Tiền ảo: 14,873 Sàn giao dịch: 436 Vốn hóa: $2,440,274,006,305 Khối lượng (24h): $101,071,527,073 Thị phần: BTC: 42.0%, ETH: 19.7%
Huobi GlobalHuobi Global
Xếp hạng #6 15:26:12 28/11/2021

Khối lượng giao dịch (24h) tại Huobi Global

$11,421,398,235 -42.09%
Cặp giao dịch 1,031 cặp Số coin niêm yết 356 Tiền pháp định 50 đồng
Khối lượng 24 giờ $11,421,398,235 -42.09% Khối lượng 7 ngày $81,724,559,560 +28.00% Khối lượng 30 ngày $329,404,775,698 -48.37%
Khối lượng giao ngay (24h) $3,903,950,670 Khối lượng phái sinh (24h) $8,190,114,252 Điểm thanh khoản 563 (thang đo 1000)

Danh sách tiền pháp định được hỗ trợ tại sàn Huobi Global

 • ALL ALL
 • AUD AUD
 • BRL BRL
 • BGN BGN
 • CZK CZK
 • CHF CHF
 • DKK DKK
 • EUR EUR
 • GBP GBP
 • HKD HKD
 • HRK HRK
 • HUF HUF
 • KZT KZT
 • MDL MDL
 • MKD MKD
 • NOK NOK
 • NZD NZD
 • PHP PHP
 • PLN PLN
 • SAR SAR
 • SEK SEK
 • THB THB
 • TRY TRY
 • UAH UAH
 • USD USD
 • RON RON
 • VND VND
 • CAD CAD
 • RUB RUB
 • ARS ARS
 • AZN AZN
 • CLP CLP
 • COP COP
 • CRC CRC
 • DOP DOP
 • GEL GEL
 • ILS ILS
 • JPY JPY
 • MAD MAD
 • MXN MXN
 • NAD NAD
 • PEN PEN
 • QAR QAR
 • UYU UYU
 • UZS UZS
 • SGD SGD
 • INR INR
 • KRW KRW
 • TWD TWD
 • IDR IDR
Tiền pháp định tại sàn Huobi Global hôm nay 28/11/2021 - CoinMarketCap.vn
4.5 trên 464 đánh giá