Tiền ảo: 22,431 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,086,695,390,136 Khối lượng (24h): $38,131,319,582 Thị phần: BTC: 41.5%, ETH: 18.8%
BIZZCOIN (BIZZ)BIZZCOIN BIZZ
Xếp hạng #7543 15:08:00 05/02/2023
Giá BIZZCOIN (BIZZ)
$0.001550 -44.62%
0.00000006626 BTC 36 VND
Thấp: $0.001550 Cao: $0.002799
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $2.39 Lượng cung lưu hành -
Dao động 1h 0% Dao động 24h -44.62% Dao động 7 ngày -44.61%

Top địa chỉ BIZZCOIN (BIZZ) theo số dư

Có tất cả 3,103 ví lưu trữ BIZZ.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ BIZZCOIN (BIZZ) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x685d54eb9e65d205d4f423fdfcb95a4c61dc8949 294,659,533.25 $456,824.46 92.08%
2 0x16b3added3c69af6d04569c7bcfc92fda836e22b 16,917,862.22 $26,228.55 5.29%
3 0x21c1ce8833b00ae2e8cd3b571970066fd5bc5fc4 1,123,260.00 $1,741.44 0.35%
4 0xb6d4c4755a424d225302fc9699e4027eaff3398c 990,650.12 $1,535.85 0.31%
5 0xc519f7e146a5c70b3db10bc1310cf574e7e8abca 919,407.62 $1,425.40 0.29%
6 0x2bd2c042b7e0a54f594ffb2b61db494ac3c4547c 830,158.44 $1,287.03 0.26%
7 0x38bb26ee193c504c068c3e0bdc5061e044823852 579,976.00 $899.16 0.18%
8 0xd3476faf7dfbf061bafc98c9ec1032da0ef966a4 518,697.45 $804.16 0.16%
9 0x810fd1648bff101d8230da0a720e0b51269c5976 307,114.53 $476.13 0.1%
10 0x7dc747de2cfd8cee033624260f764072888e74aa 300,000.00 $465.10 0.09%
11 0x44a8b3d7c98827639fc6169635699a0405fbde37 142,451.57 $220.85 0.04%
12 0x54ff1fc136cb4d677f042332b29e08488afbfd41 141,216.00 $218.93 0.04%
13 0x906915f47b692a3c20fd8874660d9aace8ef7d9e 124,400.00 $192.86 0.04%
14 0x9ab6f88d8916c64a2cac0382e078219a8f86552f 116,868.84 $181.19 0.04%
15 0x8e9766df9834a556f9ebdfeca01f08905815f6de 103,657.00 $160.70 0.03%
16 0x8927c78fbfcdb4856c4b61aeb04a52e05786f063 79,474.80 $123.21 0.02%
17 0x6510687a981d1a906269d2a9c89fc0eec12354b3 78,499.37 $121.70 0.02%
18 0xf40e2d4f122674140fdbd9e847dee6a08541025c 66,861.83 $103.66 0.02%
19 0xafc0fdf9a386665ac0508b6c244cfe7403cc4d18 54,239.50 $84.09 0.02%
20 0xa12431d0b9db640034b0cdfceef9cce161e62be4 50,938.94 $78.97 0.02%
21 0xdc5d4906bfa1c328c5e437a4aa3b16a3bc7c590a 48,371.79 $74.99 0.02%
22 0x7391622f5c3fe4d2f6266522658f5c628f78e9ba 47,501.00 $73.64 0.01%
23 0xf05b2e4ae46563574fc9e23bc752f036b6e65ea8 46,521.00 $72.12 0.01%
24 0x42529592682156323a63c364a68218c789bd6a2f 41,839.19 $64.87 0.01%
25 0x29318d7934dfbb8fec22c60715967c56de483f46 40,991.39 $63.55 0.01%
26 0x0984ad4a025105e7acb049cc53efaaa33be93228 40,656.54 $63.03 0.01%
27 0xe2971af1f4a5c7e3bc36ced976d4b19d4527a1be 35,606.87 $55.20 0.01%
28 0x0d4f31a300db84e1836ebe394f1e6ca9dfc8f4cb 32,758.63 $50.79 0.01%
29 0x30acfed1347aede413a5d51f35c6abe3c06d2de1 32,190.20 $49.91 0.01%
30 0xd8ec870695a10c89f189aae04889a3783f237a50 29,425.81 $45.62 0.01%
