Tiền ảo: 19,575 Sàn giao dịch: 526 Vốn hóa: $1,258,195,508,881 Khối lượng (24h): $69,576,615,087 Thị phần: BTC: 44.7%, ETH: 18.7%

Sàn giao dịch Phi tập trung - DEX - Decentralized Exchanges - DeFi markets

Hiện tại, chúng tôi đang theo dõi 229 sàn giao dịch Phi tập trung với hơn 14,830 cặp tiền điện tử đang được giao dịch. Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $4,088,669,687.

#Sàn giao dịchKhối lượng (24h)%Khối lượng (24h)Thanh khoảnCặpCoin hỗ trợTiền pháp định
1 Uniswap (V3) Uniswap (V3) $1,051,465,936 -2.83% - 624 474 -
2 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) $871,151,329 -4.80% - 3,954 3225 -
3 dYdX dYdX $570,000,481 -31.63% - 10 11 -
4 Kine Protocol Kine Protocol $262,427,519 -2.18% - 16 17 -
5 Honeyswap Honeyswap $200,966,492 -1.37% - 73 39 -
6 MM Finance MM Finance $93,610,769 +33.86% - 111 44 -
7 ApolloX DEX ApolloX DEX $91,391,201 -15.08% - 54 55 -
8 Curve Finance Curve Finance $77,136,235 -23.95% - 66 19 -
9 Biswap Biswap $76,227,127 -28.59% - 83 77 -
10 Uniswap (V2) Uniswap (V2) $69,825,532 -20.83% - 1,596 1456 -
11 Deri Protocol Deri Protocol $58,091,482 +38.10% - 4 3 -
12 SushiSwap SushiSwap $58,012,442 -7.96% - 454 386 -
13 SpookySwap SpookySwap $49,238,216 -37.02% - 326 217 -
14 Orca Orca $46,165,780 -13.47% - 41 35 -
15 Perpetual Protocol Perpetual Protocol $40,490,403 -0.01% - 13 14 -
16 Serum DEX Serum DEX $38,313,872 +24.26% - 97 66 -
17 DODO (BSC) DODO (BSC) $34,749,212 +284.45% - 284 48 -
18 Raydium Raydium $32,621,924 -17.10% - 361 314 -
19 TraderJoe TraderJoe $32,569,961 -34.18% - 393 287 -
20 QuickSwap QuickSwap $30,412,196 -3.05% - 619 365 -
21 KLAYswap KLAYswap $18,349,468 +4.24% - 46 25 -
22 Uniswap (V3) (Arbitrum) Uniswap (V3) (Arbitrum) $16,508,770 -8.27% - 23 16 -
23 Astroport Astroport $13,185,514 -47.38% - 37 35 -
24 VVS Finance VVS Finance $13,039,818 +25.02% - 32 21 -
25 Osmosis Osmosis $11,822,820 -18.91% - 63 31 -
26 SunSwap SunSwap $10,329,046 -36.49% - 44 20 -
27 Balancer Balancer $9,808,785 -15.15% - 45 22 -
28 THORChain (BEP20) THORChain (BEP20) $9,506,373 -45.14% - 5 6 -
29 DODO (Ethereum) DODO (Ethereum) $9,368,039 +5.00% - 105 7 -
30 Balancer (V2) Balancer (V2) $9,330,956 +5.86% - 65 58 -
31 DeFiChain DEX DeFiChain DEX $9,185,836 -44.99% - 26 30 -
32 IDEX IDEX $9,035,521 +3.59% 402 73 17 -
33 Loopring Exchange Loopring Exchange $8,662,357 -18.75% 213 15 14 -
34 ApeSwap (BSC) ApeSwap (BSC) $6,927,660 -10.23% - 263 223 -
35 ShibaSwap ShibaSwap $6,762,397 +89.67% - 93 79 -
36 Tokenlon Tokenlon $6,472,101 -48.17% - 8 5 -
37 Waves Exchange Waves Exchange $6,275,721 -11.72% 450 35 22 -
38 Pangolin Pangolin $6,152,748 -26.98% - 139 105 -
39 Tombswap Tombswap $5,964,796 -10.83% - 25 15 -
40 SushiSwap (Arbitrum) SushiSwap (Arbitrum) $4,818,603 -26.84% - 62 42 -
41 SpiritSwap SpiritSwap $4,572,476 -48.30% - 111 85 -
42 DeFi Kingdoms DeFi Kingdoms $4,330,745 -34.21% - 67 30 -
43 BakerySwap BakerySwap $4,183,871 +317.90% - 55 42 -
44 DFX Finance(Polygon) DFX Finance(Polygon) $3,890,532 -17.24% - 28 15 -
45 Bancor Network Bancor Network $3,886,101 -29.92% - 173 169 -
46 KyberSwap (Polygon) KyberSwap (Polygon) $3,851,099 -17.70% - 12 10 -
47 MDEX MDEX $3,840,197 -17.45% - 142 73 -
48 OpenOcean OpenOcean $3,793,779 +86.37% - 90 45 -
