Tiền ảo: 21,204 Sàn giao dịch: 527 Vốn hóa: $961,058,391,829 Khối lượng (24h): $57,598,249,732 Thị phần: BTC: 40.2%, ETH: 17.2%

Sàn giao dịch Phi tập trung - DEX - Decentralized Exchanges - DeFi markets

Hiện tại, chúng tôi đang theo dõi 295 sàn giao dịch Phi tập trung với hơn 15,712 cặp tiền điện tử đang được giao dịch. Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $1,977,082,430.

#Sàn giao dịchKhối lượng (24h)%Khối lượng (24h)Thanh khoảnCặpCoin hỗ trợTiền pháp định
1 dYdX dYdX $553,702,287 +9.49% - 10 11 -
2 Kine Protocol Kine Protocol $242,791,032 +33.94% - 16 17 -
3 Uniswap (V3) Uniswap (V3) $238,110,722 -26.89% - 586 407 -
4 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) $141,980,621 +7.22% - 4,549 3168 -
5 iZiSwap iZiSwap $95,076,368 +75.79% - 14 12 -
6 DODO (Ethereum) DODO (Ethereum) $89,546,116 +25.17% - 84 5 -
7 Curve Finance Curve Finance $78,037,628 +55.95% - 47 15 -
8 ApolloX DEX ApolloX DEX $63,263,798 +3.40% - 65 66 -
9 Uniswap (V2) Uniswap (V2) $52,934,368 +0.01% - 1,409 1119 -
10 Deri Protocol Deri Protocol $43,292,274 -99.10% - 4 3 -
11 Perpetual Protocol Perpetual Protocol $40,483,966 -0.01% - 13 14 -
12 Orca Orca $32,005,565 +227.22% - 83 59 -
13 Biswap Biswap $24,951,618 +95.51% - 155 95 -
14 ShibaSwap ShibaSwap $23,934,997 +635.45% - 90 48 -
15 Uniswap (V3) (Arbitrum) Uniswap (V3) (Arbitrum) $21,105,432 +355.48% - 74 37 -
16 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) $19,025,533 -19.08% - 49 16 -
17 Jupiter Jupiter $18,443,190 +10.56% - 176 120 -
18 SushiSwap SushiSwap $12,090,703 -28.51% - 432 325 -
19 THORChain (ERC20) THORChain (ERC20) $11,275,048 +61.06% - 19 21 -
20 QuickSwap QuickSwap $10,902,913 -31.51% - 871 394 -
21 Sun.io Sun.io $10,496,005 +30.01% - 58 27 -
22 Serum DEX Serum DEX $10,114,622 -25.94% - 68 47 -
23 TraderJoe TraderJoe $9,478,656 +48.59% - 311 193 -
24 IDEX IDEX $7,907,933 +12.55% 354 28 16 -
25 Osmosis Osmosis $7,811,175 +35.93% - 63 36 -
26 Tokenlon Tokenlon $7,347,810 +516.27% - 5 4 -
27 Raydium Raydium $6,656,463 -3.37% - 380 333 -
28 SushiSwap (Arbitrum) SushiSwap (Arbitrum) $6,644,296 +31.23% - 89 47 -
29 KyberSwap Elastic (Polygon) KyberSwap Elastic (Polygon) $6,286,556 +0.53% - 30 13 -
30 THORChain (BEP20) THORChain (BEP20) $6,080,812 -59.75% - 6 8 -
31 Maiar Exchange Maiar Exchange $5,289,596 +10.96% - 17 17 -
32 Helix Helix $4,344,725 -0.37% 52 15 14 -
33 THORChain (BTC) THORChain (BTC) $4,123,502 -83.82% - 1 2 -
34 Saber DEX Saber DEX $3,830,573 +4.72% - 8 10 -
35 WOOFi WOOFi $3,733,374 -2.56% - 10 9 -
36 KLAYswap KLAYswap $3,442,994 +10.59% - 52 28 -
37 KyberSwap Elastic (Avalanche) KyberSwap Elastic (Avalanche) $2,964,708 +32.38% - 19 13 -
38 SpookySwap SpookySwap $2,756,729 -9.75% - 350 140 -
39 VVS Finance VVS Finance $2,715,525 -46.13% - 60 24 -
40 ZigZag (Arbitrum) ZigZag (Arbitrum) $2,478,222 -59.23% 449 4 5 -
41 Wombat Exchange Wombat Exchange $2,345,799 +4.44% - 16 9 -
42 Balancer Balancer $2,059,009 +4.71% - 38 17 -
43 Uniswap (V3-Polygon) Uniswap (V3-Polygon) $1,897,802 +1.91% - 200 116 -
