Tiền ảo: 14,869 Sàn giao dịch: 436 Vốn hóa: $2,501,287,283,783 Khối lượng (24h): $145,005,855,260 Thị phần: BTC: 41.6%, ETH: 19.7%
TimeXTimeX
Xếp hạng #191 15:26:11 27/11/2021

Khối lượng giao dịch (24h) tại TimeX

$115,830,477 29.98%
Cặp giao dịch 32 cặp Số coin niêm yết 21 Tiền pháp định 2 đồng
Khối lượng 24 giờ $115,830,477 +29.98% Khối lượng 7 ngày $730,898,209 +128.75% Khối lượng 30 ngày $3,561,891,616 +188.82%
Khối lượng giao ngay (24h) $115,720,103 Khối lượng phái sinh (24h) - Điểm thanh khoản 246 (thang đo 1000)

Danh sách tiền pháp định được hỗ trợ tại sàn TimeX

  • USD USD
  • AUD AUD
Tiền pháp định tại sàn TimeX hôm nay 27/11/2021 - CoinMarketCap.vn
5 trên 443 đánh giá