Tiền ảo: 14,869 Sàn giao dịch: 436 Vốn hóa: $2,502,917,384,610 Khối lượng (24h): $146,431,226,037 Thị phần: BTC: 41.6%, ETH: 19.8%
MDEX(BSC)MDEX(BSC)
Xếp hạng #374 15:26:12 27/11/2021

Khối lượng giao dịch (24h) tại MDEX(BSC)

- 0.00%
Cặp giao dịch 69 cặp Số coin niêm yết 52 Tiền pháp định -
Khối lượng 24 giờ - Khối lượng 7 ngày - Khối lượng 30 ngày -
Khối lượng giao ngay (24h) - Khối lượng phái sinh (24h) - Điểm thanh khoản -

Các cặp đang giao dịch Giao ngay tại MDEX(BSC)

#TiềnCặpGiá (USD)Khối lượng (24h)Cập nhật
1 Filecoin Filecoin FIL FIL/USDT $63.09 - 15:30:08 27/11/2021
2 Filecoin Filecoin FIL FIL/WBNB $61.13 - 15:30:08 27/11/2021
3 Dai Dai DAI DAI/USDT $1.00 - 15:30:08 27/11/2021
4 XRP XRP XRP XRP/USDT $1.18 - 15:30:08 27/11/2021
5 XRP XRP XRP XRP/WBNB $1.15 - 15:30:08 27/11/2021
6 Ethereum Ethereum ETH ETH/USDT $4,635.70 - 15:30:08 27/11/2021
7 Ethereum Ethereum ETH ETH/BTCB $3,985.27 - 15:30:08 27/11/2021
8 Ethereum Ethereum ETH ETH/WBNB $4,517.90 - 15:30:08 27/11/2021
9 Ethereum Ethereum ETH ETH/BUSD $4,629.62 - 15:30:08 27/11/2021
10 Cardano Cardano ADA ADA/USDT $2.03 - 15:30:08 27/11/2021
11 Litecoin Litecoin LTC LTC/USDT $266.93 - 15:30:08 27/11/2021
12 Tether Tether USDT USDT/DOT $0.7808 - 15:30:08 27/11/2021
13 Tether Tether USDT USDT/BTCB $0.8590 - 15:30:08 27/11/2021
14 Tether Tether USDT USDT/USDC $1.00 - 15:30:08 27/11/2021
15 Tether Tether USDT USDT/WBNB $0.9700 - 15:30:08 27/11/2021
16 Tether Tether USDT USDT/BUSD $1.00 - 15:30:08 27/11/2021
17 Tether Tether USDT USDT/BIFI $0.9393 - 15:30:08 27/11/2021
18 HyperGraph HyperGraph HGT HGT/WBNB $0.004720 - 15:30:08 27/11/2021
19 Tether Tether USDT USDT/HGT $0.7528 - 15:30:08 27/11/2021
20 Bird Finance Bird Finance BIRD BIRD/WBNB $0.00005851 - 15:30:08 27/11/2021
21 Wrapped BNB Wrapped BNB WBNB WBNB/BUSD $617.13 - 15:30:08 27/11/2021
22 Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2 BTCB BTCB/BUSD $64,053.88 - 15:30:08 27/11/2021
23 Mdex Mdex MDX MDX/BUSD $0.8561 - 15:30:08 27/11/2021
24 EOS EOS EOS EOS/BUSD $4.89 - 15:30:08 27/11/2021
25 Auto Auto AUTO AUTO/BUSD $1,097.08 - 15:30:08 27/11/2021
26 Uniswap Uniswap UNI UNI/BUSD $24.54 - 15:30:08 27/11/2021
27 Binance USD Binance USD BUSD BUSD/LINK $0.7467 - 15:30:08 27/11/2021
28 Venus Venus XVS XVS/BUSD $24.32 - 15:30:08 27/11/2021
29 Belt Finance Belt Finance BELT BELT/BUSD $5.67 - 15:30:08 27/11/2021
30 SushiSwap SushiSwap SUSHI SUSHI/BUSD $10.73 - 15:30:08 27/11/2021
31 Injective Protocol Injective Protocol INJ INJ/BUSD $12.88 - 15:30:08 27/11/2021
32 Dego Finance Dego Finance DEGO DEGO/BUSD $8.95 - 15:30:08 27/11/2021
33 PancakeSwap PancakeSwap Cake Cake/WBNB $17.76 - 15:30:08 27/11/2021
34 Tether Tether USDT USDT/DOGE $0.8107 - 15:30:08 27/11/2021
35 Mdex Mdex MDX MDX/WBNB $0.8309 - 15:30:08 27/11/2021
36 Tether Tether USDT USDT/MDX $0.7906 - 15:30:08 27/11/2021
37 Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2 BTCB BTCB/MDX $50,517.61 - 15:30:08 27/11/2021
38 Ethereum Ethereum ETH ETH/MDX $3,661.67 - 15:30:08 27/11/2021
39 Ethereum Ethereum ETH ETH/BETH $4,191.27 - 15:30:08 27/11/2021
40 Beacon ETH Beacon ETH BETH BETH/WBNB $4,185.43 - 15:30:08 27/11/2021
41 Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2 BTCB BTCB/WBNB $62,022.11 - 15:30:08 27/11/2021
42 Tether Tether USDT USDT/AUTO $0.8314 - 15:30:08 27/11/2021
43 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH BCH/WBNB $642.01 - 15:30:08 27/11/2021
44 Helmet.insure Helmet.insure Helmet Helmet/WBNB $0.1794 - 15:30:08 27/11/2021
45 Tether Tether USDT USDT/YFX $0.8293 - 15:30:08 27/11/2021
46 ACryptoS ACryptoS ACS ACS/WBNB $13.36 - 15:30:08 27/11/2021
47 CoinWind CoinWind COW COW/USDT $1.46 - 15:30:08 27/11/2021
48 Rabbit Finance Rabbit Finance RABBIT RABBIT/BUSD $0.03753 - 15:30:08 27/11/2021
49 Flux Protocol Flux Protocol bcFLUX bcFLUX/WBNB $0.2529 - 15:30:08 27/11/2021
50 ForTube ForTube FOR FOR/WBNB $0.08467 - 15:30:08 27/11/2021

Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 2 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.

Trang 1/2
Sàn MDEX(BSC) - Khối lượng giao dịch, cặp giao dịch - CoinMarketCap.vn
4.2 trên 407 đánh giá