49 Maiar Exchange Maiar Exchange $3,777,756 -3.98% - 13 13 -
50 Binance DEX Binance DEX $3,210,857 -32.39% 355 89 80 -
51 MDEX (BSC) MDEX (BSC) $3,149,552 -67.53% - 122 93 -
52 ViperSwap ViperSwap $3,087,183 -2.24% - 51 46 -
53 KnightSwap KnightSwap $3,026,697 -38.32% - 31 27 -
54 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) $2,978,294 +37.26% - 11 9 -
55 Terraswap Terraswap $2,924,688 -14.61% - 77 72 -
56 StellaSwap StellaSwap $2,386,026 +97.14% - 25 15 -
57 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) $2,300,654 -59.38% - 85 58 -
58 MojitoSwap MojitoSwap $2,284,504 +8.11% - 17 9 -
59 Solidly Solidly $1,995,756 -48.16% - 97 56 -
60 BeamSwap BeamSwap $1,886,936 +165.16% - 15 11 -
61 Trisolaris Trisolaris $1,882,034 -0.46% - 37 26 -
62 Injective Pro Injective Pro $1,881,594 -89.97% 74 14 12 -
63 Aldrin Aldrin $1,862,489 -26.68% - 27 24 -
64 OolongSwap OolongSwap $1,750,434 -7.96% - 11 7 -
65 PancakeSwap PancakeSwap $1,737,812 -22.78% - 395 286 -
66 Sifchain Sifchain $1,700,680 +0.00% - 19 20 -
67 SushiSwap(AVAX) SushiSwap(AVAX) $1,671,634 -23.00% - 24 14 -
68 1inch Exchange 1inch Exchange $1,524,903 -18.57% - 61 16 -
69 Kava Swap Kava Swap $1,491,486 +148.57% - 12 13 -
70 Ref Finance Ref Finance $1,400,144 +147.30% - 38 27 -
71 Mento Mento $1,299,165 -7.25% - 1 2 -
72 KyberSwap (Avalanche) KyberSwap (Avalanche) $1,189,604 +12.95% - 8 8 -
73 THORChain (ERC20) THORChain (ERC20) $1,181,206 -71.82% - 20 22 -
74 Beethoven X Beethoven X $1,105,270 -58.98% - 91 42 -
75 SushiSwap (Harmony) SushiSwap (Harmony) $1,036,209 -26.18% - 85 42 -
76 Stellarterm Stellarterm $1,005,055 -18.92% 432 8 9 -
77 KyberSwap KyberSwap $980,211 -22.26% - 22 16 -
78 BabySwap BabySwap $940,555 -37.96% - 38 32 -
79 Tinyman Tinyman $931,956 -33.64% - 30 21 -
80 Birake Network Birake Network $926,598 -27.55% 389 46 40 -
81 DODO (Arbitrum) DODO (Arbitrum) $838,791 -27.39% - 15 9 -
82 SiennaSwap SiennaSwap $814,723 -26.74% - 18 9 -
83 Solarbeam Solarbeam $802,123 -28.35% - 34 21 -
84 ApeSwap (Polygon) ApeSwap (Polygon) $775,925 -30.30% - 38 30 -
85 Balanced Balanced $725,991 +0.52% - 9 8 -
86 DeFi Kingdoms (Crystalvale) DeFi Kingdoms (Crystalvale) $700,065 -23.02% - 6 5 -
87 SwipeSwap SwipeSwap $693,375 +1.67% - 39 19 -
88 MakiSwap MakiSwap $687,952 +438.94% - 26 15 -
89 Wagyuswap Wagyuswap $672,952 -43.16% - 39 15 -
90 KyberSwap (BSC) KyberSwap (BSC) $616,019 +3.54% - 18 16 -
91 Tranquil Finance Tranquil Finance $586,269 -29.02% - 20 10 -
92 ProtoFi ProtoFi $573,087 -40.04% - 38 24 -
93 THORChain (BTC) THORChain (BTC) $561,887 -20.78% - 1 2 -
94 YuzuSwap YuzuSwap $509,313 +14.16% - 15 7 -
95 mimo.exchange mimo.exchange $456,651 -38.21% - 30 17 -
96 Dark Knight Dark Knight $453,858 -41.65% - 18 15 -
97 Polkaswap Polkaswap $429,314 -78.59% - 16 17 -
98 Planet Finance Planet Finance $390,012 -28.67% - 18 11 -
99 Loop Finance Loop Finance $381,848 -36.19% - 30 18 -
100 BloctoSwap BloctoSwap $378,429 -31.63% - 3 4 -
101 Netswap Netswap $364,962 -39.69% - 23 13 -
102 SushiSwap (Fantom) SushiSwap (Fantom) $357,293 -16.89% - 50 32 -
103 CherrySwap CherrySwap $325,646 -4.84% - 70 31 -
104 Wanswap Wanswap $322,300 +110.65% - 17 12 -
105 Dfyn Network Dfyn Network $320,065 +30.71% - 34 25 -
