Tiền ảo: 22,402 Sàn giao dịch: 539 Vốn hóa: $1,050,995,675,717 Khối lượng (24h): $46,729,053,981 Thị phần: BTC: 42.4%, ETH: 18.4%

Sàn giao dịch Phi tập trung - DEX - Decentralized Exchanges - DeFi markets

Hiện tại, chúng tôi đang theo dõi 338 sàn giao dịch Phi tập trung với hơn 15,794 cặp tiền điện tử đang được giao dịch. Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $2,804,378,289.

#Sàn giao dịchKhối lượng (24h)%Khối lượng (24h)Thanh khoảnCặpCoin hỗ trợTiền pháp định
1 Uniswap (V3) Uniswap (V3) $681,274,557 -34.53% - 864 535 -
2 dYdX dYdX $664,967,849 -30.42% - 10 11 -
3 Curve Finance Curve Finance $232,185,940 +50.15% - 135 68 -
4 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) $143,338,968 -1.39% - 3,763 2799 -
5 Kine Protocol Kine Protocol $136,455,008 -36.58% - 16 17 -
6 DODO (Ethereum) DODO (Ethereum) $129,254,505 +24.89% - 76 7 -
7 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) $68,200,314 -27.57% - 346 143 -
8 Uniswap (V3) (Arbitrum) Uniswap (V3) (Arbitrum) $63,798,903 -35.59% - 200 61 -
9 Uniswap (V2) Uniswap (V2) $61,016,498 -11.32% - 1,241 1034 -
10 ApolloX DEX ApolloX DEX $58,791,198 -26.38% - 66 67 -
11 Slingshot Finance Slingshot Finance $54,691,444 -4.01% - 6 7 -
12 Balancer (V2) Balancer (V2) $50,378,837 -59.15% - 147 76 -
13 Perpetual Protocol Perpetual Protocol $40,489,163 -0.01% - 13 14 -
14 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) $30,197,721 -22.26% - 117 23 -
15 SushiSwap SushiSwap $21,410,677 -32.28% - 323 264 -
16 SpookySwap SpookySwap $26,105,172 +44.05% - 268 119 -
17 DODO (BSC) DODO (BSC) $18,225,515 -4.67% - 197 10 -
18 QuickSwap (V3) QuickSwap (V3) $18,186,601 -20.05% - 92 54 -
19 WOOFi WOOFi $17,832,290 -40.41% - 12 11 -
20 THORChain THORChain $16,549,864 -32.03% - 26 27 -
21 KyberSwap Elastic (Ethereum) KyberSwap Elastic (Ethereum) $15,720,257 +33.91% - 12 9 -
22 DODO (Polygon) DODO (Polygon) $14,924,691 +4.01% - 25 9 -
23 Jupiter Jupiter $18,306,346 -9.71% - 196 131 -
24 SushiSwap (Arbitrum) SushiSwap (Arbitrum) $12,678,401 -30.64% - 119 59 -
25 OpenOcean OpenOcean $11,913,667 -51.89% - 166 72 -
26 Sun.io Sun.io $10,875,554 -18.57% - 62 30 -
27 4swap 4swap $11,120,433 +169.75% - 59 39 -
28 KyberSwap Elastic (Polygon) KyberSwap Elastic (Polygon) $10,357,625 +7.36% - 55 17 -
29 Biswap Biswap $10,237,825 -19.58% - 150 101 -
30 Helix Helix $9,625,619 -22.83% 243 18 17 -
31 Velodrome Velodrome $9,332,262 -12.28% - 52 16 -
32 Osmosis Osmosis $6,952,925 -47.17% - 66 38 -
33 Kine Protocol (BSC) Kine Protocol (BSC) $6,936,629 -63.70% - 1 2 -
34 QuickSwap QuickSwap $6,637,833 -30.33% - 692 365 -
35 KyberSwap Elastic (Avalanche) KyberSwap Elastic (Avalanche) $6,402,955 -37.32% - 31 14 -
36 Tokenlon Tokenlon $994,948 -80.51% - 5 3 -
37 Camelot Camelot $5,400,334 -1.74% - 34 18 -
38 Orca Orca $1,955,195 -48.28% - 116 79 -
39 Katana Katana $4,482,771 -48.09% - 4 5 -
40 Nomiswap (Stable) Nomiswap (Stable) $4,126,678 -13.37% - 3 3 -
