Tiền ảo: 15,188 Sàn giao dịch: 438 Vốn hóa: $2,323,905,926,414 Khối lượng (24h): $143,931,823,364 Thị phần: BTC: 40.2%, ETH: 21.5%
WaultSwap (Polygon)WaultSwap (Polygon)
Xếp hạng #259 14:29:12 05/12/2021

Khối lượng giao dịch (24h) tại WaultSwap (Polygon)

$750,563 -45.47%
Cặp giao dịch 26 cặp Số coin niêm yết 17 Tiền pháp định -
Khối lượng 24 giờ $750,563 -45.47% Khối lượng 7 ngày $5,206,287 +136.12% Khối lượng 30 ngày $22,922,041 -28.07%
Khối lượng giao ngay (24h) $756,639 Khối lượng phái sinh (24h) - Điểm thanh khoản -

Các cặp đang giao dịch Giao ngay tại WaultSwap (Polygon)

#TiềnCặpGiá (USD)Khối lượng (24h)Cập nhật
1 Wrapped Matic Wrapped Matic WMATIC WMATIC/USDC $1.99 $430,112 14:27:08 05/12/2021
2 Wrapped Matic Wrapped Matic WMATIC WMATIC/WETH $1.97 $162,763 14:27:08 05/12/2021
3 USD Coin USD Coin USDC USDC/WETH $0.9903 $68,359 14:27:08 05/12/2021
4 Wrapped Matic Wrapped Matic WMATIC WMATIC/PEAR $1.95 $18,396 14:27:08 05/12/2021
5 Wrapped Matic Wrapped Matic WMATIC WMATIC/WEXPOLY $1.97 $17,694 14:27:08 05/12/2021
6 USD Coin USD Coin USDC USDC/WEXPOLY $0.9893 $14,525 14:27:08 05/12/2021
7 Wrapped Matic Wrapped Matic WMATIC WMATIC/POLYDOGE $1.98 $11,770 14:27:08 05/12/2021
8 USD Coin USD Coin USDC USDC/USDT $0.9984 $6,870 14:27:08 05/12/2021
9 Wrapped Matic Wrapped Matic WMATIC WMATIC/USDT $1.99 $3,908 14:27:08 05/12/2021
10 WETH WETH WETH WETH/AAVE $4,204.44 $3,471 14:27:08 05/12/2021
11 USD Coin USD Coin USDC USDC/PEAR $0.9928 $3,174 14:27:08 05/12/2021
12 Synthetix Synthetix SNX SNX/WETH $6.25 $2,077 14:27:08 05/12/2021
13 Wrapped Matic Wrapped Matic WMATIC WMATIC/FISH $2.05 $1,646 14:27:08 05/12/2021
14 USD Coin USD Coin USDC USDC/DAI $1.00 $1,360 14:27:08 05/12/2021
15 Wrapped Matic Wrapped Matic WMATIC WMATIC/BIFI $1.99 $1,260 14:27:08 05/12/2021
16 Chainlink Chainlink LINK LINK/WETH $20.11 $1,090 14:27:08 05/12/2021
17 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin WBTC WBTC/USDC $49,727.49 $625 14:27:08 05/12/2021
18 Evodefi Evodefi GENX GENX/WEXPOLY $0.1612 $524 14:27:08 05/12/2021
19 USD Coin USD Coin USDC USDC/HONOR $1.01 $318 14:27:08 05/12/2021
20 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin WBTC WBTC/WETH $49,441.06 $268 14:27:08 05/12/2021
21 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin WBTC WBTC/WEXPOLY $49,532.01 $109 14:27:08 05/12/2021
22 WaultSwap Polygon WaultSwap Polygon WEXPOLY WEXPOLY/PEAR $0.0002310 $103 14:27:08 05/12/2021
23 WETH WETH WETH WETH/DAI $4,210.23 $55 14:27:08 05/12/2021
24 PolyDragon PolyDragon DGold DGold/WMATIC $0.0001393 $44 14:27:08 05/12/2021
25 PolyDragon PolyDragon DGold DGold/USDC $0.0001411 $43 14:27:08 05/12/2021

Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 1 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.

Trang 1/1

Giới thiệu về sàn WaultSwap (Polygon)

WaultSwap is Wault's Automated Market Maker (AMM), built with the intention of bringing even more liquidity into the protocol. WEXpoly, the main farming token, also serves as the reward token. We offer some of the lowest fees in defi.

Sàn WaultSwap (Polygon) - Khối lượng giao dịch, cặp giao dịch - CoinMarketCap.vn
4.7 trên 435 đánh giá