44 Fstswap Fstswap $1,842,844 +358.49% - 25 11 -
45 Waves Exchange Waves Exchange $1,563,070 +45.00% 426 37 23 -
46 Canto Dex Canto Dex $1,443,639 -31.14% - 5 6 -
47 1inch Exchange 1inch Exchange $1,437,280 +13.41% - 28 11 -
48 Nomiswap Nomiswap $1,426,755 +23.80% - 42 30 -
49 DeFiChain DEX DeFiChain DEX $1,372,995 -21.98% - 30 33 -
50 Solarbeam Solarbeam $1,315,239 +74.93% - 28 18 -
51 MM Finance(Cronos) MM Finance(Cronos) $1,290,923 -19.62% - 60 35 -
52 DODO (Arbitrum) DODO (Arbitrum) $1,258,309 +100.83% - 16 11 -
53 MDEX MDEX $1,191,355 -12.07% - 153 54 -
54 MojitoSwap MojitoSwap $1,169,614 +528.99% - 20 10 -
55 Acala Swap Acala Swap $1,088,753 +250.03% - 5 6 -
56 Velodrome Velodrome $1,069,544 -30.07% - 43 16 -
57 Pangolin Pangolin $1,032,641 -26.08% - 161 96 -
58 DFX Finance(Ethereum) DFX Finance(Ethereum) $977,972 -67.64% - 8 8 -
59 Kwenta Kwenta $939,879 +7.52% - 4 4 -
60 ApeSwap (BSC) ApeSwap (BSC) $890,181 +3.02% - 266 198 -
61 DeFi Kingdoms DeFi Kingdoms $808,837 -51.35% - 42 21 -
62 Balancer (V2) (Polygon) Balancer (V2) (Polygon) $784,562 +145.74% - 44 36 -
63 DeFi Swap DeFi Swap $773,672 +82.92% - 35 17 -
64 MDEX (BSC) MDEX (BSC) $757,059 +3.06% - 147 97 -
65 Stellarterm Stellarterm $738,869 +66.56% 436 8 9 -
66 Sovryn Sovryn $734,760 -67.24% - 6 7 -
67 SiennaSwap SiennaSwap $704,711 +1,271.14% - 15 7 -
68 Tombswap Tombswap $670,125 +69.25% - 44 22 -
69 Hermes Protocol Hermes Protocol $642,255 -21.41% - 16 13 -
70 Tinyman Tinyman $569,188 -5.88% - 45 29 -
71 ZigZag (zkSync v1) ZigZag (zkSync v1) $567,948 -10.46% 397 26 20 -
72 Birake Network Birake Network $532,361 +18.30% 167 14 15 -
73 Balancer (V2) Balancer (V2) $527,301 -6.32% - 13 16 -
74 MM Finance(Polygon) MM Finance(Polygon) $514,968 -28.62% - 14 9 -
75 StellaSwap StellaSwap $498,930 +8.52% - 28 16 -
76 KnightSwap KnightSwap $452,646 +50.36% - 21 18 -
77 Orion Protocol BSC Orion Protocol BSC $428,207 +122.35% 419 22 15 -
78 Ref Finance Ref Finance $424,834 -46.17% - 33 28 -
79 Aldrin Aldrin $410,979 -25.03% - 27 24 -
80 DeFi Kingdoms (Crystalvale) DeFi Kingdoms (Crystalvale) $406,305 -27.68% - 6 5 -
81 SpiritSwap SpiritSwap $406,151 -52.13% - 156 85 -
82 Balancer (V2) (Arbitrum) Balancer (V2) (Arbitrum) $404,652 +81.95% - 6 8 -
83 SushiSwap(AVAX) SushiSwap(AVAX) $397,887 -14.39% - 22 13 -
84 Loopring Exchange Loopring Exchange $382,764 +9.51% 174 12 12 -
85 Kava Swap Kava Swap $371,576 -32.09% - 12 13 -
86 Polkaswap Polkaswap $369,790 +56.92% - 17 18 -
87 Bancor Network Bancor Network $363,959 -20.27% - 166 162 -
88 ApeSwap (Polygon) ApeSwap (Polygon) $333,658 -36.25% - 79 40 -
89 BeamSwap BeamSwap $305,109 -27.71% - 8 8 -
90 Sifchain Sifchain $298,993 +2.18% - 19 20 -
91 Dfyn Network Dfyn Network $290,225 +9.27% - 71 40 -
92 Karura Swap Karura Swap $285,496 +116.79% - 16 12 -
93 Trisolaris Trisolaris $257,089 +101.12% - 12 9 -
94 FlatQube Exchange FlatQube Exchange $248,627 -48.50% - 11 10 -
95 OpenOcean OpenOcean $228,744 -59.49% - 71 43 -
96 Netswap Netswap $219,135 +26.25% - 21 12 -
97 Tranquil Finance Tranquil Finance $216,345 +75.69% - 11 10 -