41 IDEX IDEX $3,931,741 -1.13% 378 28 16 -
42 FlatQube Exchange FlatQube Exchange $3,906,916 +23.25% - 13 10 -
43 Traderjoe(Arbitrum) Traderjoe(Arbitrum) $3,557,084 +18.86% - 14 13 -
44 DeFiChain DEX DeFiChain DEX $3,593,220 -9.25% - 33 34 -
45 KLAYswap KLAYswap $3,572,212 +2.76% - 71 37 -
46 Wombat Exchange Wombat Exchange $3,372,844 -17.48% - 11 5 -
47 TraderJoe (Avalanche) TraderJoe (Avalanche) $3,366,681 -67.95% - 232 160 -
48 Loopring Exchange Loopring Exchange $3,124,815 -14.15% 215 12 11 -
49 Raydium Raydium $2,760,792 -34.95% - 376 322 -
50 Balancer (V2) (Polygon) Balancer (V2) (Polygon) $2,797,341 +329.54% - 55 35 -
51 KyberSwap Elastic (Arbitrum) KyberSwap Elastic (Arbitrum) $2,621,495 -19.78% - 20 11 -
52 Fraxswap (V2) (Ethereum) Fraxswap (V2) (Ethereum) $2,472,312 -19.48% - 10 10 -
53 Fstswap Fstswap $2,402,501 +555.47% - 15 11 -
54 Balancer Balancer $2,486,679 -25.26% - 34 16 -
55 Saber DEX Saber DEX $2,360,062 -0.37% - 10 12 -
56 SiennaSwap SiennaSwap $1,884,241 +534.51% - 15 7 -
57 ShibaSwap ShibaSwap $1,970,098 -92.50% - 52 34 -
58 Pangolin Pangolin $1,791,035 -69.69% - 133 84 -
59 Kwenta Kwenta $1,743,172 +111.89% - 4 2 -
60 KyberSwap Elastic (Fantom) KyberSwap Elastic (Fantom) $1,688,209 +153.48% - 19 10 -
61 Maiar Exchange Maiar Exchange $1,670,198 -29.47% - 21 22 -
62 Hermes Protocol Hermes Protocol $1,568,517 -29.48% - 16 12 -
63 SushiSwap (Polygon) SushiSwap (Polygon) $1,447,342 +12.62% - 153 90 -
64 KyberSwap Elastic (Optimism) KyberSwap Elastic (Optimism) $1,397,167 -19.39% - 20 11 -
65 Balancer (V2) (Arbitrum) Balancer (V2) (Arbitrum) $1,281,261 -17.74% - 17 12 -
66 VVS Finance VVS Finance $1,261,186 -64.11% - 74 29 -
67 DODO (Arbitrum) DODO (Arbitrum) $1,238,790 +13.33% - 15 10 -
68 PancakeSwap (Aptos) PancakeSwap (Aptos) $1,180,223 -41.04% - 16 10 -
69 ApeSwap (BSC) ApeSwap (BSC) $1,118,753 -27.83% - 214 170 -
70 SpiritSwap SpiritSwap $992,191 +68.09% - 118 72 -
71 ZigZag (zkSync v1) ZigZag (zkSync v1) $937,466 -13.19% 474 25 20 -
72 PancakeSwap PancakeSwap $902,516 -14.71% - 345 196 -
73 MDEX (BSC) MDEX (BSC) $850,610 -23.05% - 123 88 -
74 SaitaSwap SaitaSwap $812,927 +192.97% - 11 12 -
75 OpenLeverage OpenLeverage $773,418 +44.82% - 61 47 -
76 Minswap Minswap $748,167 -3.00% - 36 30 -
77 Balanced Balanced $725,991 +0.52% - 9 8 -
78 BabySwap BabySwap $703,242 -12.93% - 105 75 -
79 Tombswap Tombswap $713,169 -11.74% - 39 20 -
80 AUX Exchange AUX Exchange $682,195 -47.61% - 10 8 -
81 Nomiswap Nomiswap $665,367 -11.18% - 37 29 -
82 1inch Exchange 1inch Exchange $709,277 -4.35% - 53 17 -
83 Baby Doge Swap Baby Doge Swap $572,141 -19.36% - 30 21 -
84 WigoSwap WigoSwap $519,617 +16.31% - 26 20 -
85 WX.Network WX.Network $507,676 -3.66% 281 24 13 -
86 MDEX MDEX $489,320 -7.46% - 101 46 -
87 Liquidswap Liquidswap $459,337 -45.71% - 19 10 -
88 PancakeSwap (Ethereum) PancakeSwap (Ethereum) $443,371 -14.74% - 10 8 -