106 Tethys Tethys $306,951 -43.02% - 15 12 -
107 RadioShack (Polygon) RadioShack (Polygon) $306,871 -26.69% - 16 12 -
108 CronaSwap CronaSwap $290,614 +40.30% - 46 25 -
109 Orion Protocol BSC Orion Protocol BSC $280,002 -65.66% 431 34 24 -
110 SushiSwap (Celo) SushiSwap (Celo) $276,273 +0.14% - 22 13 -
111 WigoSwap WigoSwap $263,614 -34.97% - 10 9 -
112 Yoshi.exchange (FTM) Yoshi.exchange (FTM) $259,790 -39.88% - 48 29 -
113 Bisq Bisq $258,821 -0.77% - 15 16 -
114 Sovryn Sovryn $254,207 -48.39% - 6 7 -
115 ViteX ViteX $189,818 +69.84% 124 66 47 -
116 Spartan Protocol Spartan Protocol $158,873 -30.04% - 7 8 -
117 DeversiFi DeversiFi $158,773 -42.57% - 9 8 -
118 ZilSwap ZilSwap $149,804 -48.83% - 24 24 -
119 PaintSwap PaintSwap $144,975 -18.38% - 13 12 -
120 SushiSwap (Polygon) SushiSwap (Polygon) $138,458 -7.54% - 16 17 -
121 Algebra Algebra $111,510 -9.35% - 6 7 -
122 Balancer (V2) (Polygon) Balancer (V2) (Polygon) $107,835 +2.46% - 39 31 -
123 Vexchange Vexchange $100,425 -34.66% - 20 8 -
124 Kyber Network Kyber Network $100,158 +10.67% - 78 79 -
125 RadioShack (Avalanche) RadioShack (Avalanche) $99,272.89 -26.08% - 5 5 -
126 Morpheus Swap Morpheus Swap $92,528.77 -41.80% - 14 10 -
127 1inch Liquidity Protocol 1inch Liquidity Protocol $78,573.58 -59.84% - 31 31 -
128 CRODEX CRODEX $77,953.82 -1.96% - 13 13 -
129 DFX Finance(Ethereum) DFX Finance(Ethereum) $75,462.09 -83.99% - 5 6 -
130 PuddingSwap PuddingSwap $72,499.11 -11.40% - 13 8 -
131 Jswap Finance Jswap Finance $71,018.62 +33.35% - 39 17 -
132 Nexus Mutual Nexus Mutual $70,602.85 +4.01% - 1 2 -
133 RadioShack (BSC) RadioShack (BSC) $68,775.96 -5.14% - 9 9 -
134 Yoshi.exchange (BSC) Yoshi.exchange (BSC) $65,958.62 -63.30% - 9 9 -
135 Orion Protocol ETH Orion Protocol ETH $64,283.63 -71.91% - 15 14 -
136 SushiSwap (xDAI) SushiSwap (xDAI) $60,716.39 -36.02% - 15 12 -
137 Elk Finance (Avalanche) Elk Finance (Avalanche) $54,397.02 -42.78% - 11 12 -
138 Elk Finance (Polygon) Elk Finance (Polygon) $46,919.93 -34.13% - 6 7 -
139 Jetswap (BSC) Jetswap (BSC) $41,908.66 +33.76% - 26 24 -
140 Excalibur Excalibur $41,317.60 -37.90% - 15 11 -
141 Mars Ecosystem Mars Ecosystem $39,630.98 +66.37% - 20 12 -
142 WaultSwap (BSC) WaultSwap (BSC) $38,516.80 +0.41% - 85 55 -
143 SPHYNX SWAP SPHYNX SWAP $34,493.63 -33.85% - 5 6 -
144 Voltage Finance Voltage Finance $33,833.04 -29.55% - 5 5 -
145 CoinSwap Space CoinSwap Space $33,511.17 -38.75% - 14 14 -
146 Hakuswap Hakuswap $31,365.36 -71.86% - 13 10 -
147 FEG Exchange FEG Exchange $30,834.01 -2.03% - 2 2 -
148 Symmetric(XDAI) Symmetric(XDAI) $28,345.13 -40.85% - 9 7 -
149 KSwap KSwap $28,190.80 +1.92% - 28 9 -
150 LuaSwap LuaSwap $25,771.93 -21.80% - 13 10 -
151 SushiSwap (BSC) SushiSwap (BSC) $24,626.34 -66.57% - 16 17 -
152 MilkySwap MilkySwap $24,139.06 -58.64% - 14 11 -
153 Drift Protocol Drift Protocol $23,653.78 -73.84% - 13 6 -
154 Convergence Convergence $23,270.20 -63.59% - 3 3 -
155 Nash Nash $20,627.11 +497.43% - 8 4 -
156 MuesliSwap DEX MuesliSwap DEX $19,418.63 -66.98% - 10 11 -
157 Huckleberry Huckleberry $17,619.31 -35.95% - 15 12 -
158 Symmetric(Celo) Symmetric(Celo) $17,027.38 -6.12% - 4 6 -
159 DODO (Polygon) DODO (Polygon) $16,968.42 +102.58% - 17 9 -
