protocol 1inch Liquidity Protocol $19,484.79 -71.77% - 32 31 -
343 Beaxy Beaxy $1,093.17 +93.86% 319 6 7 -
344 KuSwap KuSwap $18,563.30 +22.54% - 7 5 -
345 Honeyswap Honeyswap $16,727.06 -34.47% - 74 32 -
346 Alita Finance Alita Finance $17,845.07 -45.93% - 14 12 -
347 Elk Finance (Polygon) Elk Finance (Polygon) $17,437.70 -0.04% - 22 16 -
348 Giottus Giottus $10,174.32 +48.61% 216 91 72 1
349 OolongSwap OolongSwap $15,543.29 -38.98% - 6 5 -
350 Zappy Zappy $12,246.61 -17.81% - 10 9 -
351 Spartan Protocol Spartan Protocol $11,129.11 -13.84% - 7 8 -
352 Voltage Finance Voltage Finance $19,043.58 +152.60% - 5 5 -
353 MakiSwap MakiSwap $10,710.88 -88.39% - 26 14 -
354 KSwap KSwap $10,269.86 -42.51% - 9 7 -
355 Elk Finance (Avalanche) Elk Finance (Avalanche) $9,750.36 -27.65% - 11 12 -
356 LFGSwap Finance LFGSwap Finance $9,513.14 -4.71% - 12 9 -
357 WingSwap WingSwap $8,455.82 +14.38% - 13 11 -
358 CronaSwap CronaSwap $8,099.93 -81.07% - 28 13 -
359 RadioShack (BSC) RadioShack (BSC) $9,541.77 -54.26% - 33 24 -
360 Newdex Newdex $7,874.39 +10.29% - 6 7 -
361 Nomiswap (Stable) Nomiswap (Stable) $4,126,678 -13.37% - 3 3 -
362 Pandora Pandora $6,668.10 -54.68% - 19 15 -
363 Jetswap (Polygon) Jetswap (Polygon) $6,482.94 +6.69% - 27 15 -
364 CRODEX CRODEX $5,957.78 -57.86% - 22 13 -
365 MuesliSwap MuesliSwap $5,915.30 +55.47% - 2 3 -
366 Convergence Convergence $5,623.71 -73.71% - 3 3 -
367 AutoShark Finance AutoShark Finance $5,171.29 +125.80% - 31 28 -
368 Namebase Namebase $4,663.34 +467.27% - 1 2 -
369 Glide Finance Glide Finance $4,502.76 +25.33% - 7 7 -
370 RadioShack (Ethereum) RadioShack (Ethereum) $4,157.28 -67.67% - 8 8 -
371 WardenSwap WardenSwap $4,292.51 -6.47% - 11 9 -
372 WaultSwap (Polygon) WaultSwap (Polygon) $4,202.82 -27.02% - 27 18 -
373 Zipswap Zipswap $4,241.98 -25.67% - 9 7 -
374 Jetswap (BSC) Jetswap (BSC) $4,102.59 -39.45% - 25 23 -
375 Tokenize Xchange Tokenize Xchange $13,528,356 -2.38% 270 42 16 -
376 Fraxswap (Arbitrum) Fraxswap (Arbitrum) $2,835.24 +62,653.97% - 1 2 -
377 Decaswap Decaswap $3,401.32 -46.95% - 2 3 -
378 Traderjoe(Arbitrum) Traderjoe(Arbitrum) $3,557,084 +18.86% - 14 13 -
379 DogeSwap DogeSwap $2,848.69 -21.32% - 8 5 -
380 Wannaswap Wannaswap $2,655.80 -23.42% - 12 8 -
381 LuaSwap LuaSwap $2,741.84 -92.59% - 13 10 -
382 RadioShack (Polygon) RadioShack (Polygon) $2,670.29 -42.45% - 22 16 -
383 Huckleberry Huckleberry $2,901.89 +2.87% - 11 7 -
384 Bunicorn Bunicorn $2,740.66 -40.25% - 13 6 -
385 Dinosaur Eggs Dinosaur Eggs $2,642.49 -24.72% - 41 28 -
386 Jswap Finance Jswap Finance $2,472.00 -56.43% - 14 10 -
387 BIT.TEAM BIT.TEAM $1,293,905 -0.94% 143 9 8 6