89 ApeSwap (Polygon) ApeSwap (Polygon) $451,756 -26.77% - 62 34 -
90 Bancor Network Bancor Network $442,652 -58.45% - 160 157 -
91 Solidly Solidly $399,618 +25.50% - 96 48 -
92 MM Finance (Cronos) MM Finance (Cronos) $399,698 -55.19% - 59 30 -
93 Wagyuswap Wagyuswap $363,413 +0.31% - 37 16 -
94 DeFi Kingdoms (Crystalvale) DeFi Kingdoms (Crystalvale) $320,042 -12.52% - 6 5 -
95 SushiSwap (Fantom) SushiSwap (Fantom) $307,931 +37.03% - 51 30 -
96 MojitoSwap MojitoSwap $305,923 -16.98% - 17 11 -
97 OKC Swap OKC Swap $283,459 -60.23% - 8 6 -
98 Netswap Netswap $290,920 -43.19% - 19 13 -
99 iZiSwap iZiSwap $270,603 +99.31% - 19 16 -
100 Solarbeam Solarbeam $249,035 -28.15% - 23 17 -
101 Polkaswap Polkaswap $267,563 -60.20% - 18 19 -
102 Tethys Tethys $260,912 -22.56% - 11 10 -
103 KyberSwap Classic (Polygon) KyberSwap Classic (Polygon) $247,685 -26.00% - 13 11 -
104 KibbleSwap KibbleSwap $224,419 +43.94% - 7 5 -
105 Dark Knight Dark Knight $218,008 +37.73% - 17 13 -
106 Orion Protocol BSC Orion Protocol BSC $204,002 -31.04% 293 27 20 -
107 Kine Protocol (Polygon) Kine Protocol (Polygon) $204,018 -63.70% - 1 2 -
108 Dfyn Network Dfyn Network $200,018 -23.87% - 61 34 -
109 Yoshi.exchange (FTM) Yoshi.exchange (FTM) $189,481 +95.67% - 48 28 -
110 QuickSwap(DogeChain) QuickSwap(DogeChain) $184,321 +80.15% - 4 3 -
111 Tinyman Tinyman $191,663 -18.94% - 27 25 -
112 Baryon Network Baryon Network $147,418 +13.99% - 6 5 -
113 Orderly Network Orderly Network $166,065 -86.45% 374 4 5 -
114 DeFi Swap DeFi Swap $160,770 +60.20% - 27 14 -
115 Mento Mento $140,107 -60.01% - 1 2 -
116 Swapr (Gnosis) Swapr (Gnosis) $132,119 -59.50% - 27 15 -
117 DeFi Kingdoms DeFi Kingdoms $130,208 -33.95% - 28 15 -
118 Trisolaris Trisolaris $128,178 -46.09% - 19 11 -
119 KnightSwap KnightSwap $117,625 +49.19% - 16 15 -
120 StellaSwap StellaSwap $114,327 -46.97% - 29 17 -
121 Swop.fi Swop.fi $116,185 +67.79% - 17 14 -
122 DFX Finance (Polygon) DFX Finance (Polygon) $112,098 -28.20% - 28 13 -
123 Clipper (Ethereum) Clipper (Ethereum) $108,814 +0.03% - 13 5 -
124 BloctoSwap BloctoSwap $106,308 -32.89% - 3 4 -
125 Dystopia Dystopia $104,729 +9.04% - 56 20 -
126 Sovryn Sovryn $104,124 +32.94% - 7 7 -
127 DOOAR (Ethereum) DOOAR (Ethereum) $98,792.41 -18.85% - 3 4 -
128 AstroSwap AstroSwap $98,315.67 -26.13% - 10 8 -
129 Verse Verse $95,943.15 +198.21% - 12 7 -
130 Nash Nash $93,893.32 -5.46% - 5 5 -
131 DOOAR (BSC) DOOAR (BSC) $87,982.69 -16.81% - 3 4 -
132 Nexus Mutual Nexus Mutual $83,173.06 +0.76% - 1 2 -
133 Acala Swap Acala Swap $81,652.40 +0.18% - 6 7 -
134 Kava Swap Kava Swap $81,287.46 +0.11% - 12 13 -
135 Ref Finance Ref Finance $24,734.48 -27.32% - 32 29 -
136 Kujira Fin Kujira Fin $72,632.69 -36.40% 191 9 9 -
137 ViteX ViteX $65,918.99 -14.80% 117 66 47 -
138 YuzuSwap YuzuSwap $65,760.82 -39.36% - 11 7 -
139 Karura Swap Karura Swap $62,674.86 -8.91% - 16 12 -
140 SoulSwap SoulSwap $62,791.56 +28.58% - 36 21 -