160 Firebird Finance (Polygon) Firebird Finance (Polygon) $16,525.90 +3.83% - 15 12 -
161 RadioShack (Ethereum) RadioShack (Ethereum) $15,878.92 -54.93% - 5 6 -
162 Voltswap Voltswap $15,760.07 -49.72% - 12 8 -
163 Dinosaur Eggs Dinosaur Eggs $15,010.77 -27.03% - 78 42 -
164 Glide Finance Glide Finance $14,709.00 -46.28% - 9 9 -
165 WingSwap WingSwap $11,161.71 -40.69% - 18 11 -
166 Jetswap (Fantom) Jetswap (Fantom) $10,270.43 -11.88% - 3 4 -
167 Mooniswap Mooniswap $9,718.75 -61.65% - 3 4 -
168 WaultSwap (Polygon) WaultSwap (Polygon) $9,433.89 -31.17% - 26 17 -
169 Photonswap.finance Photonswap.finance $8,916.92 +51.42% - 9 5 -
170 Bunicorn Bunicorn $8,782.37 -71.29% - 17 7 -
171 Lydia Finance Lydia Finance $8,386.21 -30.78% - 38 28 -
172 KAIDEX KAIDEX $8,306.21 -69.90% - 14 12 -
173 MCDEX MCDEX $7,769.66 0.00% - 1 2 -
174 PandaSwap PandaSwap $7,751.83 -0.54% - 9 8 -
175 Newdex Newdex $7,724.97 +66.62% - 11 11 -
176 AutoShark Finance AutoShark Finance $6,787.83 -24.09% - 32 29 -
177 Unicly Unicly $6,639.03 +481.02% - 10 10 -
178 Greenhouse Greenhouse $6,349.59 +24.19% - 11 9 -
179 Cybex DEX Cybex DEX $6,121.81 -3.09% - 2 4 -
180 DDEX DDEX $6,117.89 -0.01% - 3 4 -
181 YetiSwap YetiSwap $4,835.65 -53.65% - 11 9 -
182 PolyZap PolyZap $4,048.81 +40.27% - 2 2 -
183 Block DX Block DX $3,670.13 -13.35% - 2 2 -
184 Balancer (V2) (Arbitrum) Balancer (V2) (Arbitrum) $3,519.28 +387.48% - 2 2 -
185 OpenSwap - Harmony OpenSwap - Harmony $3,026.26 -8.39% - 3 4 -
186 SushiSwap(FUSE) SushiSwap(FUSE) $2,515.01 -53.07% - 3 3 -
187 PolyDEX PolyDEX $2,405.15 +136.88% - 15 10 -
188 Elk Finance (Fuse) Elk Finance (Fuse) $2,052.03 -70.06% - 4 4 -
189 BenSwap (SmartBCH) BenSwap (SmartBCH) $1,887.91 -61.29% - 3 4 -
190 Kalata Protocol Kalata Protocol $1,402.96 +161.64% - 1 2 -
191 Elk Finance (Elastos) Elk Finance (Elastos) $1,378.17 -78.20% - 3 3 -
192 Thorus Thorus $1,209.08 +92.80% - 12 8 -
193 Becoswap Becoswap $1,146.72 +5.95% - 19 12 -
194 Elk Finance (BSC) Elk Finance (BSC) $983.37 -47.02% - 1 2 -
195 Clipper Clipper $868.70 -92.81% - 9 2 -
196 LINKSWAP LINKSWAP $844.72 -4.83% - 6 5 -
197 PlasmaSwap (BSC) PlasmaSwap (BSC) $829.24 -58.45% - 13 7 -
198 MistSwap MistSwap $509.57 +103.55% - 5 5 -
199 Elk Finance (OKExChain) Elk Finance (OKExChain) $458.01 +25.71% - 5 5 -
200 Zipswap Zipswap $407.34 -30.19% - 3 2 -
201 FreeRiver FreeRiver $215.50 -19.41% - 4 4 -
202 Zappy Zappy $197.10 +0.01% - 7 2 -
203 Jetswap (Polygon) Jetswap (Polygon) $126.58 -42.93% - 9 9 -
204 DefySwap DefySwap $79.18 -66.10% - 17 16 -
205 PlasmaSwap (Polygon) PlasmaSwap (Polygon) $54.82 +21.53% - 14 8 -
206 AstroSwap AstroSwap $42.04 -92.05% - 6 2 -
207 IslandSwap IslandSwap $17.29 -14.21% - 8 7 -
208 PoloniDEX PoloniDEX $0 0.00% - 29 27 -
209 TronTrade TronTrade $0 0.00% - 21 22 -
210 TokenSets TokenSets $0 0.00% - 10 11 -
211 SashimiSwap SashimiSwap $0 0.00% - 5 6 -
212 MOV MOV $0 0.00% - 9 6 -
213 BEPSwap BEPSwap $0 0.00% - 12 13 -
214 Demex Demex $0 0.00% 194 23 16 -
215 IDEX BSC IDEX BSC $0 0.00% - 3 4 -
216 PlasmaSwap (ETH) PlasmaSwap (ETH) $0 -100.00% - 10 10 -
217 Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO $0 0.00% - 1 2 -
Sàn giao dịch Phi tập trung - DEX - Decentralized Exchanges - DeFi markets - CoinMarketCap.vn
4.8 trên 539 đánh giá

