Tiền ảo: 15,389 Sàn giao dịch: 443 Vốn hóa: $2,397,421,038,340 Khối lượng (24h): $104,985,295,157 Thị phần: BTC: 40.1%, ETH: 21.9%
PayBitoPayBito
Xếp hạng #439 03:20:13 09/12/2021

Khối lượng giao dịch (24h) tại PayBito

$52,720,538 63.44%
Cặp giao dịch 58 cặp Số coin niêm yết 3 Tiền pháp định 1 đồng
Khối lượng 24 giờ $52,720,538 +63.44% Khối lượng 7 ngày $341,193,798 -99.30% Khối lượng 30 ngày $239,140,366,274 -95.96%
Khối lượng giao ngay (24h) - Khối lượng phái sinh (24h) - Điểm thanh khoản -

Danh sách tiền pháp định được hỗ trợ tại sàn PayBito

  • USD USD
Tiền pháp định tại sàn PayBito hôm nay 09/12/2021 - CoinMarketCap.vn
4.2 trên 450 đánh giá