141 ProtoFi ProtoFi $60,548.95 +5.93% - 34 23 -
142 Tranquil Finance Tranquil Finance $59,524.80 +43.56% - 9 8 -
143 ZilSwap ZilSwap $57,748.76 -35.89% - 23 24 -
144 mimo.exchange mimo.exchange $59,161.21 -55.46% - 15 15 -
145 SushiSwap (BSC) SushiSwap (BSC) $54,993.16 -25.64% - 47 27 -
146 Ubeswap Ubeswap $54,032.98 -57.47% - 63 23 -
147 MM Finance (Polygon) MM Finance (Polygon) $51,743.11 -39.88% - 22 15 -
148 Wanswap Wanswap $51,379.80 +1.30% - 17 8 -
149 SundaeSwap SundaeSwap $50,454.78 -9.34% - 22 23 -
150 Aldrin Aldrin $46,329.84 -45.97% - 29 24 -
151 BakerySwap BakerySwap $43,311.80 -3.18% - 38 26 -
152 OreoSwap OreoSwap $39,474.15 -58.38% - 17 13 -
153 Vexchange Vexchange $40,568.87 -23.96% - 20 8 -
154 BeamSwap BeamSwap $36,553.60 -48.89% - 9 9 -
155 Stellarterm Stellarterm $37,047.92 +66.14% 391 10 11 -
156 SushiSwap (Avalanche) SushiSwap (Avalanche) $35,567.67 +4.82% - 21 13 -
157 Swych Swych $35,544.07 -40.74% - 6 4 -
158 Yoshi.exchange (BSC) Yoshi.exchange (BSC) $33,320.76 -30.71% - 9 5 -
159 CherrySwap CherrySwap $35,221.57 -62.24% - 14 9 -
160 SushiSwap (Gnosis) SushiSwap (Gnosis) $34,611.68 -23.83% - 25 15 -
161 DeDust DeDust $34,562.23 -82.04% - 6 7 -
162 3xcalibur 3xcalibur $34,695.24 -9.58% - 15 14 -
163 Orion Protocol ETH Orion Protocol ETH $29,033.89 -28.11% - 9 8 -
164 Swapr (Arbitrum) Swapr (Arbitrum) $31,342.60 -16.10% - 12 10 -
165 SushiSwap (Harmony) SushiSwap (Harmony) $28,412.90 -30.80% - 46 28 -
166 Planet Finance Planet Finance $27,623.55 +77.65% - 12 10 -
167 YodeSwap YodeSwap $25,592.07 -8.58% - 8 6 -
168 Sifchain Sifchain $25,629.15 +2.83% - 19 20 -
169 Bored Candy City Bored Candy City $23,328.10 -54.23% - 29 19 -
170 Swapr Swapr $23,942.73 -49.57% - 3 4 -
171 Morpheus Swap Morpheus Swap $22,787.92 -13.93% - 11 10 -
172 Birake Network Birake Network $22,917.44 +62.45% 13 14 15 -
173 Swapsicle Swapsicle $22,363.44 -49.75% - 20 15 -
174 QuipuSwap QuipuSwap $22,453.68 -36.49% - 12 13 -
175 Excalibur Excalibur $20,795.57 +40.52% - 11 8 -
176 AnimeSwap AnimeSwap $20,495.12 -49.93% - 18 11 -
177 RadioShack (Avalanche) RadioShack (Avalanche) $20,031.00 -76.30% - 7 9 -
178 1inch Liquidity Protocol 1inch Liquidity Protocol $19,484.79 -71.77% - 32 31 -
179 Voltage Finance Voltage Finance $19,043.58 +152.60% - 5 5 -
180 KuSwap KuSwap $18,563.30 +22.54% - 7 5 -
181 Honeyswap Honeyswap $16,727.06 -34.47% - 74 32 -
182 KyberSwap Classic (BSC) KyberSwap Classic (BSC) $18,832.04 +307.90% - 12 12 -
183 Alita Finance Alita Finance $17,845.07 -45.93% - 14 12 -
184 Elk Finance (Polygon) Elk Finance (Polygon) $17,437.70 -0.04% - 22 16 -
185 KyberSwap Classic KyberSwap Classic $17,116.84 -30.25% - 19 15 -
186 KyberSwap Elastic (BSC) KyberSwap Elastic (BSC) $15,658.68 -54.50% - 13 7 -
187 ApeSwap (Telos) ApeSwap (Telos) $12,892.53 -75.82% - 6 6 -
188 Zappy Zappy $12,246.61 -17.81% - 10 9 -
189 MakiSwap MakiSwap $10,710.88 -88.39% - 26 14 -