Sàn giao dịch tiền điện tử là gì?

Sàn giao dịch tiền điện tử là nền tảng cho phép các nhà giao dịch mua và bán tiền điện tử, các sản phẩm phái sinh và các tài sản khác liên quan đến tiền điện tử. Ngày nay, có rất nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau để bạn lựa chọn và tất cả đều có lợi thế về khía cạnh này hay khía cạnh khác. Cùng tìm hiểu thêm về các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất và chọn một sàn giao dịch giúp bạn đạt được các mục tiêu đầu tư liên quan đến tiền điện tử của mình.

Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên toàn cầu

Sàn giao dịch tiền điện tử bắt đầu nổi lên lần đầu tiên với việc phát hành sách trắng Bitcoin vào năm 2008. Kể từ khi đồng tiền điện tử ban đầu ra mắt trên toàn cầu, các sàn giao dịch tiền điện tử đã bắt đầu tìm cách làm cho giao dịch tiền điện tử trở nên hợp pháp và có thể tiếp cận được với nhiều người hơn.

Sau khi phát hành Bitcoin, những năm đầu tiên diễn ra khá hỗn loạn, có nhiều sàn giao dịch bị sụp đổ dưới áp lực về tính hợp pháp. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, một số sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã cố gắng kiên trì và trở thành những người dẫn đầu, giữ vị trí của họ cho đến ngày nay.

Một trong những cái tên nổi bật nhất trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử là Binance. Được thành lập năm 2017, sàn giao dịch này nhanh chóng đạt vị trí số một về khối lượng giao dịch, đăng ký khối lượng giao dịch hơn 36 tỷ USD vào đầu năm 2021.