388 Zenlink (Moonriver) Zenlink (Moonriver) $2,278.88 -76.97% - 3 4 -
389 Firebird Finance (Polygon) Firebird Finance (Polygon) $2,258.88 -15.94% - 11 9 -
390 BXH BXH $2,100.01 -63.33% - 8 6 -
391 PlasmaSwap (ETH) PlasmaSwap (ETH) $2,031.28 +491.52% - 9 9 -
392 Unicly Unicly $1,854.30 -79.45% - 4 5 -
393 BenSwap BenSwap $1,747.96 +103.98% - 1 2 -
394 Lydia Finance Lydia Finance $1,732.43 -55.92% - 33 26 -
395 Hakuswap Hakuswap $1,663.34 -55.52% - 11 9 -
396 Minter(Ethereum) Minter(Ethereum) $1,579.39 -0.09% - 1 2 -
397 KAIDEX (V3) KAIDEX (V3) $1,540.38 -85.91% - 8 6 -
398 KAIDEX KAIDEX $1,395.95 +681.57% - 7 6 -
399 PolkaBridge PolkaBridge $1,305.39 -23.81% - 3 4 -
400 Sphynx Labs Sphynx Labs $1,203.92 -83.68% - 5 6 -
401 Elk Finance (Elastos) Elk Finance (Elastos) $1,099.02 +612.56% - 4 4 -
402 Coindeal Coindeal $1,009.65 +36.82% - 12 13 -
403 Kaddex Kaddex $888.15 -87.99% - 2 3 -
404 Becoswap Becoswap $884.40 +268.47% - 11 7 -
405 MilkySwap MilkySwap $880.33 -59.08% - 3 4 -
406 ViperSwap ViperSwap $543.91 -90.25% - 12 13 -
407 Elk Finance (BSC) Elk Finance (BSC) $460.49 +91.70% - 1 2 -
408 MistSwap MistSwap $422.18 -66.62% - 1 2 -
409 PlasmaSwap (Polygon) PlasmaSwap (Polygon) $387.30 +428.48% - 14 8 -
410 DuckyDefi DuckyDefi $355.22 -58.59% - 4 5 -
411 PlasmaSwap (BSC) PlasmaSwap (BSC) $330.57 -58.83% - 13 7 -
412 Jetswap (Fantom) Jetswap (Fantom) $306.82 -7.96% - 3 4 -
413 YetiSwap YetiSwap $228.48 -76.60% - 8 7 -
414 NSKSwap NSKSwap $198.56 +182.58% - 1 2 -
415 Fraxswap (V2) (Ethereum) Fraxswap (V2) (Ethereum) $2,472,312 -19.48% - 10 10 -
416 SafeTrade SafeTrade $3,396.41 -62.43% 193 46 26 -
417 DAO Swap DAO Swap $162.03 -85.98% - 2 3 -
418 Elk Finance (Fuse) Elk Finance (Fuse) $3,049.40 +724.83% - 5 4 -
419 Elk Finance (OKExChain) Elk Finance (OKExChain) $113.87 -35.28% - 4 4 -
420 Greenhouse Greenhouse $101.50 +162.72% - 8 8 -
421 PolyDEX PolyDEX $98.21 -38.59% - 13 9 -
422 CantoSwap CantoSwap $111.69 0.00% - 5 3 -
423 Kwikswap Kwikswap $55.03 -60.02% - 7 8 -
424 DefySwap DefySwap $45.63 +7.02% - 6 6 -
425 Symmetric (Celo) Symmetric (Celo) $32.66 -24.61% - 4 6 -
426 RadioShack (Cronos) RadioShack (Cronos) $25.20 -57.45% - 4 4 -
427 IslandSwap IslandSwap $7.99 -66.38% - 6 6 -
428 Fraxswap (Polygon) Fraxswap (Polygon) $0.2156 -100.00% - 2 3 -
429 ClaimSwap ClaimSwap $0.09005 0.00% - 3 3 -
430 VinDAX VinDAX $136,293,026 +2.38% 192 115 74 -
431 BitTurk BitTurk $394,340 -23.10% 135 62 61 -
432 BitGlobal BitGlobal $53,423,335 -36.52% 209 301 250 2
433 Alterdice Alterdice $6,938,691 -8.41% 181 78 42 -
434 BitHash BitHash $11,567,924 -2.72% 268 12 13 -
435 SouthXchange SouthXchange $92,620.58 +5.39% 132 113 77 1