190 Spartan Protocol Spartan Protocol $11,129.11 -13.84% - 7 8 -
191 MagicSwap MagicSwap $11,210.89 +16.75% - 2 3 -
192 KSwap KSwap $10,269.86 -42.51% - 9 7 -
193 RadioShack (BSC) RadioShack (BSC) $9,541.77 -54.26% - 33 24 -
194 LFGSwap Finance LFGSwap Finance $9,513.14 -4.71% - 12 9 -
195 Diffusion Finance Diffusion Finance $9,138.45 -18.87% - 3 4 -
196 Terraswap Terraswap $8,856.87 +1,666.33% - 72 6 -
197 Elk Finance (Avalanche) Elk Finance (Avalanche) $9,750.36 -27.65% - 11 12 -
198 WingSwap WingSwap $8,455.82 +14.38% - 13 11 -
199 CronaSwap CronaSwap $8,099.93 -81.07% - 28 13 -
200 Newdex Newdex $7,874.39 +10.29% - 6 7 -
201 OolongSwap OolongSwap $15,543.29 -38.98% - 6 5 -
202 Pandora Pandora $6,668.10 -54.68% - 19 15 -
203 OpenSwap Optimism OpenSwap Optimism $6,591.70 +64.41% - 9 8 -
204 Jetswap (Polygon) Jetswap (Polygon) $6,482.94 +6.69% - 27 15 -
205 DDEX DDEX $6,125.71 +0.01% - 3 4 -
206 MuesliSwap MuesliSwap $5,915.30 +55.47% - 2 3 -
207 Demex Demex $5,850.87 -15.45% - 5 6 -
208 CRODEX CRODEX $5,957.78 -57.86% - 22 13 -
209 Serum DEX Serum DEX $5,789.21 -51.11% - 41 31 -
210 Convergence Convergence $5,623.71 -73.71% - 3 3 -
211 AutoShark Finance AutoShark Finance $5,171.29 +125.80% - 31 28 -
212 Mars Ecosystem Mars Ecosystem $4,832.06 -3.63% - 11 7 -
213 Glide Finance Glide Finance $4,502.76 +25.33% - 7 7 -
214 WardenSwap WardenSwap $4,292.51 -6.47% - 11 9 -
215 WaultSwap (Polygon) WaultSwap (Polygon) $4,202.82 -27.02% - 27 18 -
216 Zipswap Zipswap $4,241.98 -25.67% - 9 7 -
217 RadioShack (Ethereum) RadioShack (Ethereum) $4,157.28 -67.67% - 8 8 -
218 Jetswap (BSC) Jetswap (BSC) $4,102.59 -39.45% - 25 23 -
219 Decaswap Decaswap $3,401.32 -46.95% - 2 3 -
220 DogeSwap DogeSwap $2,848.69 -21.32% - 8 5 -
221 Elk Finance (Fuse) Elk Finance (Fuse) $3,049.40 +724.83% - 5 4 -
222 Huckleberry Huckleberry $2,901.89 +2.87% - 11 7 -
223 Fraxswap (Arbitrum) Fraxswap (Arbitrum) $2,835.24 +62,653.97% - 1 2 -
224 LuaSwap LuaSwap $2,741.84 -92.59% - 13 10 -
225 Bunicorn Bunicorn $2,740.66 -40.25% - 13 6 -
226 Wannaswap Wannaswap $2,655.80 -23.42% - 12 8 -
227 RadioShack (Polygon) RadioShack (Polygon) $2,670.29 -42.45% - 22 16 -
228 Dinosaur Eggs Dinosaur Eggs $2,642.49 -24.72% - 41 28 -
229 Jswap Finance Jswap Finance $2,472.00 -56.43% - 14 10 -
230 Zenlink (Moonriver) Zenlink (Moonriver) $2,278.88 -76.97% - 3 4 -
231 Firebird Finance (Polygon) Firebird Finance (Polygon) $2,258.88 -15.94% - 11 9 -
232 BXH BXH $2,100.01 -63.33% - 8 6 -
233 PlasmaSwap (ETH) PlasmaSwap (ETH) $2,031.28 +491.52% - 9 9 -
234 Pegasys Pegasys $2,047.47 +81.39% - 1 2 -
235 Unicly Unicly $1,854.30 -79.45% - 4 5 -
236 BenSwap BenSwap $1,747.96 +103.98% - 1 2 -
237 Lydia Finance Lydia Finance $1,732.43 -55.92% - 33 26 -
238 Deri Protocol Deri Protocol $1,620.89 -96.15% - 4 3 -
239 Minter(Ethereum) Minter(Ethereum) $1,579.39 -0.09% - 1 2 -
240 KAIDEX (V3) KAIDEX (V3) $1,540.38 -85.91% - 8 6 -