98 SushiSwap (Harmony) SushiSwap (Harmony) $212,176 +8.57% - 64 33 -
99 OpenLeverage OpenLeverage $210,427 -18.37% - 61 47 -
100 KyberSwap Elastic (Ethereum) KyberSwap Elastic (Ethereum) $187,524 -80.77% - 6 6 -
101 Dystopia Dystopia $186,291 -31.90% - 41 20 -
102 DOOAR (BNB Smart Chain) DOOAR (BNB Smart Chain) $169,010 +2.63% - 3 4 -
103 Pandora Pandora $165,894 +62.46% - 23 18 -
104 BabySwap BabySwap $160,785 +19.75% - 75 46 -
105 Wagyuswap Wagyuswap $155,233 +46.89% - 41 16 -
106 Saita Swap Saita Swap $147,023 +8.12% - 7 7 -
107 QuickSwap(DogeChain) QuickSwap(DogeChain) $119,498 +56.00% - 5 4 -
108 Tethys Tethys $115,166 -44.82% - 14 11 -
109 DODO (BSC) DODO (BSC) $113,998 -7.08% - 191 4 -
110 SushiSwap (Polygon) SushiSwap (Polygon) $109,243 -36.00% - 158 96 -
111 BloctoSwap BloctoSwap $107,383 +47.46% - 3 4 -
112 Sphynx Labs Sphynx Labs $104,629 +42.35% - 6 7 -
113 Orion Protocol ETH Orion Protocol ETH $103,536 +194.33% - 11 11 -
114 Frax Finance Fraxswap Frax Finance Fraxswap $88,244.17 -55.02% - 3 3 -
115 SushiSwap (xDAI) SushiSwap (xDAI) $82,704.14 +36.86% - 40 22 -
116 SundaeSwap SundaeSwap $82,489.32 -35.79% - 23 23 -
117 KyberSwap Classic (Polygon) KyberSwap Classic (Polygon) $81,943.64 -16.13% - 12 10 -
118 1inch Liquidity Protocol 1inch Liquidity Protocol $77,341.49 +21.84% - 32 31 -
119 Wanswap Wanswap $70,800.82 +31.99% - 17 12 -
120 Vexchange Vexchange $62,312.49 +79.92% - 20 8 -
121 ProtoFi ProtoFi $62,212.46 -2.82% - 38 23 -
122 ViteX ViteX $57,224.81 +2.92% 93 65 46 -
123 LFGSwap Finance LFGSwap Finance $56,859.56 +8.93% - 7 6 -
124 Leonicorn Swap Leonicorn Swap $51,040.03 -24.72% - 9 6 -
125 RadioShack (Polygon) RadioShack (Polygon) $50,293.28 -32.54% - 25 18 -
126 Mento Mento $49,351.29 +16.18% - 1 2 -
127 ZilSwap ZilSwap $48,937.98 +6.57% - 22 23 -
128 Fraxswap (Arbitrum) Fraxswap (Arbitrum) $47,587.45 -17.55% - 2 3 -
129 KyberSwap Elastic (Arbitrum) KyberSwap Elastic (Arbitrum) $47,041.38 +103.27% - 5 5 -
130 MakiSwap MakiSwap $44,834.06 +125.53% - 26 13 -
131 Swapr (Arbitrum) Swapr (Arbitrum) $44,319.13 -4.27% - 14 10 -
132 Solidly Solidly $42,569.87 +30.55% - 92 54 -
133 RadioShack (BSC) RadioShack (BSC) $42,317.88 +51.82% - 51 34 -
134 AstroSwap AstroSwap $42,133.17 +90.62% - 10 8 -
135 CronaSwap CronaSwap $38,910.15 -36.80% - 32 20 -
136 mimo.exchange mimo.exchange $38,335.71 -64.45% - 17 15 -
137 DAO Swap DAO Swap $38,299.56 -7.42% - 2 3 -
138 Swych Swych $36,824.39 +11.80% - 9 6 -
139 WaultSwap (BSC) WaultSwap (BSC) $36,006.50 +0.06% - 82 54 -
140 Honeyswap Honeyswap $35,417.06 -88.90% - 104 37 -
141 RadioShack (Ethereum) RadioShack (Ethereum) $31,254.46 +0.53% - 17 16 -
142 Elk Finance (Polygon) Elk Finance (Polygon) $31,130.75 -33.38% - 22 16 -
143 Saros Finance Saros Finance $30,791.47 -22.45% - 10 8 -
144 CherrySwap CherrySwap $29,349.84 -31.07% - 57 29 -
145 Mars Ecosystem Mars Ecosystem $28,273.94 +483.12% - 13 11 -
146 YuzuSwap YuzuSwap $27,965.75 -34.91% - 12 7 -
147 DOOAR (Ethereum) DOOAR (Ethereum) $27,910.33 -15.22% - 4 4 -
148 Decaswap Decaswap $26,203.40 -36.67% - 2 3 -
