Tiền ảo: 15,389 Sàn giao dịch: 443 Vốn hóa: $2,387,535,778,230 Khối lượng (24h): $103,620,889,121 Thị phần: BTC: 40.0%, ETH: 21.9%

Sàn giao dịch Phi tập trung - DEX - Decentralized Exchanges - DeFi markets

Hiện tại, chúng tôi đang theo dõi 133 sàn giao dịch Phi tập trung với hơn 13,504 cặp tiền điện tử đang được giao dịch. Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $9,317,079,292.

#Sàn giao dịchKhối lượng (24h)%Khối lượng (24h)Thanh khoảnCặpCoin hỗ trợTiền pháp định
1 Uniswap (V3) Uniswap (V3) $1,965,843,793 -2.76% - 669 503 -
2 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) $1,893,468,863 -7.41% - 2,842 2168 -
3 dYdX dYdX $963,466,968 -3.81% - 10 11 -
4 Deri Protocol Deri Protocol $498,439,429 +107.53% - 7 5 -
5 TraderJoe TraderJoe $444,078,916 -11.82% - 192 110 -
6 Uniswap (V2) Uniswap (V2) $435,991,953 +5.43% - 1,780 1596 -
7 Sushiswap Sushiswap $366,403,264 +5.23% - 470 384 -
8 Biswap Biswap $354,094,024 +10.42% - 81 73 -
9 Kine Protocol Kine Protocol $287,500,461 -9.49% - 21 22 -
10 1inch Exchange 1inch Exchange $277,080,760 +21.67% - 1,946 346 -
11 QuickSwap QuickSwap $261,349,834 -17.67% - 507 244 -
12 Honeyswap Honeyswap $237,330,521 +0.79% - 68 34 -
13 Curve Finance Curve Finance $172,088,127 +26.99% - 31 17 -
14 SpookySwap SpookySwap $160,523,403 -14.75% - 135 85 -
15 Raydium Raydium $138,763,049 -8.60% - 225 173 -
16 Serum DEX Serum DEX $91,776,020 +18.17% - 70 51 -
17 Perpetual Protocol Perpetual Protocol $72,332,716 +3.45% - 13 14 -
18 ApeSwap (BSC) ApeSwap (BSC) $60,976,656 -18.02% - 206 184 -
19 Sushiswap(Polygon) Sushiswap(Polygon) $49,416,452 -4.99% - 143 95 -
20 Bancor Network Bancor Network $36,193,936 +14.51% - 142 138 -
21 Terraswap Terraswap $35,292,969 +0.02% - 27 21 -
22 MDEX MDEX $34,588,977 +20.97% - 147 75 -
23 Pangolin Pangolin $34,626,518 -21.89% - 127 74 -
24 VVS Finance VVS Finance $33,815,463 -49.22% - 12 7 -
25 0x Protocol 0x Protocol $30,836,032 +13.01% - 567 265 -
26 Orca Orca $30,359,460 -10.57% - 18 18 -
27 Tokenlon Tokenlon $24,399,647 -52.82% - 32 18 -
28 Loopring Exchange Loopring Exchange $24,912,730 -3.99% 357 17 16 -
29 MCDEX MCDEX $23,711,991 -12.27% - 8 7 -
30 THORChain (ERC20) THORChain (ERC20) $27,543,377 +1,356.98% - 18 20 -
31 Sushiswap(Arbitrum) Sushiswap(Arbitrum) $24,227,840 +3.36% - 42 26 -
32 ShibaSwap ShibaSwap $23,427,678 -12.93% - 76 64 -
33 SpiritSwap SpiritSwap $20,846,490 -5.92% - 75 53 -
34 Osmosis Osmosis $18,697,726 +11.38% - 28 10 -
35 Waves Exchange Waves Exchange $15,540,677 -7.72% 499 40 21 -