436 Chiliz Chiliz $11,828,396 +47.48% 114 53 54 -
437 50x 50x $4,520.12 -41.65% 144 102 24 -
438 APROBIT APROBIT $4,188.10 +2.02% 231 6 7 -
439 Liquidswap Liquidswap $459,337 -45.71% - 19 10 -
440 BTC-Alpha BTC-Alpha $119,164,590 -17.06% 188 12 13 2
441 Huobi Korea Huobi Korea $142,418 -11.19% 115 25 26 1
442 Felixo Felixo $44,172,959 -1.83% 100 25 16 -
443 ViteX ViteX $65,918.99 -14.80% 117 66 47 -
444 OKC Swap OKC Swap $283,459 -60.23% - 8 6 -
445 KibbleSwap KibbleSwap $224,419 +43.94% - 7 5 -
446 Kujira Fin Kujira Fin $72,632.69 -36.40% 191 9 9 -
447 LMAX Digital LMAX Digital $162,235 +61.94% - 19 10 -
448 Clipper (Ethereum) Clipper (Ethereum) $108,814 +0.03% - 13 5 -
449 AEX AEX $3,063,818 +6.91% 392 232 177 20
450 Verse Verse $95,943.15 +198.21% - 12 7 -
451 Graviex Graviex $44,006.86 +10.97% 178 155 106 -
452 OreoSwap OreoSwap $39,474.15 -58.38% - 17 13 -
453 3xcalibur 3xcalibur $34,695.24 -9.58% - 15 14 -
454 DeDust DeDust $34,562.23 -82.04% - 6 7 -
455 Bored Candy City Bored Candy City $23,328.10 -54.23% - 29 19 -
456 AnimeSwap AnimeSwap $20,495.12 -49.93% - 18 11 -
457 KyberSwap Elastic (BSC) KyberSwap Elastic (BSC) $15,658.68 -54.50% - 13 7 -
458 Exnomy Exnomy $13,552.15 +40.81% - 15 13 -
459 ApeSwap (Telos) ApeSwap (Telos) $12,892.53 -75.82% - 6 6 -
460 MagicSwap MagicSwap $11,210.89 +16.75% - 2 3 -
461 CoinFLEX CoinFLEX $276,405 +34.53% 54 20 16 -
462 Diffusion Finance Diffusion Finance $9,138.45 -18.87% - 3 4 -
463 OpenSwap Optimism OpenSwap Optimism $6,591.70 +64.41% - 9 8 -
464 Demex Demex $5,850.87 -15.45% - 5 6 -
465 StakeCube StakeCube $5,522.67 +5.19% - 71 42 -
466 FOBLGATE FOBLGATE $172,776 -68.49% 219 19 20 -
467 Pegasys Pegasys $2,047.47 +81.39% - 1 2 -
468 XCAD DEX XCAD DEX $1,226.83 -23.08% - 4 5 -
469 Xcalibra Xcalibra $415.11 +415.80% - 2 3 -
470 YoBit YoBit $56,810,868 +7.71% 53 252 208 -
471 SakeSwap.finance SakeSwap.finance $127.38 -86.55% - 6 5 -
472 Coins.ph Coins.ph $893,547 -48.06% 354 21 22 1
473 BTC Trade UA BTC Trade UA $14,931.46 +9.75% 121 11 12 1
474 ABCC ABCC $1,297,526 +19.03% 156 100 45 1
475 GDAC GDAC $2,770,902 -0.88% 44 18 18 1
476 STEX STEX $10,651,345 +34.99% 196 75 54 -
477 COSS COSS $1,010,733 -2.98% 133 9 10 -
478 Birake Network Birake Network $22,917.44 +62.45% 13 14 15 -
479 Flybit Flybit $177.78 +63.67% 18 15 15 -
480 SuperEx SuperEx $3,889,923,215 -21.86% 100 308 308 -
481 OceanEx OceanEx $43,501,477 +1.03% 58 79 47 -
482 Bittylicious Bittylicious $62,352.59 +22.58% - 6 7 2
483 FreiExchange FreiExchange $8,457.72 -2.54% - 42 43 -
484 Mercatox Mercatox $13,239,328 -0.42% 3 309 206 -
485 CoinField CoinField $24,020,800 -7.54% 88 76 29 -
486 Fatbtc Fatbtc $1,497,056 -11.90% 42 31 24 -