241 Hakuswap Hakuswap $1,663.34 -55.52% - 11 9 -
242 KAIDEX KAIDEX $1,395.95 +681.57% - 7 6 -
243 PolkaBridge PolkaBridge $1,305.39 -23.81% - 3 4 -
244 XCAD DEX XCAD DEX $1,226.83 -23.08% - 4 5 -
245 Sphynx Labs Sphynx Labs $1,203.92 -83.68% - 5 6 -
246 Elk Finance (Elastos) Elk Finance (Elastos) $1,099.02 +612.56% - 4 4 -
247 Becoswap Becoswap $884.40 +268.47% - 11 7 -
248 MilkySwap MilkySwap $880.33 -59.08% - 3 4 -
249 SushiSwap (Fuse) SushiSwap (Fuse) $860.65 +352.15% - 2 3 -
250 ViperSwap ViperSwap $543.91 -90.25% - 12 13 -
251 Elk Finance (BSC) Elk Finance (BSC) $460.49 +91.70% - 1 2 -
252 MistSwap MistSwap $422.18 -66.62% - 1 2 -
253 PlasmaSwap (Polygon) PlasmaSwap (Polygon) $387.30 +428.48% - 14 8 -
254 ALEX ALEX $381.38 +21.16% - 2 3 -
255 DuckyDefi DuckyDefi $355.22 -58.59% - 4 5 -
256 PlasmaSwap (BSC) PlasmaSwap (BSC) $330.57 -58.83% - 13 7 -
257 Jetswap (Fantom) Jetswap (Fantom) $306.82 -7.96% - 3 4 -
258 Kaddex Kaddex $888.15 -87.99% - 2 3 -
259 YetiSwap YetiSwap $228.48 -76.60% - 8 7 -
260 NSKSwap NSKSwap $198.56 +182.58% - 1 2 -
261 DAO Swap DAO Swap $162.03 -85.98% - 2 3 -
262 Voltswap Voltswap $143.74 +110.06% - 3 4 -
263 KyberSwap Classic (Avalanche) KyberSwap Classic (Avalanche) $130.31 -92.50% - 2 4 -
264 SakeSwap.finance SakeSwap.finance $127.38 -86.55% - 6 5 -
265 Elk Finance (OKExChain) Elk Finance (OKExChain) $113.87 -35.28% - 4 4 -
266 Greenhouse Greenhouse $101.50 +162.72% - 8 8 -
267 PolyDEX PolyDEX $98.21 -38.59% - 13 9 -
268 Symmetric(XDAI) Symmetric(XDAI) $77.10 -50.10% - 2 3 -
269 Kwikswap Kwikswap $55.03 -60.02% - 7 8 -
270 DefySwap DefySwap $45.63 +7.02% - 6 6 -
271 UniWswap UniWswap $39.98 -59.74% - 3 2 -
272 Symmetric (Celo) Symmetric (Celo) $32.66 -24.61% - 4 6 -
273 RadioShack (Cronos) RadioShack (Cronos) $25.20 -57.45% - 4 4 -
274 Thorus Thorus $18.58 -0.11% - 6 4 -
275 IslandSwap IslandSwap $7.99 -66.38% - 6 6 -
276 Leonicorn Swap Leonicorn Swap $2.38 0.00% - 4 2 -
277 Fraxswap (Polygon) Fraxswap (Polygon) $0.2156 -100.00% - 2 3 -
278 ClaimSwap ClaimSwap $0.09005 0.00% - 3 3 -
279 AtoDEX AtoDEX $0.001251 0.00% - 1 2 -
280 Binance DEX Binance DEX $0 0.00% - 83 75 -
281 TokenSets TokenSets $0 0.00% - 10 11 -
282 SashimiSwap SashimiSwap $0 0.00% - 5 6 -
283 Capital DEX Capital DEX $0 0.00% - 10 10 -
284 CoinSwap Space CoinSwap Space $0 0.00% - 14 14 -
285 DFX Finance (Ethereum) DFX Finance (Ethereum) $0 0.00% - 8 8 -
286 Amaterasu Finance Amaterasu Finance $0 0.00% - 1 2 -
287 Frax Finance Fraxswap Frax Finance Fraxswap $0 -100.00% - 2 2 -
288 CantoSwap CantoSwap $111.69 0.00% - 5 3 -
289 ZigZag (Arbitrum) ZigZag (Arbitrum) $0 0.00% 405 4 5 -
290 Fraxswap (Avalanche) Fraxswap (Avalanche) $0 0.00% - 1 2 -
291 Fraxswap (Fantom) Fraxswap (Fantom) $0 0.00% - 1 2 -
292 Clipper (Optimism) Clipper (Optimism) $0 0.00% - 0 0 -
Sàn giao dịch Phi tập trung - DEX - Decentralized Exchanges - DeFi markets - CoinMarketCap.vn
4.1 trên 661 đánh giá