149 BakerySwap BakerySwap $25,667.75 -42.50% - 54 36 -
150 Planet Finance Planet Finance $25,461.16 +197.34% - 15 10 -
151 SushiSwap (Fantom) SushiSwap (Fantom) $24,219.32 +34.41% - 68 36 -
152 Swapsicle Swapsicle $24,000.70 -15.65% - 15 12 -
153 Spartan Protocol Spartan Protocol $23,837.79 +36.61% - 7 8 -
154 KyberSwap Classic KyberSwap Classic $23,370.73 +40.90% - 19 16 -
155 OolongSwap OolongSwap $23,011.64 +11.19% - 7 4 -
156 KyberSwap Elastic (Optimism) KyberSwap Elastic (Optimism) $21,582.37 -87.18% - 6 6 -
157 DODO (Polygon) DODO (Polygon) $20,435.20 -3.15% - 19 9 -
158 Voltage Finance Voltage Finance $19,785.49 +26.95% - 5 5 -
159 Elk Finance (Avalanche) Elk Finance (Avalanche) $19,530.47 +88.15% - 11 12 -
160 Dark Knight Dark Knight $18,811.91 -13.80% - 18 14 -
161 CRODEX CRODEX $17,901.30 +28.96% - 29 17 -
162 Zenlink (Moonriver) Zenlink (Moonriver) $17,435.98 +50.13% - 4 4 -
163 Fraxswap (Polygon) Fraxswap (Polygon) $16,488.32 -26.07% - 2 3 -
164 QuipuSwap QuipuSwap $14,775.45 -65.64% - 9 10 -
165 Huckleberry Huckleberry $13,643.46 +141.51% - 13 8 -
166 Alita Finance Alita Finance $13,473.37 +53.26% - 14 12 -
167 WigoSwap WigoSwap $12,451.63 -9.76% - 24 19 -
168 Jetswap (BSC) Jetswap (BSC) $12,385.05 +9.56% - 25 23 -
169 ViperSwap ViperSwap $12,343.08 -17.55% - 23 16 -
170 MistSwap MistSwap $12,184.91 +658.51% - 4 3 -
171 SoulSwap SoulSwap $12,058.21 +35.79% - 41 21 -
172 Baryon Network Baryon Network $10,891.81 -54.34% - 9 5 -
173 Swapr Swapr $9,581.15 -27.03% - 6 5 -
174 Swappi Swappi $9,196.18 -52.99% - 13 7 -
175 Zipswap Zipswap $9,069.51 -29.23% - 14 9 -
176 SushiSwap (BSC) SushiSwap (BSC) $9,061.42 +76.15% - 48 25 -
177 KyberSwap Classic (Avalanche) KyberSwap Classic (Avalanche) $8,311.64 -2.36% - 6 6 -
178 Wannaswap Wannaswap $7,896.93 +47.02% - 14 8 -
179 Glide Finance Glide Finance $7,813.22 -64.51% - 8 8 -
180 Yoshi.exchange (FTM) Yoshi.exchange (FTM) $7,402.60 -70.15% - 82 37 -
181 PolkaBridge PolkaBridge $6,922.57 +96.67% - 3 4 -
182 KAIDEX (V3) KAIDEX (V3) $6,911.16 -73.38% - 12 9 -
183 KyberSwap Elastic (BNB Chain) KyberSwap Elastic (BNB Chain) $6,663.05 -69.11% - 11 8 -
184 KyberSwap Classic (BSC) KyberSwap Classic (BSC) $6,614.26 +5.81% - 10 11 -
185 Dinosaur Eggs Dinosaur Eggs $6,469.44 +83.18% - 77 41 -
186 MuesliSwap DEX MuesliSwap DEX $6,211.17 +83.63% - 2 3 -
187 KSwap KSwap $6,180.16 +2.81% - 10 7 -
188 Fraxswap (Avalanche) Fraxswap (Avalanche) $6,020.10 +11.87% - 1 2 -
189 WaultSwap (Polygon) WaultSwap (Polygon) $5,996.97 -28.85% - 27 18 -
190 Convergence Convergence $5,281.47 -87.16% - 3 3 -
191 YodeSwap YodeSwap $4,921.07 +41.66% - 4 4 -
192 Fraxswap (Fantom) Fraxswap (Fantom) $4,840.47 +28.77% - 1 2 -
193 Yoshi.exchange (BSC) Yoshi.exchange (BSC) $3,976.48 +10.56% - 11 6 -
194 WardenSwap WardenSwap $3,633.70 +64.30% - 11 8 -
195 Lydia Finance Lydia Finance $3,439.31 -28.24% - 34 27 -
196 Bunicorn Bunicorn $2,937.28 +34.17% - 14 7 -
197 Kaddex Kaddex $2,719.78 -78.38% - 2 3 -
198 WingSwap WingSwap $2,426.20 -34.28% - 13 11 -
