Tiền ảo: 15,188 Sàn giao dịch: 438 Vốn hóa: $2,337,687,555,236 Khối lượng (24h): $150,160,387,927 Thị phần: BTC: 40.1%, ETH: 21.5%

Sàn giao dịch Phái sinh - Derivatives Exchanges

Hiện tại, chúng tôi đang theo dõi 32 sàn giao dịch Phái sinh với hơn 10,425 cặp tiền điện tử đang được giao dịch. Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $220,431,246,359.

#Sàn giao dịchKhối lượng (24h)%Khối lượng (24h)Thanh khoảnCặpCoin hỗ trợTiền pháp định
1 Binance Binance $122,233,170,109 -37.69% 797 1,581 409 46
2 OKEx OKEx $28,393,536,444 -37.85% 491 680 312 -
3 CoinTiger CoinTiger $16,579,459,655 -31.11% 483 439 350 -
4 Huobi Global Huobi Global $19,050,767,722 -48.05% 559 1,015 356 50
5 FTX FTX $16,478,524,264 -35.83% 719 469 259 10
6 ZBG ZBG $10,270,500,555 -41.05% 440 86 64 -
7 Bybit Bybit $9,320,957,162 -59.00% 615 145 100 6
8 Phemex Phemex $6,785,350,652 -12.63% - 75 43 -
9 BitCoke BitCoke $5,585,049,924 -0.64% - 31 32 -
10 CoinFLEX CoinFLEX $7,329,165,567 -8.97% 335 33 20 -
11 BingX BingX $4,983,506,858 -33.30% - 48 48 -
12 Bitget Bitget $5,265,534,994 -20.27% 554 181 122 -
13 KuCoin KuCoin $8,606,769,500 -14.42% 569 1,084 555 48
14 Gate.io Gate.io $4,781,122,908 -40.43% 523 2,046 1146 2
15 Deribit Deribit $1,469,808,604 -57.46% - 5 3 -
16 BitMEX BitMEX $1,775,676,467 -59.56% - 25 10 -
17 BitWell BitWell $1,828,035,589 -4.64% 508 57 42 -
18 BTSE BTSE $816,190,968 -38.32% 500 26 17 9
19 Bitfinex Bitfinex $2,505,831,186 -31.31% 606 350 159 4
20 Kraken Kraken $2,609,326,330 -37.04% 713 378 100 7
21 AAX AAX $2,011,981,966 -22.52% 474 138 116 11
22 StormGain StormGain $459,011,034 -28.17% - 38 31 -
23 Delta Exchange Delta Exchange $296,785,426 -32.86% - 100 87 -
24 Apollox Apollox $251,668,762 +1.83% - 13 14 -
25 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange $1,592,093,994 -31.93% 727 285 149 -
26 Deepcoin Deepcoin $344,704,717 -30.68% 473 55 50 -
27 AscendEX (Bitmax) AscendEX (Bitmax) $199,313,681 -45.00% 484 311 239 -
28 BaseFEX BaseFEX $32,885,488 -42.02% - 2 3 -
29 Poloniex Poloniex $225,488,938 -30.91% 536 411 268 -
30 DigiFinex DigiFinex $2,340,463,636 -33.46% 442 253 196 -
31 Bit.com Bit.com $7,745,590 -71.29% - 2 2 -
32 Globe Derivative Exchange Globe Derivative Exchange $6,973,913 -35.71% - 4 5 -
Sàn giao dịch Phái sinh - Derivatives Exchanges - CoinMarketCap.vn
4.2 trên 411 đánh giá