Tiền ảo: 14,869 Sàn giao dịch: 436 Vốn hóa: $2,502,917,384,610 Khối lượng (24h): $146,431,226,037 Thị phần: BTC: 41.6%, ETH: 19.8%
BEPSwapBEPSwap
Xếp hạng #402 15:20:13 27/11/2021

Khối lượng giao dịch (24h) tại BEPSwap

- 0.00%
Cặp giao dịch 12 cặp Số coin niêm yết 13 Tiền pháp định -
Khối lượng 24 giờ - Khối lượng 7 ngày - Khối lượng 30 ngày -
Khối lượng giao ngay (24h) - Khối lượng phái sinh (24h) - Điểm thanh khoản -

Các cặp đang giao dịch Giao ngay tại BEPSwap

Đang cập nhật dữ liệu

Giới thiệu về sàn BEPSwap

BepSwap is the Uniswap for Binance Chain.

Sàn BEPSwap - Khối lượng giao dịch, cặp giao dịch - CoinMarketCap.vn
4.1 trên 404 đánh giá