Sàn giao dịch tiền điện tử là gì?

Sàn giao dịch tiền điện tử là nền tảng cho phép các nhà giao dịch mua và bán tiền điện tử, các sản phẩm phái sinh và các tài sản khác liên quan đến tiền điện tử. Ngày nay, có rất nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau để bạn lựa chọn và tất cả đều có lợi thế về khía cạnh này hay khía cạnh khác. Cùng tìm hiểu thêm về các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất và chọn một sàn giao dịch giúp bạn đạt được các mục tiêu đầu tư liên quan đến tiền điện tử của mình.

Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên toàn cầu

Sàn giao dịch tiền điện tử bắt đầu nổi lên lần đầu tiên với việc phát hành sách trắng Bitcoin vào năm 2008. Kể từ khi đồng tiền điện tử ban đầu ra mắt trên toàn cầu, các sàn giao dịch tiền điện tử đã bắt đầu tìm cách làm cho giao dịch tiền điện tử trở nên hợp pháp và có thể tiếp cận được với nhiều người hơn.

Sau khi phát hành Bitcoin, những năm đầu tiên diễn ra khá hỗn loạn, có nhiều sàn giao dịch bị sụp đổ dưới áp lực về tính hợp pháp. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, một số sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã cố gắng kiên trì và trở thành những người dẫn đầu, giữ vị trí của họ cho đến ngày nay.

Một trong những cái tên nổi bật nhất trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử là Binance. Được thành lập năm 2017, sàn giao dịch này nhanh chóng đạt vị trí số một về khối lượng giao dịch, đăng ký khối lượng giao dịch hơn 36 tỷ USD vào đầu năm 2021.

