Tiền ảo: 17,052 Sàn giao dịch: 457 Vốn hóa: $1,620,030,876,570 Khối lượng (24h): $99,632,701,327 Thị phần: BTC: 41.2%, ETH: 17.8%
Beethoven XBeethoven X
Xếp hạng #32 11:26:11 30/12/2021

Khối lượng giao dịch (24h) tại Beethoven X

$398,973,308,008 0.00%
Cặp giao dịch 72 cặp Số coin niêm yết 21 Tiền pháp định -
Khối lượng 24 giờ $398,973,308,008 0.00% Khối lượng 7 ngày $2,835,544,185,031 0.00% Khối lượng 30 ngày $12,513,607,351,194 0.00%
Khối lượng giao ngay (24h) $392,359,944,382 Khối lượng phái sinh (24h) - Điểm thanh khoản -

Các cặp đang giao dịch Giao ngay tại Beethoven X

#TiềnCặpGiá (USD)Khối lượng (24h)Cập nhật
1 Wrapped Fantom Wrapped Fantom WFTM WFTM/BTC $2.08 $255,166,161,820 10:27:11 30/12/2021
2 USD Coin USD Coin USDC USDC/BTC $1.01 $100,456,809,658 10:27:11 30/12/2021
3 Wrapped Fantom Wrapped Fantom WFTM WFTM/ETH $2.06 $19,997,637,456 11:00:18 30/12/2021
4 Wrapped Fantom Wrapped Fantom WFTM WFTM/BNB $2.08 $2,825,119,171 10:36:14 30/12/2021
5 Wrapped Fantom Wrapped Fantom WFTM WFTM/SOL $2.09 $913,407,547 10:57:22 30/12/2021
6 Bitcoin Bitcoin BTC BTC/ETH $46,448.32 $1,762,009,946 10:18:21 30/12/2021
7 Beethoven X Beethoven X BEETS BEETS/BIFI $0.1902 $277,156,888 09:09:24 30/12/2021
8 USD Coin USD Coin USDC USDC/ETH $0.9981 $7,887,061,710 11:18:21 30/12/2021
9 Wrapped Fantom Wrapped Fantom WFTM WFTM/BIFI $2.15 $5,993,168,825 08:12:18 30/12/2021
10 Beethoven X Beethoven X BEETS BEETS/ETH $0.1879 $899,882,640 10:39:14 30/12/2021
11 USD Coin USD Coin USDC USDC/SOL $0.9685 $375,474,929 04:36:18 30/12/2021
12 Wrapped Fantom Wrapped Fantom WFTM WFTM/BOO $2.08 $92,029,994 05:39:20 30/12/2021
13 USD Coin USD Coin USDC USDC/BNB $1.02 $1,108,293,187 10:30:11 30/12/2021
14 Popsicle Finance Popsicle Finance ICE ICE/ANY $18.68 $28,890,387 07:51:21 30/12/2021
15 Wrapped Fantom Wrapped Fantom WFTM WFTM/AVAX $2.07 $541,757,111 09:48:22 30/12/2021
16 Wrapped Fantom Wrapped Fantom WFTM WFTM/ICE $2.09 $106,167,728 09:51:20 30/12/2021
17 Magic Internet Money Magic Internet Money MIM MIM/ICE $0.9958 $28,225,771 11:18:21 30/12/2021
18 Wrapped Fantom Wrapped Fantom WFTM WFTM/CRV $2.07 $26,229,354 10:45:22 30/12/2021
19 Wrapped Fantom Wrapped Fantom WFTM WFTM/DAI $2.05 $5,409,679 10:51:20 30/12/2021
20 USD Coin USD Coin USDC USDC/CRV $1.01 $10,538,454 10:03:20 30/12/2021
21 Wrapped Fantom Wrapped Fantom WFTM WFTM/ANY $2.15 $91,469,945 07:48:22 30/12/2021
22 SpiritSwap SpiritSwap SPIRIT SPIRIT/ANY $0.1496 $11,322,214 08:36:18 30/12/2021
23 USD Coin USD Coin USDC USDC/LINK $1.01 $41,813,436 10:33:25 30/12/2021
24 USD Coin USD Coin USDC USDC/WFTM $1.01 $4,560,456 11:27:20 30/12/2021
