Tiền ảo: 15,189 Sàn giao dịch: 438 Vốn hóa: $2,318,315,777,926 Khối lượng (24h): $141,669,505,715 Thị phần: BTC: 40.2%, ETH: 21.4%
QuickSwapQuickSwap
Xếp hạng #115 14:56:11 05/12/2021

Khối lượng giao dịch (24h) tại QuickSwap

$307,979,067 -11.92%
Cặp giao dịch 499 cặp Số coin niêm yết 252 Tiền pháp định -
Khối lượng 24 giờ $307,979,067 -11.92% Khối lượng 7 ngày $2,149,582,927 +187.75% Khối lượng 30 ngày $9,134,380,918 +99.88%
Khối lượng giao ngay (24h) $296,966,299 Khối lượng phái sinh (24h) - Điểm thanh khoản -

Các cặp đang giao dịch Giao ngay tại QuickSwap

#TiềnCặpGiá (USD)Khối lượng (24h)Cập nhật
1 WETH WETH WETH WETH/WMATIC $4,155.65 $66,925,783 14:57:14 05/12/2021
2 Wrapped Matic Wrapped Matic WMATIC WMATIC/USDC $1.89 $61,014,488 14:57:14 05/12/2021
3 WETH WETH WETH WETH/USDC $4,111.57 $52,686,518 14:57:14 05/12/2021
4 Wrapped Matic Wrapped Matic WMATIC WMATIC/USDT $1.90 $22,015,664 14:57:14 05/12/2021
5 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin WBTC WBTC/WETH $50,151.22 $15,170,133 14:57:14 05/12/2021
6 WETH WETH WETH WETH/USDT $4,088.74 $13,870,793 14:57:14 05/12/2021
7 WETH WETH WETH WETH/DAI $4,097.98 $9,394,149 14:57:14 05/12/2021
8 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin WBTC WBTC/USDC $49,208.04 $7,195,228 14:57:14 05/12/2021
9 Tether Tether USDT USDT/USDC $1.00 $3,884,995 14:57:14 05/12/2021
10 Vulcan Forged PYR Vulcan Forged PYR PYR PYR/WMATIC $29.51 $3,755,087 14:57:14 05/12/2021
11 MAI MAI MIMATIC MIMATIC/USDC $0.9909 $3,615,404 14:57:14 05/12/2021
12 Bloktopia Bloktopia BLOK BLOK/USDT $0.09036 $3,235,049 14:57:14 05/12/2021
13 QuickSwap QuickSwap QUICK QUICK/WMATIC $275.79 $3,154,037 14:57:14 05/12/2021
14 Chainlink Chainlink LINK LINK/WETH $20.70 $2,494,486 14:57:14 05/12/2021
15 Aave Aave AAVE AAVE/WETH $202.76 $2,494,093 14:57:14 05/12/2021
16 Adshares Adshares ADS ADS/USDC $3.40 $2,325,636 14:57:14 05/12/2021
17 QuickSwap QuickSwap QUICK QUICK/WETH $279.04 $2,155,418 14:57:14 05/12/2021
18 Aavegotchi Aavegotchi GHST GHST/USDC $2.57 $1,939,768 14:57:14 05/12/2021
19 QuickSwap QuickSwap QUICK QUICK/USDC $272.82 $1,534,451 14:57:14 05/12/2021
20 Telcoin Telcoin TEL TEL/WETH $0.01184 $1,511,276 14:57:14 05/12/2021
21 Aavegotchi Aavegotchi GHST GHST/WETH $2.63 $1,379,369 14:57:14 05/12/2021
22 Gains Network Gains Network GNS GNS/DAI $0.7030 $1,240,267 14:57:14 05/12/2021
23 Telcoin Telcoin TEL TEL/USDC $0.01155 $1,114,160 14:57:14 05/12/2021
24 Dogelon Mars Dogelon Mars ELON ELON/WETH $0.000001123 $1,087,591 14:57:14 05/12/2021
25 Dai Dai DAI DAI/USDC $1.00 $1,049,724 14:57:14 05/12/2021
26 QiDao QiDao QI QI/WMATIC $0.5174 $972,363 14:57:14 05/12/2021
27 NFT Champions NFT Champions CHAMP CHAMP/USDT $0.4433 $820,332 14:57:14 05/12/2021
28 Telcoin Telcoin TEL TEL/WMATIC $0.01173 $809,200 14:57:14 05/12/2021
29 FireStarter FireStarter FLAME FLAME/USDC $1.49 $760,512 14:57:14 05/12/2021
30 PolkaBridge PolkaBridge PBR PBR/USDT $1.17 $644,563 14:57:14 05/12/2021
31 DeRace DeRace DERC DERC/USDC $4.90 $631,900 14:57:14 05/12/2021
32 Uniswap Uniswap UNI UNI/WETH $17.66 $561,146 14:57:14 05/12/2021
33 MAI MAI MIMATIC MIMATIC/WMATIC $1.01 $549,014 14:57:14 05/12/2021
34 GameStation GameStation GAMER GAMER/WETH $1.74 $504,371 14:57:14 05/12/2021
35 TrustSwap TrustSwap SWAP SWAP/USDC $1.77 $477,706 14:57:14 05/12/2021
36 QuickSwap QuickSwap QUICK QUICK/PolyDoge $276.50 $447,532 14:57:14 05/12/2021
37 MAI MAI MIMATIC MIMATIC/DAI $0.9978 $404,989 14:57:14 05/12/2021
38 PolyDoge PolyDoge POLYDOGE POLYDOGE/QUICK $0.00000003059 $393,735 14:51:10 05/12/2021
39 MAI MAI MIMATIC MIMATIC/USDT $0.9900 $385,773 14:57:14 05/12/2021
40 QuickSwap QuickSwap QUICK QUICK/TEL $281.53 $375,166 14:54:13 05/12/2021
41 Matic Aave Interest Bearing USDC Matic Aave Interest Bearing USDC maUSDC maUSDC/maLINK $1.01 $366,032 21:12:43 01/12/2021
42 PlayDapp PlayDapp PLA PLA/WETH $1.89 $354,690 14:57:14 05/12/2021
43 Dai Dai DAI DAI/USDT $0.9959 $343,584 14:57:14 05/12/2021
44 GAIA Everworld GAIA Everworld GAIA GAIA/DAI $0.7295 $342,368 14:57:14 05/12/2021
45 OtterClam (New) OtterClam (New) CLAM2 CLAM2/miMATIC $41.44 $313,716 14:54:13 05/12/2021
46 Telcoin Telcoin TEL TEL/QUICK $0.01181 $312,265 14:42:12 05/12/2021
47 Wrapped Matic Wrapped Matic WMATIC WMATIC/DAI $1.90 $304,630 14:57:14 05/12/2021
48 DinoSwap DinoSwap DINO DINO/WETH $0.1051 $301,365 14:57:14 05/12/2021
49 QiDao QiDao QI QI/WETH $0.5251 $296,200 14:57:14 05/12/2021
50 Decentral Games ICE Decentral Games ICE ICE ICE/USDC $0.1234 $296,312 14:57:14 05/12/2021

Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 10 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.

Trang 1/10

Giới thiệu về sàn QuickSwap

QuickSwap is a permissionless decentralized exchange (DEX) based on Ethereum, powered by Matic Network’s Layer 2 scalability infrastructure. By utilizing Layer 2 for transactions, QuickSwap users will be able to trade any ERC20 asset at lightning-fast speeds with near-zero gas costs.

Sàn QuickSwap - Khối lượng giao dịch, cặp giao dịch - CoinMarketCap.vn
4.2 trên 411 đánh giá