487 BTX Pro BTX Pro $31.73 +407,819.34% 33 209 64 1
488 CITEX CITEX $2,996,756,934 -3.30% 41 14 6 -
489 Ecxx Ecxx $78,880,222 -42.62% - 1 2 -
490 Mars Ecosystem Mars Ecosystem $4,832.06 -3.63% - 11 7 -
491 RuDEX RuDEX $4,473.11 +288.56% 132 26 13 -
492 Koinim Koinim $20,601.54 +137.71% 12 6 7 1
493 Put on your metamask!!! Put on your metamask!!! $46,196.63 +0.89% - 2 3 -
494 AtoDEX AtoDEX $0.001251 0.00% - 1 2 -
495 BTCC BTCC $1,018,960,195 -33.74% - 30 12 -
496 ISX ISX $0 0.00% - 1 2 1
497 Tidebit Tidebit $0 -100.00% 1 8 8 1
498 Crex24 Crex24 $0 0.00% - 8 5 -
499 Binance DEX Binance DEX $0 0.00% - 83 75 -
500 dYdX dYdX $664,967,849 -30.42% - 10 11 -
501 Deribit Deribit $350,582,333 -39.09% - 12 9 -
502 FTX FTX $587,431,053 0.00% - 50 40 10
503 BaseFEX BaseFEX $20,984,323 +0.01% - 2 3 -
504 qTrade qTrade $0 0.00% - 21 21 -
505 BitUBU BitUBU $1,063,053 +0.81% 4 58 34 -
506 TokenSets TokenSets $0 0.00% - 10 11 -
507 SashimiSwap SashimiSwap $0 0.00% - 5 6 -
508 ACDX ACDX $112,450,130 0.00% - 4 3 -
509 Venus Venus $0 0.00% - 14 27 -
510 Terraswap Terraswap $8,856.87 +1,666.33% - 72 6 -
511 Perpetual Protocol Perpetual Protocol $40,489,163 -0.01% - 13 14 -
512 Capital DEX Capital DEX $0 0.00% - 10 10 -
513 CoinSwap Space CoinSwap Space $0 0.00% - 14 14 -
514 Kine Protocol Kine Protocol $136,455,008 -36.58% - 16 17 -
515 Balanced Balanced $725,991 +0.52% - 9 8 -
516 ApolloX ApolloX $47,460,670 -26.32% - 52 53 -
517 Deri Protocol Deri Protocol $1,620.89 -96.15% - 4 3 -
518 BitCoke BitCoke $1,365,317,910 0.00% 226 45 46 -
519 DFX Finance (Ethereum) DFX Finance (Ethereum) $0 0.00% - 8 8 -
520 ApolloX DEX ApolloX DEX $58,791,198 -26.38% - 66 67 -
521 Kine Protocol (BSC) Kine Protocol (BSC) $6,936,629 -63.70% - 1 2 -
522 Kine Protocol (Polygon) Kine Protocol (Polygon) $204,018 -63.70% - 1 2 -
523 Thorus Thorus $18.58 -0.11% - 6 4 -
524 Vauld Vauld $0 0.00% - 259 168 -
525 ZOOMEX ZOOMEX $453,755,749 -22.22% - 104 102 -
526 Amaterasu Finance Amaterasu Finance $0 0.00% - 1 2 -
527 Acala Swap Acala Swap $81,652.40 +0.18% - 6 7 -
528 Frax Finance Fraxswap Frax Finance Fraxswap $0 -100.00% - 2 2 -
529 Mango Markets Mango Markets $80,031.53 -0.01% 33 1 2 -
530 ZigZag (Arbitrum) ZigZag (Arbitrum) $0 0.00% 405 4 5 -
531 Leonicorn Swap Leonicorn Swap $2.38 0.00% - 4 2 -
532 Fraxswap (Avalanche) Fraxswap (Avalanche) $0 0.00% - 1 2 -
533 Fraxswap (Fantom) Fraxswap (Fantom) $0 0.00% - 1 2 -
534 UniWswap UniWswap $39.98 -59.74% - 3 2 -
535 Clipper (Optimism) Clipper (Optimism) $0 0.00% - 0 0 -
536 FTX US FTX US $18,403,526 -0.13% 156 54 28 1
Sàn giao dịch tiền ảo mới nhất hôm nay 01/02/2023 - CoinMarketCap.vn
4.0 trên 619 đánh giá