25 USD Coin USD Coin USDC USDC/MIM $0.9995 $2,192,194 11:21:11 30/12/2021
26 Wrapped Fantom Wrapped Fantom WFTM WFTM/USDC $2.06 $5,437,679 11:03:18 30/12/2021
27 Popsicle Finance Popsicle Finance ICE ICE/WFTM $19.49 $3,182,024 10:06:21 30/12/2021
28 Magic Internet Money Magic Internet Money MIM MIM/WFTM $0.9793 $2,946,528 09:03:21 30/12/2021
29 Anyswap Anyswap ANY ANY/ICE $17.91 $1,720,099 11:06:11 30/12/2021
30 SpiritSwap SpiritSwap SPIRIT SPIRIT/CRV $0.1533 $1,804,977 10:48:22 30/12/2021
31 USD Coin USD Coin USDC USDC/MIMATIC $1.00 $2,153,209 11:03:18 30/12/2021
32 Dai Dai DAI DAI/WFTM $1.00 $2,178,796 11:27:20 30/12/2021
33 USD Coin USD Coin USDC USDC/fUSDT $0.9966 $2,158,802 09:57:19 30/12/2021
34 Dai Dai DAI DAI/MIMATIC $1.00 $1,032,616 11:12:22 30/12/2021
35 Magic Internet Money Magic Internet Money MIM MIM/USDC $1.00 $1,445,739 11:12:22 30/12/2021
36 SpiritSwap SpiritSwap SPIRIT SPIRIT/USDC $0.1527 $639,965 09:15:23 30/12/2021
37 Popsicle Finance Popsicle Finance ICE ICE/MIM $19.12 $1,519,314 11:27:20 30/12/2021
38 Wrapped Fantom Wrapped Fantom WFTM WFTM/BEETS $2.08 $1,013,943 11:15:20 30/12/2021
39 Dai Dai DAI DAI/USDC $0.9997 $1,040,769 11:03:18 30/12/2021
40 MAI MAI MIMATIC MIMATIC/DAI $0.9839 $472,088 11:27:20 30/12/2021
41 Bitcoin Bitcoin BTC BTC/WFTM $46,873.88 $993,999 11:27:20 30/12/2021
42 USD Coin USD Coin USDC USDC/DAI $0.9969 $2,192,268 11:24:18 30/12/2021
43 Ethereum Ethereum ETH ETH/WFTM $3,677.33 $910,575 11:27:20 30/12/2021
44 Magic Internet Money Magic Internet Money MIM MIM/fUSDT $0.9965 $1,485,065 06:27:19 30/12/2021
45 Beethoven X Beethoven X BEETS BEETS/WFTM $0.1889 $496,355 11:27:20 30/12/2021
46 SpiritSwap SpiritSwap SPIRIT SPIRIT/WFTM $0.1529 $768,724 11:15:20 30/12/2021
47 Frapped USDT Frapped USDT fUSDT fUSDT/MIM $0.9996 $272,329 11:27:20 30/12/2021
48 Frapped USDT Frapped USDT fUSDT fUSDT/USDC $1.00 $272,417 11:18:21 30/12/2021
49 TerraUSD (Wormhole) TerraUSD (Wormhole) UST UST/MIM $1.00 $155,917 11:12:22 30/12/2021
50 Bitcoin Bitcoin BTC BTC/USDC $46,558.10 $478,605 11:12:22 30/12/2021

Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 2 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.

Trang 1/2

Tổng quan nhanh về sàn Beethoven X

Sàn Beethoven X được xếp hạng thứ #32 trên toàn thế giới xét theo khối lượng giao dịch.

Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ tại sàn Beethoven X là $398,973,308,008, khối lượng giao dịch giảm so với ngày hôm qua 0%.

Hiện tại, sàn đang niêm yết 21 coin với số cặp tiền ảo đang giao dịch là 72 cặp.

Sàn Beethoven X hỗ trợ các loại giao dịch Giao ngay.

Sàn Beethoven X - Khối lượng giao dịch, cặp giao dịch - CoinMarketCap.vn
5 trên 525 đánh giá