36 Solarbeam Solarbeam $13,888,766 -5.89% - 20 15 -
37 THORChain (BEP20) THORChain (BEP20) $12,022,548 -7.32% - 5 6 -
38 DeversiFi DeversiFi $10,138,544 -18.25% - 11 12 -
39 DODO (ERC-20) DODO (ERC-20) $9,724,674 -9.58% - 129 25 -
40 Balancer Balancer $9,698,678 +5.33% - 85 42 -
41 PancakeSwap PancakeSwap $8,714,359 -28.36% - 616 453 -
42 Wagyuswap Wagyuswap $7,179,424 +8.35% - 20 10 -
43 BakerySwap BakerySwap $7,020,877 -2.70% - 62 46 -
44 MojitoSwap MojitoSwap $5,962,299 0.00% - 6 4 -
45 Ref Finance Ref Finance $3,597,503 +126.99% - 25 16 -
46 THORChain (BTC) THORChain (BTC) $3,913,932 +45.90% - 1 2 -
47 Binance DEX Binance DEX $3,206,842 -14.47% 404 88 79 -
48 CherrySwap CherrySwap $3,125,791 +13.44% - 33 20 -
49 Dinosaur Eggs Dinosaur Eggs $2,972,929 -51.56% - 79 39 -
50 SiennaSwap SiennaSwap $3,187,927 +0.24% - 14 7 -
51 DODO Arbitrum DODO Arbitrum $3,064,576 +145.29% - 17 9 -
52 Uniswap (Optimism) Uniswap (Optimism) $2,978,294 +37.26% - 11 9 -
53 Dfyn Network Dfyn Network $2,946,058 +42.70% - 40 28 -
54 DeFiChain DEX DeFiChain DEX $2,880,451 0.00% - 7 8 -
55 ZilSwap ZilSwap $2,536,415 +95.49% - 23 23 -
56 OpenOcean OpenOcean $2,138,861 +1.83% - 116 33 -
57 Kava Swap Kava Swap $2,103,176 +162.42% - 7 8 -
58 Balanced Balanced $1,589,433 -28.60% - 7 6 -
59 Clipper Clipper $1,384,048 +40.02% - 13 5 -
60 WaultSwap (BSC) WaultSwap (BSC) $1,255,287 -26.82% - 56 44 -
61 Sovryn Sovryn $1,190,102 -10.61% - 4 5 -
62 BabySwap BabySwap $1,062,935 +43.50% - 14 14 -
63 Elk.Finance (BSC) Elk.Finance (BSC) $961,817 -35.66% - 9 10 -
64 Polkaswap Polkaswap $955,416 -1.80% - 13 14 -
65 Sushiswap(xDAI) Sushiswap(xDAI) $926,953 +77.68% - 9 8 -
66 Lydia Finance Lydia Finance $935,956 +10.75% - 37 26 -
67 KSwap Finance KSwap Finance $936,026 +3.93% - 14 13 -
68 KyberDMM KyberDMM $805,085 -30.97% - 33 26 -
69 Sushiswap(FTM) Sushiswap(FTM) $857,463 -29.90% - 39 28 -
70 ViteX ViteX $759,205 +6.73% 81 62 46 -
71 SwipeSwap SwipeSwap $693,375 +1.67% - 39 19 -
72 Mento Mento $673,848 -48.92% - 1 2 -
73 Wanswap Wanswap $654,123 -0.99% - 16 12 -
74 BloctoSwap BloctoSwap $465,062 -55.08% - 2 3 -
75 1inch Liquidity Protocol 1inch Liquidity Protocol $640,305 +16.84% - 31 31 -
76 Mars Ecosystem Mars Ecosystem $626,985 +1.73% - 7 7 -
77 Elk.Finance (AVAX) Elk.Finance (AVAX) $591,845 -26.28% - 8 9 -
78 WaultSwap (Polygon) WaultSwap (Polygon) $588,315 -4.95% - 26 17 -
79 DODO BSC DODO BSC $611,230 -55.46% - 259 57 -
80 CRODEX CRODEX $493,617 -33.55% - 6 7 -
81 KAIDEX KAIDEX $494,804 +32.41% - 7 7 -