Sàn giao dịch tiền điện tử là gì?

Sàn giao dịch tiền điện tử là nền tảng cho phép các nhà giao dịch mua và bán tiền điện tử, các sản phẩm phái sinh và các tài sản khác liên quan đến tiền điện tử. Ngày nay, có rất nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau để bạn lựa chọn và tất cả đều có lợi thế về khía cạnh này hay khía cạnh khác. Cùng tìm hiểu thêm về các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất và chọn một sàn giao dịch giúp bạn đạt được các mục tiêu đầu tư liên quan đến tiền điện tử của mình.

Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên toàn cầu

Sàn giao dịch tiền điện tử bắt đầu nổi lên lần đầu tiên với việc phát hành sách trắng Bitcoin vào năm 2008. Kể từ khi đồng tiền điện tử ban đầu ra mắt trên toàn cầu, các sàn giao dịch tiền điện tử đã bắt đầu tìm cách làm cho giao dịch tiền điện tử trở nên hợp pháp và có thể tiếp cận được với nhiều người hơn.

Sau khi phát hành Bitcoin, những năm đầu tiên diễn ra khá hỗn loạn, có nhiều sàn giao dịch bị sụp đổ dưới áp lực về tính hợp pháp. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, một số sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã cố gắng kiên trì và trở thành những người dẫn đầu, giữ vị trí của họ cho đến ngày nay.

Một trong những cái tên nổi bật nhất trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử là Binance. Được thành lập năm 2017, sàn giao dịch này nhanh chóng đạt vị trí số một về khối lượng giao dịch, đăng ký khối lượng giao dịch hơn 36 tỷ USD vào đầu năm 2021.

Gemini là một cái tên lớn khác trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử. Được thành lập năm 2014 bởi không ai khác mà chính là cặp song sinh Winklevoss, Gemini đã củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng với hơn 175 triệu USD khối lượng giao dịch được tạo ra. Không chỉ vậy, anh em nhà Winklevoss còn tung ra Gemini Dollar token.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là Coinbase, sàn giao dịch lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch tại Hoa Kỳ, và có lẽ là cái tên nổi bật nhất ở đó. Brian Armstrong và Fred Ehrsam thành lập Coinbase vào năm 2012 và hiện nay họ đã có khách hàng tại hơn một trăm chín mươi quốc gia trên toàn cầu. Đây là sàn giao dịch xử lý khối lượng giao dịch lớn, đạt tổng cộng hơn 2 tỷ USD vào đầu năm 2021.

