Tiền ảo: 21,956 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $851,588,660,137 Khối lượng (24h): $34,728,952,743 Thị phần: BTC: 38.4%, ETH: 18.0%
Bitcoin BEP2 (BTCB)Bitcoin BEP2 BTCB
Xếp hạng #206 04:27:00 07/12/2022
Giá Bitcoin BEP2 (BTCB)
$16,953.23 0.18%
0.9975 BTC 389,924,382 VND
Thấp: $16,904.78 Cao: $17,086.97
Vốn hóa thị trường $905,299,490 Khối lượng 24h $2,086,261 Lượng cung lưu hành 53,400 BTCB
Dao động 1h -0.05% Dao động 24h 0.18% Dao động 7 ngày 2.94%

Thị trường Bitcoin BEP2 (BTCB)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 iZiSwap iZiSwap iUSD/BTCB $0.8499 $26,745,550 10:18:21 06/12/2022
2 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) BTCB/BUSD $16,981.12 $866,618 03:47:21 07/12/2022
3 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) BTCB/WBNB $16,968.18 $373,399 03:47:21 07/12/2022
4 DODO (BSC) DODO (BSC) BTCB/BUSD $16,950.44 $205,710 03:49:21 07/12/2022
5 Biswap Biswap ETH/BTCB $1,254.11 $158,684 03:56:21 07/12/2022
6 DODO (BSC) DODO (BSC) BUSD/BTCB $0.9999 $143,360 03:55:21 07/12/2022
7 Biswap Biswap USDT/BTCB $1.00 $134,461 03:59:21 07/12/2022
8 DODO (BSC) DODO (BSC) USDT/BTCB $0.9999 $76,971.15 03:49:21 07/12/2022
9 Biswap Biswap BTCB/WBNB $17,027.97 $46,433.95 03:56:21 07/12/2022
10 Nomiswap Nomiswap USDT/BTCB $1.00 $37,969.13 03:59:21 07/12/2022
11 DODO (BSC) DODO (BSC) BTCB/USDT $16,951.84 $37,703.63 03:49:21 07/12/2022
12 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) BOMB/BTCB $0.6319 $13,617.86 03:52:21 07/12/2022
13 Nomiswap Nomiswap ETH/BTCB $1,252.84 $8,238.02 03:56:21 07/12/2022
14 Nomiswap Nomiswap BTCB/WBNB $16,995.65 $5,863.40 03:56:21 07/12/2022
15 MDEX (BSC) MDEX (BSC) USDT/BTCB $1.00 $5,531.52 03:57:21 07/12/2022
16 OpenLeverage OpenLeverage BTCB/BUSD $16,933.92 $5,443.65 03:52:21 07/12/2022
17 BabySwap BabySwap USDT/BTCB $1.00 $5,054.49 03:59:21 07/12/2022
18 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) USDT/BTCB $0.9978 $3,492.09 03:55:21 07/12/2022
19 Orion Protocol BSC Orion Protocol BSC BTCB/ORN $16,872.53 $2,191.42 03:55:21 07/12/2022
20 MDEX (BSC) MDEX (BSC) BTCB/MDX $16,843.63 $1,917.06 03:53:21 07/12/2022
21 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) BTCB/MFI $17,022.03 $1,881.22 03:56:21 07/12/2022
22 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) BTCB/SQUID $17,005.83 $1,708.92 03:54:21 07/12/2022
23 BabySwap BabySwap BTCB/WBNB $16,986.31 $1,700.78 03:49:21 07/12/2022
24 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) BTCB/YES $16,962.27 $1,662.04 03:52:21 07/12/2022
25 Kava Swap Kava Swap BTCB/USDX $17,043.67 $1,512.55 03:54:21 07/12/2022
26 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) BTCB/SA $16,968.85 $1,040.33 03:47:21 07/12/2022
27 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) BTCB/SHL $17,032.19 $710.00 03:51:21 07/12/2022
28 MDEX (BSC) MDEX (BSC) ETH/BTCB $1,249.38 $546.28 03:46:21 07/12/2022
29 KnightSwap KnightSwap BTCB/WBNB $16,954.05 $315.96 03:58:21 07/12/2022
30 Planet Finance Planet Finance BTCB/WBNB $17,003.30 $274.31 03:56:21 07/12/2022
31 Pandora Pandora ETH/BTCB $1,252.97 $217.31 03:59:21 07/12/2022
32 Baby Doge Swap Baby Doge Swap BTCB/WBNB $17,070.50 $164.77 03:52:21 07/12/2022
33 MDEX (BSC) MDEX (BSC) BBC/BTCB $0.04102 $136.84 03:46:21 07/12/2022
34 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) BTCB/Milk $16,731.83 $104.57 03:46:21 07/12/2022
35 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) BGL/BTCB $0.01829 $98.20 03:54:21 07/12/2022
36 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) BTCB/GBYTE $16,968.85 $88.76 03:47:21 07/12/2022
37 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) BTCB/MRX $16,970.54 $81.92 03:54:21 07/12/2022
38 WardenSwap WardenSwap BTCB/WBNB $16,991.93 $79.60 03:51:21 07/12/2022
39 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) VITE/BTCB $0.02502 $68.84 03:56:21 07/12/2022
40 AutoShark Finance AutoShark Finance ETH/BTCB $1,251.90 $66.57 03:47:21 07/12/2022
41 Spartan Protocol Spartan Protocol BTCB/SPARTA $16,990.68 $48.54 10:19:21 06/12/2022
42 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) HAM/BTCB $0.000000001379 $33.89 03:59:21 07/12/2022