199 Firebird Finance (Polygon) Firebird Finance (Polygon) $2,179.23 -36.47% - 15 12 -
200 Elk Finance (Fuse) Elk Finance (Fuse) $2,142.81 +1,338.17% - 5 4 -
201 AutoShark Finance AutoShark Finance $2,099.24 -32.43% - 31 28 -
202 LuaSwap LuaSwap $1,725.90 -74.64% - 13 10 -
203 RadioShack (Avalanche) RadioShack (Avalanche) $1,690.60 -11.42% - 14 10 -
204 Voltswap Voltswap $1,507.70 +23.17% - 5 5 -
205 PancakeSwap PancakeSwap $1,449.44 -74.34% - 22 8 -
206 Zappy Zappy $1,273.99 +1,156.76% - 1 2 -
207 Newdex Newdex $1,190.95 -8.32% - 7 7 -
208 Hakuswap Hakuswap $1,074.57 -29.36% - 12 10 -
209 Excalibur Excalibur $996.03 -32.21% - 13 9 -
210 BXH BXH $966.77 -15.74% - 8 6 -
211 YetiSwap YetiSwap $862.40 +178.23% - 8 7 -
212 NSKSwap NSKSwap $821.84 +37.37% - 1 2 -
213 BenSwap (SmartBCH) BenSwap (SmartBCH) $786.67 +429.89% - 1 2 -
214 Morpheus Swap Morpheus Swap $779.36 +8.32% - 12 10 -
215 Jswap Finance Jswap Finance $690.07 +43.25% - 31 14 -
216 Photonswap.finance Photonswap.finance $651.69 -64.35% - 7 2 -
217 RadioShack (Cronos) RadioShack (Cronos) $595.53 -69.93% - 7 7 -
218 SushiSwap(FUSE) SushiSwap(FUSE) $575.30 -32.64% - 3 3 -
219 Nexus Mutual Nexus Mutual $511.50 -46.46% - 1 2 -
220 Greenhouse Greenhouse $402.70 -42.45% - 10 8 -
221 MilkySwap MilkySwap $346.91 +511.82% - 3 3 -
222 Jetswap (Polygon) Jetswap (Polygon) $330.20 +39.03% - 22 15 -
223 Jetswap (Fantom) Jetswap (Fantom) $329.61 -35.17% - 3 4 -
224 DuckyDefi DuckyDefi $318.20 -44.87% - 4 4 -
225 Elk Finance (Elastos) Elk Finance (Elastos) $228.08 -94.79% - 4 4 -
226 PolyDEX PolyDEX $221.03 -39.50% - 15 10 -
227 PlasmaSwap (BSC) PlasmaSwap (BSC) $210.53 +21.23% - 13 7 -
228 Symmetric(XDAI) Symmetric(XDAI) $204.59 +320.55% - 6 7 -
229 Mooniswap Mooniswap $199.57 -67.17% - 1 2 -
230 KAIDEX KAIDEX $184.12 +3,188.99% - 12 4 -
231 Kwikswap Kwikswap $134.96 -58.64% - 7 8 -
232 Becoswap Becoswap $130.96 +147.63% - 15 9 -
233 DFX Finance(Polygon) DFX Finance(Polygon) $111.86 -8.53% - 11 12 -
234 PlasmaSwap (ETH) PlasmaSwap (ETH) $110.81 -80.38% - 10 10 -
235 Elk Finance (OKExChain) Elk Finance (OKExChain) $108.07 +1,789.59% - 2 3 -
236 Symmetric(Celo) Symmetric(Celo) $68.95 -71.42% - 4 6 -
237 Elk Finance (BSC) Elk Finance (BSC) $49.35 -51.29% - 1 2 -
238 Nash Nash $45.50 -98.52% - 2 2 -
239 Thorus Thorus $22.80 -26.61% - 6 4 -
240 DogeSwap DogeSwap $15.45 -50.46% - 2 2 -
241 DefySwap DefySwap $6.00 +41.93% - 16 15 -
242 PlasmaSwap (Polygon) PlasmaSwap (Polygon) $3.58 -88.17% - 14 8 -
243 Cybex DEX Cybex DEX $3.51 -1.83% - 1 2 -
244 IslandSwap IslandSwap $2.74 +88.53% - 6 4 -
245 DDEX DDEX $0 0.00% - 3 4 -
246 PoloniDEX PoloniDEX $0 0.00% - 28 26 -
247 Binance DEX Binance DEX $0 0.00% - 85 77 -
248 TokenSets TokenSets $0 0.00% - 10 11 -
249 SashimiSwap SashimiSwap $0 0.00% - 5 6 -
250 Unicly Unicly $0 0.00% - 6 7 -
251 CoinSwap Space CoinSwap Space $0 0.00% - 14 14 -
252 Amaterasu Finance Amaterasu Finance $0 0.00% - 7 2 -
253 Slingshot Slingshot $0 -100.00% - 1 2 -
Sàn giao dịch Phi tập trung - DEX - Decentralized Exchanges - DeFi markets - CoinMarketCap.vn
4.7 trên 546 đánh giá

