Tiền ảo: 15,389 Sàn giao dịch: 443 Vốn hóa: $2,390,590,276,771 Khối lượng (24h): $104,199,131,361 Thị phần: BTC: 40.1%, ETH: 21.9%
KULAPKULAP
Xếp hạng #384 04:26:11 09/12/2021

Khối lượng giao dịch (24h) tại KULAP

- 0.00%
Cặp giao dịch 75 cặp Số coin niêm yết 14 Tiền pháp định -
Khối lượng 24 giờ - Khối lượng 7 ngày - Khối lượng 30 ngày -
Khối lượng giao ngay (24h) - Khối lượng phái sinh (24h) - Điểm thanh khoản -

Các cặp đang giao dịch Giao ngay tại KULAP

#TiềnCặpGiá (USD)Khối lượng (24h)Cập nhật
1 Band Protocol Band Protocol BAND BAND/BUSD $6.30 - 04:33:12 09/12/2021
2 Band Protocol Band Protocol BAND BAND/DAI $6.11 - 04:33:12 09/12/2021
3 Band Protocol Band Protocol BAND BAND/ETH $6.21 - 04:33:12 09/12/2021
4 Band Protocol Band Protocol BAND BAND/LINK $6.22 - 04:33:12 09/12/2021
5 Band Protocol Band Protocol BAND BAND/LRC $6.20 - 04:33:12 09/12/2021
6 Band Protocol Band Protocol BAND BAND/MKR $6.20 - 04:33:12 09/12/2021
7 Band Protocol Band Protocol BAND BAND/OMG $6.31 - 04:33:12 09/12/2021
8 Band Protocol Band Protocol BAND BAND/SNX $5.52 - 04:33:12 09/12/2021
9 Band Protocol Band Protocol BAND BAND/USDC $6.21 - 04:33:12 09/12/2021
10 Band Protocol Band Protocol BAND BAND/USDT $6.22 - 04:33:12 09/12/2021
11 Band Protocol Band Protocol BAND BAND/ZRX $6.38 - 04:33:12 09/12/2021
12 Binance USD Binance USD BUSD BUSD/DAI $0.9686 - 04:33:12 09/12/2021
13 Binance USD Binance USD BUSD BUSD/USDC $0.9849 - 04:33:12 09/12/2021
14 Binance USD Binance USD BUSD BUSD/USDT $0.9861 - 04:33:12 09/12/2021
15 Dai Dai DAI DAI/USDC $1.02 - 04:33:12 09/12/2021
16 Dai Dai DAI DAI/USDT $1.02 - 04:33:12 09/12/2021
17 Digix Gold Token Digix Gold Token DGX DGX/BAND $162.57 - 04:33:12 09/12/2021
18 Digix Gold Token Digix Gold Token DGX DGX/BUSD $168.87 - 04:33:12 09/12/2021
19 Digix Gold Token Digix Gold Token DGX DGX/DAI $163.79 - 04:33:12 09/12/2021
20 Digix Gold Token Digix Gold Token DGX DGX/ETH $166.58 - 04:33:12 09/12/2021
21 Digix Gold Token Digix Gold Token DGX DGX/LINK $166.84 - 04:33:12 09/12/2021
22 Digix Gold Token Digix Gold Token DGX DGX/LRC $166.88 - 04:33:12 09/12/2021
23 Digix Gold Token Digix Gold Token DGX DGX/MKR $166.41 - 04:33:12 09/12/2021
24 Digix Gold Token Digix Gold Token DGX DGX/OMG $169.75 - 04:33:12 09/12/2021
25 Digix Gold Token Digix Gold Token DGX DGX/SNX $147.95 - 04:33:12 09/12/2021
26 Digix Gold Token Digix Gold Token DGX DGX/USDC $166.55 - 04:33:12 09/12/2021
27 Digix Gold Token Digix Gold Token DGX DGX/USDT $166.74 - 04:33:12 09/12/2021
28 Digix Gold Token Digix Gold Token DGX DGX/ZRX $171.23 - 04:33:12 09/12/2021
29 Ethereum Ethereum ETH ETH/BUSD $4,448.63 - 04:33:12 09/12/2021
30 Ethereum Ethereum ETH ETH/DAI $4,314.72 - 04:33:12 09/12/2021
31 Ethereum Ethereum ETH ETH/USDC $4,387.67 - 04:33:12 09/12/2021
32 Ethereum Ethereum ETH ETH/USDT $4,392.64 - 04:33:12 09/12/2021
33 Chainlink Chainlink LINK LINK/BUSD $22.69 - 04:33:12 09/12/2021
34 Chainlink Chainlink LINK LINK/DAI $22.01 - 04:33:12 09/12/2021
35 Chainlink Chainlink LINK LINK/ETH $22.39 - 04:33:12 09/12/2021
36 Chainlink Chainlink LINK LINK/USDC $22.38 - 04:33:12 09/12/2021
37 Chainlink Chainlink LINK LINK/USDT $22.41 - 04:33:12 09/12/2021
38 Loopring Loopring LRC LRC/BUSD $2.77 - 04:33:12 09/12/2021
39 Loopring Loopring LRC LRC/DAI $2.69 - 04:33:12 09/12/2021
40 Loopring Loopring LRC LRC/ETH $2.73 - 04:33:12 09/12/2021
41 Loopring Loopring LRC LRC/LINK $2.74 - 04:33:12 09/12/2021
42 Loopring Loopring LRC LRC/MKR $2.73 - 04:33:12 09/12/2021
43 Loopring Loopring LRC LRC/OMG $2.79 - 04:33:12 09/12/2021
44 Loopring Loopring LRC LRC/SNX $2.43 - 04:33:12 09/12/2021
45 Loopring Loopring LRC LRC/USDC $2.73 - 04:33:12 09/12/2021
46 Loopring Loopring LRC LRC/USDT $2.74 - 04:33:12 09/12/2021
47 Loopring Loopring LRC LRC/ZRX $2.81 - 04:33:12 09/12/2021
48 Maker Maker MKR MKR/BUSD $2,739.74 - 04:33:12 09/12/2021
49 Maker Maker MKR MKR/DAI $2,657.27 - 04:33:12 09/12/2021
50 Maker Maker MKR MKR/ETH $2,702.60 - 04:33:12 09/12/2021

Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 2 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.

Trang 1/2
Sàn KULAP - Khối lượng giao dịch, cặp giao dịch - CoinMarketCap.vn
5 trên 399 đánh giá