Gemini là một cái tên lớn khác trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử. Được thành lập năm 2014 bởi không ai khác mà chính là cặp song sinh Winklevoss, Gemini đã củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng với hơn 175 triệu USD khối lượng giao dịch được tạo ra. Không chỉ vậy, anh em nhà Winklevoss còn tung ra Gemini Dollar token.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là Coinbase, sàn giao dịch lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch tại Hoa Kỳ, và có lẽ là cái tên nổi bật nhất ở đó. Brian Armstrong và Fred Ehrsam thành lập Coinbase vào năm 2012 và hiện nay họ đã có khách hàng tại hơn một trăm chín mươi quốc gia trên toàn cầu. Đây là sàn giao dịch xử lý khối lượng giao dịch lớn, đạt tổng cộng hơn 2 tỷ USD vào đầu năm 2021.

Các sàn giao dịch tiền điện tử kiếm tiền như thế nào?

Các sàn giao dịch tiền điện tử có một số phương pháp để họ có thể tạo ra lợi nhuận. Tất cả những phương pháp này liên quan đến việc đưa ra các khoản phí để xử lý các giao dịch.

Có lẽ loại phí giao dịch phổ biến nhất là phí theo tỷ lệ phần trăm: nghĩa là sàn giao dịch sẽ tính phí nhà giao dịch theo tỷ lệ phần trăm của giá trị giao dịch để hoàn thành giao dịch. Tỷ lệ phần trăm phí sẽ thay đổi đáng kể giữa các nền tảng, đó là lý do tại sao bạn cần phải nghiên cứu trước khi chọn một sàn giao dịch để làm việc cùng.

Một số sàn giao dịch cũng cung cấp một khoản phí cố định, không tính theo khối lượng tiền điện tử được giao dịch nhưng sẽ tính phí một khoản tiền nhất định cho mỗi giao dịch thành công. Đây có thể là một lựa chọn tốt cho các nhà giao dịch lâu năm muốn giao dịch khối lượng lớn tiền điện tử, vì phí dựa trên tỷ lệ phần trăm có thể sẽ cao hơn.

Các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất để giao dịch sản phẩm phái sinh

Các phái sinh tiền điện tử và các ghi chú hoán đổi danh mục (Exchange-Traded Note - ETN) là những tài sản được hỗ trợ bởi các loại tiền điện tử khác nhau. Các sàn giao dịch bắt đầu giới thiệu giao dịch phái sinh khi thị trường tiền điện tử phát triển và bắt đầu thu hút nhiều khách hàng hơn. Hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai là hai trong số các loại phái sinh phổ biến nhất.

Mặt khác, ETN là chứng khoán nợ không có bảo đảm, có giá dao động theo chỉ số cơ bản của chứng khoán. Giống như cổ phiếu, ETN là một lựa chọn giao dịch hấp dẫn, đó là lý do tại sao các sàn giao dịch bắt đầu giới thiệu chúng cho nền tảng của họ.

Huobi Global, được thành lập vào năm 2013, là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu để giao dịch các sản phẩm phái sinh. Họ đưa ra một khoản phí phần trăm được tính trên mỗi giao dịch, với phí người tham gia là 0,04%. Huobi là một trong những sàn giao dịch tồn tại lâu nhất trên toàn cầu, tồn tại thông qua lệnh cấm giao dịch Bitcoin của Trung Quốc. Nền tảng đã ra mắt một số sàn giao dịch quốc tế vào năm 2017 và 2018, bao gồm cả các sàn giao dịch ở Nhật Bản và Singapore. Huobi cũng là sàn giao dịch lớn thứ hai về các sản phẩm phái sinh được giao dịch, đứng sau Binance.

Một lựa chọn khác là FTX, được thành lập chỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch các phái sinh tiền điện tử. FTX tính phí Maker và phí Taker tương tự như phí của Binance và Huobi; tuy nhiên, một thực tế ấn tượng về sàn giao dịch này là họ chỉ mới hoạt động được khoảng hai năm tính đến năm 2021. Được thành lập năm 2019, FTX đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi trong phân khúc phái sinh tiền điện tử.

Giao dịch tiền điện tử phái sinh chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Với sự gia tăng phổ biến của tiền điện tử, các công cụ phái sinh và ETN cũng ngày càng được săn đón nhiều hơn. Các sàn giao dịch tiền điện tử đã dần dần bắt đầu tung ra các tùy chọn giao dịch phái sinh trên nền tảng của họ. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là giao dịch tiền điện tử phái sinh đi kèm với một lượng rủi ro nhất định, giống như bất kỳ loại hình đầu tư nào khác.