82 ComethSwap ComethSwap $428,056 -10.94% - 14 10 -
83 Elk.Finance (Polygon) Elk.Finance (Polygon) $293,638 -40.91% - 9 10 -
84 Birake Network Birake Network $313,108 -67.98% 269 41 35 -
85 Bisq Bisq $258,821 -0.77% - 15 16 -
86 Convergence Convergence $235,069 -44.07% - 3 3 -
87 Kyber Network Kyber Network $243,895 +12.08% - 81 82 -
88 Jetswap (BSC) Jetswap (BSC) $238,138 -14.93% - 22 20 -
89 YetiSwap YetiSwap $236,948 +21.89% - 9 7 -
90 Bunicorn Bunicorn $227,773 -5.44% - 26 11 -
91 Newdex Newdex $193,937 +38.96% - 24 22 -
92 Sifchain Sifchain $192,506 -4.23% - 37 38 -
93 DDEX DDEX $161,219 -0.06% - 3 4 -
94 PaintSwap PaintSwap $149,356 -33.19% - 10 10 -
95 Demex Demex $143,729 +5.24% 268 23 16 -
96 Kalata Protocol Kalata Protocol $127,693 +43.28% - 9 9 -
97 JustSwap JustSwap $77,868.25 -25.66% - 12 9 -
98 Unicly Unicly $115,823 +137.41% - 13 10 -
99 Mooniswap Mooniswap $77,999.46 -22.22% - 3 4 -
100 SPHYNX SWAP SPHYNX SWAP $35,362.14 -2.09% - 3 4 -
101 PolyDEX PolyDEX $40,524.07 +21.68% - 15 10 -
102 PartySwap PartySwap $41,286.90 -7.84% - 17 17 -
103 TronTrade TronTrade $23,039.04 -29.12% - 24 25 -
104 Nash Nash $20,074.28 -35.95% - 8 4 -
105 Jetswap (Polygon) Jetswap (Polygon) $17,640.74 -52.41% - 9 9 -
106 SashimiSwap SashimiSwap $17,466.76 -38.87% - 6 7 -
107 Cybex DEX Cybex DEX $15,689.48 +19.73% - 2 4 -
108 PlasmaSwap (Polygon) PlasmaSwap (Polygon) $15,126.86 +7.20% - 14 8 -
109 IDEX IDEX $7,803.02 +75.94% - 26 27 -
110 PandaSwap PandaSwap $7,751.83 -0.54% - 9 8 -
111 Block DX Block DX $5,595.36 +6.10% - 4 2 -
112 PolyZap PolyZap $4,048.81 +40.27% - 2 2 -
113 Nexus Mutual Nexus Mutual $4,034.95 -64.86% - 1 2 -
114 MOV MOV $2,676.48 -65.01% 43 9 6 -
115 TokenSets TokenSets $1,305.90 0.00% - 11 12 -
116 LINKSWAP LINKSWAP $844.72 -4.83% - 6 5 -
117 PlasmaSwap (ETH) PlasmaSwap (ETH) $287.79 -92.74% - 10 10 -
118 PlasmaSwap (BSC) PlasmaSwap (BSC) $137.55 -97.37% - 10 4 -
119 PoloniDEX PoloniDEX $132.29 -94.65% - 34 29 -
120 Sushiswap(BSC) Sushiswap(BSC) $7.32 -4.14% - 11 10 -
121 Switcheo Network Switcheo Network $0 0.00% 268 61 52 -
122 Kwenta Kwenta $0 0.00% - 6 5 -
123 JulSwap JulSwap $0 0.00% - 5 2 -
124 BEPSwap BEPSwap $0 0.00% - 12 13 -
125 IDEX BSC IDEX BSC $0 0.00% - 3 4 -
126 MDEX(BSC) MDEX(BSC) $0 0.00% - 69 52 -
127 Nowswap Nowswap $0 0.00% - 1 2 -
128 Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO $0 0.00% - 1 2 -
Sàn giao dịch Phi tập trung - DEX - Decentralized Exchanges - DeFi markets - CoinMarketCap.vn
4.2 trên 423 đánh giá