Sàn giao dịch tiền điện tử là gì?

Sàn giao dịch tiền điện tử là nền tảng cho phép các nhà giao dịch mua và bán tiền điện tử, các sản phẩm phái sinh và các tài sản khác liên quan đến tiền điện tử. Ngày nay, có rất nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau để bạn lựa chọn và tất cả đều có lợi thế về khía cạnh này hay khía cạnh khác. Cùng tìm hiểu thêm về các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất và chọn một sàn giao dịch giúp bạn đạt được các mục tiêu đầu tư liên quan đến tiền điện tử của mình.

Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên toàn cầu

Sàn giao dịch tiền điện tử bắt đầu nổi lên lần đầu tiên với việc phát hành sách trắng Bitcoin vào năm 2008. Kể từ khi đồng tiền điện tử ban đầu ra mắt trên toàn cầu, các sàn giao dịch tiền điện tử đã bắt đầu tìm cách làm cho giao dịch tiền điện tử trở nên hợp pháp và có thể tiếp cận được với nhiều người hơn.

Sau khi phát hành Bitcoin, những năm đầu tiên diễn ra khá hỗn loạn, có nhiều sàn giao dịch bị sụp đổ dưới áp lực về tính hợp pháp. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, một số sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã cố gắng kiên trì và trở thành những người dẫn đầu, giữ vị trí của họ cho đến ngày nay.

Một trong những cái tên nổi bật nhất trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử là Binance. Được thành lập năm 2017, sàn giao dịch này nhanh chóng đạt vị trí số một về khối lượng giao dịch, đăng ký khối lượng giao dịch hơn 36 tỷ USD vào đầu năm 2021.