43 MDEX (BSC) MDEX (BSC) BTCB/WBNB $17,001.95 $33.46 03:53:21 07/12/2022
44 ApeSwap (BSC) ApeSwap (BSC) BTCB/WGR $16,994.93 $31.59 03:58:21 07/12/2022
45 BakerySwap BakerySwap BTCB/WBNB $16,964.65 $25.75 03:46:21 07/12/2022
46 Planet Finance Planet Finance ETH/BTCB $1,257.85 $18.90 03:56:21 07/12/2022
47 Pandora Pandora BTCB/BUSD $16,985.79 $15.09 03:46:21 07/12/2022
48 AutoShark Finance AutoShark Finance BTCB/WBNB $16,960.98 $15.01 03:47:21 07/12/2022
49 Alita Finance Alita Finance BTCB/WBNB $16,960.79 $13.31 03:58:21 07/12/2022
50 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) BTCB/USDC $16,947.78 $13.28 03:49:21 07/12/2022
51 Planet Finance Planet Finance BTCB/BUSD $17,054.21 $11.79 03:56:21 07/12/2022
52 Jetswap (BSC) Jetswap (BSC) BTCB/WBNB $17,008.77 $10.18 03:56:21 07/12/2022
53 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) BTCB/HC $17,003.29 $9.71 03:53:21 07/12/2022
54 Dinosaur Eggs Dinosaur Eggs BTCB/WBNB $16,953.06 $5.85 03:45:21 07/12/2022
55 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) BBC/BTCB $0.04636 $4.12 03:56:21 07/12/2022
56 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) ADA/BTCB $0.3165 $3.80 03:52:21 07/12/2022
57 Baby Doge Swap Baby Doge Swap BTCB/BabyDoge $15,819.65 $2.24 03:55:21 07/12/2022
58 SushiSwap (BSC) SushiSwap (BSC) ETH/BTCB $1,265.50 $0.6403 03:52:21 07/12/2022
59 Biswap Biswap BTCB/BUSD $16,924.47 $0.5551 03:52:21 07/12/2022
60 MDEX (BSC) MDEX (BSC) BTCB/BUSD $16,960.36 $0.2871 03:46:21 07/12/2022
61 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) USTC/BTCB $0.02174 $0.002723 03:52:21 07/12/2022
62 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) DAI/BTCB $0.9938 $0.0000007500 03:55:21 07/12/2022
63 HitBTC HitBTC BTCB/BTC $12,958.04 $0 03:55:21 07/12/2022
64 RuDEX RuDEX BTCB/BTC $17,089.22 $0 03:57:21 07/12/2022
65 Binance DEX Binance DEX ANKR-E97/BTCB-1DE $0.03874 $0 04:00:21 07/12/2022
66 Binance DEX Binance DEX BNB/BTCB-1DE $234.19 $0 04:00:21 07/12/2022
67 Binance DEX Binance DEX BTCB-1DE/BUSD-BD1 $20,162.23 $0 03:59:21 07/12/2022
68 Binance DEX Binance DEX COS-2E4/BTCB-1DE $0.006797 $0 04:00:21 07/12/2022
69 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) BTCB/AXS $10,814.59 $0 06:56:21 04/12/2022
70 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) BTCB/BEPR $16,945.71 $0 18:55:21 04/12/2022
71 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) BTCB/WIN $15,040.75 $0 18:57:21 03/12/2022
72 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) BTCB/XM $16,942.67 $0 18:55:21 06/12/2022
73 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) BTCB/ZMN $16,926.93 $0 18:58:21 03/12/2022
74 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) DOT/BTCB $5.59 $0 19:00:21 05/12/2022
75 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) GINZA/BTCB $0.004587 $0 18:55:21 06/12/2022
76 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) M/BTCB $0.003585 $0 03:55:21 07/12/2022
77 CoinSwap Space CoinSwap Space BTCB/WBNB $23,211.13 $0 03:53:21 07/12/2022
78 SushiSwap (BSC) SushiSwap (BSC) BTCB/WBNB $16,933.13 $0 18:55:21 06/12/2022
79 OpenLeverage OpenLeverage BTCB/USDT $16,943.03 $0 03:52:21 07/12/2022
80 OpenLeverage OpenLeverage BTCB/WBNB $17,008.02 $0 03:52:21 07/12/2022
81 OpenLeverage OpenLeverage ETH/BTCB $1,249.53 $0 03:52:21 07/12/2022
82 Dinosaur Eggs Dinosaur Eggs VAI/BTCB $0.9713 $0 10:17:21 06/12/2022

Thông tin thị trường giao dịch Bitcoin BEP2 (BTCB)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 82 cặp giao dịch BTCB có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 528 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 10:18:21 06/12/2022, cặp giao dịch iUSD/BTCB tại sàn iZiSwap đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $26,745,550 với tỷ giá $0.8499.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp BTCB.

Cặp: Tên cặp giao dịch BTCB với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số BTCB được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Bitcoin BEP2 (BTCB) Cặp giao dịch Bitcoin BEP2 (BTCB) - CoinMarketCap.vn
4.0 trên 560 đánh giá