Gemini là một cái tên lớn khác trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử. Được thành lập năm 2014 bởi không ai khác mà chính là cặp song sinh Winklevoss, Gemini đã củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng với hơn 175 triệu USD khối lượng giao dịch được tạo ra. Không chỉ vậy, anh em nhà Winklevoss còn tung ra Gemini Dollar token.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là Coinbase, sàn giao dịch lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch tại Hoa Kỳ, và có lẽ là cái tên nổi bật nhất ở đó. Brian Armstrong và Fred Ehrsam thành lập Coinbase vào năm 2012 và hiện nay họ đã có khách hàng tại hơn một trăm chín mươi quốc gia trên toàn cầu. Đây là sàn giao dịch xử lý khối lượng giao dịch lớn, đạt tổng cộng hơn 2 tỷ USD vào đầu năm 2021.

Các sàn giao dịch tiền điện tử kiếm tiền như thế nào?

Các sàn giao dịch tiền điện tử có một số phương pháp để họ có thể tạo ra lợi nhuận. Tất cả những phương pháp này liên quan đến việc đưa ra các khoản phí để xử lý các giao dịch.

Có lẽ loại phí giao dịch phổ biến nhất là phí theo tỷ lệ phần trăm: nghĩa là sàn giao dịch sẽ tính phí nhà giao dịch theo tỷ lệ phần trăm của giá trị giao dịch để hoàn thành giao dịch. Tỷ lệ phần trăm phí sẽ thay đổi đáng kể giữa các nền tảng, đó là lý do tại sao bạn cần phải nghiên cứu trước khi chọn một sàn giao dịch để làm việc cùng.

Một số sàn giao dịch cũng cung cấp một khoản phí cố định, không tính theo khối lượng tiền điện tử được giao dịch nhưng sẽ tính phí một khoản tiền nhất định cho mỗi giao dịch thành công. Đây có thể là một lựa chọn tốt cho các nhà giao dịch lâu năm muốn giao dịch khối lượng lớn tiền điện tử, vì phí dựa trên tỷ lệ phần trăm có thể sẽ cao hơn.

Các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất để giao dịch sản phẩm phái sinh

Các phái sinh tiền điện tử và các ghi chú hoán đổi danh mục (Exchange-Traded Note - ETN) là những tài sản được hỗ trợ bởi các loại tiền điện tử khác nhau. Các sàn giao dịch bắt đầu giới thiệu giao dịch phái sinh khi thị trường tiền điện tử phát triển và bắt đầu thu hút nhiều khách hàng hơn. Hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai là hai trong số các loại phái sinh phổ biến nhất.

Mặt khác, ETN là chứng khoán nợ không có bảo đảm, có giá dao động theo chỉ số cơ bản của chứng khoán. Giống như cổ phiếu, ETN là một lựa chọn giao dịch hấp dẫn, đó là lý do tại sao các sàn giao dịch bắt đầu giới thiệu chúng cho nền tảng của họ.

Huobi Global, được thành lập vào năm 2013, là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu để giao dịch các sản phẩm phái sinh. Họ đưa ra một khoản phí phần trăm được tính trên mỗi giao dịch, với phí người tham gia là 0,04%. Huobi là một trong những sàn giao dịch tồn tại lâu nhất trên toàn cầu, tồn tại thông qua lệnh cấm giao dịch Bitcoin của Trung Quốc. Nền tảng đã ra mắt một số sàn giao dịch quốc tế vào năm 2017 và 2018, bao gồm cả các sàn giao dịch ở Nhật Bản và Singapore. Huobi cũng là sàn giao dịch lớn thứ hai về các sản phẩm phái sinh được giao dịch, đứng sau Binance.

Một lựa chọn khác là FTX, được thành lập chỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch các phái sinh tiền điện tử. FTX tính phí Maker và phí Taker tương tự như phí của Binance và Huobi; tuy nhiên, một thực tế ấn tượng về sàn giao dịch này là họ chỉ mới hoạt động được khoảng hai năm tính đến năm 2021. Được thành lập năm 2019, FTX đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi trong phân khúc phái sinh tiền điện tử.

Giao dịch tiền điện tử phái sinh chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Với sự gia tăng phổ biến của tiền điện tử, các công cụ phái sinh và ETN cũng ngày càng được săn đón nhiều hơn. Các sàn giao dịch tiền điện tử đã dần dần bắt đầu tung ra các tùy chọn giao dịch phái sinh trên nền tảng của họ. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là giao dịch tiền điện tử phái sinh đi kèm với một lượng rủi ro nhất định, giống như bất kỳ loại hình đầu tư nào khác.