Các sàn giao dịch tiền điện tử kiếm tiền như thế nào?

Các sàn giao dịch tiền điện tử có một số phương pháp để họ có thể tạo ra lợi nhuận. Tất cả những phương pháp này liên quan đến việc đưa ra các khoản phí để xử lý các giao dịch.

Có lẽ loại phí giao dịch phổ biến nhất là phí theo tỷ lệ phần trăm: nghĩa là sàn giao dịch sẽ tính phí nhà giao dịch theo tỷ lệ phần trăm của giá trị giao dịch để hoàn thành giao dịch. Tỷ lệ phần trăm phí sẽ thay đổi đáng kể giữa các nền tảng, đó là lý do tại sao bạn cần phải nghiên cứu trước khi chọn một sàn giao dịch để làm việc cùng.

Một số sàn giao dịch cũng cung cấp một khoản phí cố định, không tính theo khối lượng tiền điện tử được giao dịch nhưng sẽ tính phí một khoản tiền nhất định cho mỗi giao dịch thành công. Đây có thể là một lựa chọn tốt cho các nhà giao dịch lâu năm muốn giao dịch khối lượng lớn tiền điện tử, vì phí dựa trên tỷ lệ phần trăm có thể sẽ cao hơn.

Các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất để giao dịch sản phẩm phái sinh

Các phái sinh tiền điện tử và các ghi chú hoán đổi danh mục (Exchange-Traded Note - ETN) là những tài sản được hỗ trợ bởi các loại tiền điện tử khác nhau. Các sàn giao dịch bắt đầu giới thiệu giao dịch phái sinh khi thị trường tiền điện tử phát triển và bắt đầu thu hút nhiều khách hàng hơn. Hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai là hai trong số các loại phái sinh phổ biến nhất.

Mặt khác, ETN là chứng khoán nợ không có bảo đảm, có giá dao động theo chỉ số cơ bản của chứng khoán. Giống như cổ phiếu, ETN là một lựa chọn giao dịch hấp dẫn, đó là lý do tại sao các sàn giao dịch bắt đầu giới thiệu chúng cho nền tảng của họ.

Huobi Global, được thành lập vào năm 2013, là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu để giao dịch các sản phẩm phái sinh. Họ đưa ra một khoản phí phần trăm được tính trên mỗi giao dịch, với phí người tham gia là 0,04%. Huobi là một trong những sàn giao dịch tồn tại lâu nhất trên toàn cầu, tồn tại thông qua lệnh cấm giao dịch Bitcoin của Trung Quốc. Nền tảng đã ra mắt một số sàn giao dịch quốc tế vào năm 2017 và 2018, bao gồm cả các sàn giao dịch ở Nhật Bản và Singapore. Huobi cũng là sàn giao dịch lớn thứ hai về các sản phẩm phái sinh được giao dịch, đứng sau Binance.

Một lựa chọn khác là FTX, được thành lập chỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch các phái sinh tiền điện tử. FTX tính phí Maker và phí Taker tương tự như phí của Binance và Huobi; tuy nhiên, một thực tế ấn tượng về sàn giao dịch này là họ chỉ mới hoạt động được khoảng hai năm tính đến năm 2021. Được thành lập năm 2019, FTX đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi trong phân khúc phái sinh tiền điện tử.

Giao dịch tiền điện tử phái sinh chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Với sự gia tăng phổ biến của tiền điện tử, các công cụ phái sinh và ETN cũng ngày càng được săn đón nhiều hơn. Các sàn giao dịch tiền điện tử đã dần dần bắt đầu tung ra các tùy chọn giao dịch phái sinh trên nền tảng của họ. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là giao dịch tiền điện tử phái sinh đi kèm với một lượng rủi ro nhất định, giống như bất kỳ loại hình đầu tư nào khác.