Gemini là một cái tên lớn khác trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử. Được thành lập năm 2014 bởi không ai khác mà chính là cặp song sinh Winklevoss, Gemini đã củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng với hơn 175 triệu USD khối lượng giao dịch được tạo ra. Không chỉ vậy, anh em nhà Winklevoss còn tung ra Gemini Dollar token.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là Coinbase, sàn giao dịch lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch tại Hoa Kỳ, và có lẽ là cái tên nổi bật nhất ở đó. Brian Armstrong và Fred Ehrsam thành lập Coinbase vào năm 2012 và hiện nay họ đã có khách hàng tại hơn một trăm chín mươi quốc gia trên toàn cầu. Đây là sàn giao dịch xử lý khối lượng giao dịch lớn, đạt tổng cộng hơn 2 tỷ USD vào đầu năm 2021.

Các sàn giao dịch tiền điện tử kiếm tiền như thế nào?

Các sàn giao dịch tiền điện tử có một số phương pháp để họ có thể tạo ra lợi nhuận. Tất cả những phương pháp này liên quan đến việc đưa ra các khoản phí để xử lý các giao dịch.

Có lẽ loại phí giao dịch phổ biến nhất là phí theo tỷ lệ phần trăm: nghĩa là sàn giao dịch sẽ tính phí nhà giao dịch theo tỷ lệ phần trăm của giá trị giao dịch để hoàn thành giao dịch. Tỷ lệ phần trăm phí sẽ thay đổi đáng kể giữa các nền tảng, đó là lý do tại sao bạn cần phải nghiên cứu trước khi chọn một sàn giao dịch để làm việc cùng.

Một số sàn giao dịch cũng cung cấp một khoản phí cố định, không tính theo khối lượng tiền điện tử được giao dịch nhưng sẽ tính phí một khoản tiền nhất định cho mỗi giao dịch thành công. Đây có thể là một lựa chọn tốt cho các nhà giao dịch lâu năm muốn giao dịch khối lượng lớn tiền điện tử, vì phí dựa trên tỷ lệ phần trăm có thể sẽ cao hơn.

Các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất để giao dịch sản phẩm phái sinh

Các phái sinh tiền điện tử và các ghi chú hoán đổi danh mục (Exchange-Traded Note - ETN) là những tài sản được hỗ trợ bởi các loại tiền điện tử khác nhau. Các sàn giao dịch bắt đầu giới thiệu giao dịch phái sinh khi thị trường tiền điện tử phát triển và bắt đầu thu hút nhiều khách hàng hơn. Hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai là hai trong số các loại phái sinh phổ biến nhất.

Mặt khác, ETN là chứng khoán nợ không có bảo đảm, có giá dao động theo chỉ số cơ bản của chứng khoán. Giống như cổ phiếu, ETN là một lựa chọn giao dịch hấp dẫn, đó là lý do tại sao các sàn giao dịch bắt đầu giới thiệu chúng cho nền tảng của họ.

Huobi Global, được thành lập vào năm 2013, là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu để giao dịch các sản phẩm phái sinh. Họ đưa ra một khoản phí phần trăm được tính trên mỗi giao dịch, với phí người tham gia là 0,04%. Huobi là một trong những sàn giao dịch tồn tại lâu nhất trên toàn cầu, tồn tại thông qua lệnh cấm giao dịch Bitcoin của Trung Quốc. Nền tảng đã ra mắt một số sàn giao dịch quốc tế vào năm 2017 và 2018, bao gồm cả các sàn giao dịch ở Nhật Bản và Singapore. Huobi cũng là sàn giao dịch lớn thứ hai về các sản phẩm phái sinh được giao dịch, đứng sau Binance.

Một lựa chọn khác là FTX, được thành lập chỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch các phái sinh tiền điện tử. FTX tính phí Maker và phí Taker tương tự như phí của Binance và Huobi; tuy nhiên, một thực tế ấn tượng về sàn giao dịch này là họ chỉ mới hoạt động được khoảng hai năm tính đến năm 2021. Được thành lập năm 2019, FTX đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi trong phân khúc phái sinh tiền điện tử.

Giao dịch tiền điện tử phái sinh chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Với sự gia tăng phổ biến của tiền điện tử, các công cụ phái sinh và ETN cũng ngày càng được săn đón nhiều hơn. Các sàn giao dịch tiền điện tử đã dần dần bắt đầu tung ra các tùy chọn giao dịch phái sinh trên nền tảng của họ. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là giao dịch tiền điện tử phái sinh đi kèm với một lượng rủi ro nhất định, giống như bất kỳ loại hình đầu tư nào khác.