31 0x8dc794a5a8027b23a966c04cff25aa95d2582301 26,417.04 $40.96 0.01%
32 0xfa9ebcfd311793df7d7d4b4c4874ae15de6f676f 25,796.60 $39.99 0.01%
33 0x59a5208b32e627891c389ebafc644145224006e8 25,637.17 $39.75 0.01%
34 0xca2e66fc4385899e8b2467df72b87ae2e55ef1e3 25,000.00 $38.76 0.01%
35 0xd7b1e21a14b82528fea4764ddf9d9353e43ad08f 24,449.47 $37.91 0.01%
36 0x59298df8e5d04085f118d0d5684f170ba79801e5 24,232.92 $37.57 0.01%
37 0x3675b02452f55cea6404d38887ab9bb85c93d4e7 23,054.20 $35.74 0.01%
38 0xd04dbad58009b1d3ce7f8cc3f0ecd8d032bdbaa8 22,001.76 $34.11 0.01%
39 0x70d261c9a1c36e0ebc9cb54c9648906101219fa0 18,996.38 $29.45 0.01%
40 0x999869bc1463a47cf8b252fbb18c67415b7f3f67 18,816.99 $29.17 0.01%
41 0x0f6acd793d848beed8215e3d461031c010609423 17,430.54 $27.02 0.01%
42 0xc085e9487940b769cc30d7dc34048cddfc0eca30 16,615.29 $25.76 0.01%
43 0x2c2cc02929d664822b3cf25141af55e1e564cd9e 16,043.45 $24.87 0.01%
44 0x1653408a622ff8a549a06c7bc04ec84ab38c3b7d 16,033.33 $24.86 0.01%
45 0xa26a96853c62821775caaa42474481b2e2dcf2ba 15,559.74 $24.12 -
46 0x4b6bb9649988955b2033901832087787ee6b56a1 13,616.19 $21.11 -
47 0xc89491275d1ef6d66d1d45ba69de7e8c4c8d106f 13,588.16 $21.07 -
48 0x43a5b6ffe537f93bbcc96bf0d60ef5379be23213 13,321.68 $20.65 -
49 0xc2d7b406ab3e91986f3f99b1b1ef0cf5ea95c3dd 12,833.55 $19.90 -
50 0x76b831cc0e58c81e6dd43c13e5a6b191b052e704 11,542.37 $17.89 -
51 0x7bb5edeb7c45c2216c1f7f2135d43739afd5076a 11,520.00 $17.86 -
52 0xa5d6825638883fbc044684121aab2930bc8f1f8b 11,297.95 $17.52 -
53 0x36cad55344089a15feaaabee0b0fcb3c17906ad5 11,222.34 $17.40 -
54 0xc2043435fd277e4348ac35992f822379f51a5dd7 11,061.59 $17.15 -
55 0x83714d56841feb6dd1be1619af307c717586fc6e 9,500.00 $14.73 -
56 0x00638e6de38dcb8dd02c7bf516676e0e132bebaf 9,387.86 $14.55 -
57 0xc278d776b974dcda5e61ca31f48e0bcf6550f1d8 9,125.66 $14.15 -
58 0xaf3c0c55238441ca9419b3fa967d711ceb967d98 8,917.92 $13.83 -
59 0x4b8e5dbcc2706df26efdf570d4dfd31273bc4de6 8,738.24 $13.55 -
60 0xa05a79e24ee2c568fcb6319a76ada471a142e1ce 8,713.09 $13.51 -
61 0x355917933ea88fc7cba7c4d88f8d6c7f94eb8235 8,683.00 $13.46 -
62 0x489aa4dfe2379dc67a9f4e5222a5ef72221c2421 8,643.50 $13.40 -
63 0x6cb7dbc2b37f3b24f6869c5fbb93ab3e34685715 8,579.00 $13.30 -
64 0x03760bcd8e943a722ec7d3117c5e780cab53e58e 8,211.39 $12.73 -
65 0xd29967ba550e57a84220fe77024e0898c1fd4639 8,131.06 $12.61 -
66 0x79ab0fa6ee1ec7c01bf3a30d0678fa8741afb960 8,082.88 $12.53 -
67 0xcae6ff8631e15eebfe20d2a0aef67f1cce23ced8 7,163.00 $11.11 -
68 0x0a2f288a364050a5cad98fcab4612ef8f15c95c2 6,873.20 $10.66 -
69 0x3358749b660f1c652f90dfd6a12d21e917d58a26 6,813.78 $10.56 -
70 0x3a70c958d70fa4711414707452357baf568d0538 6,685.35 $10.36 -
71 0x3c573efab4eec07393e7b0d5f885656d610ed1ed 6,598.00 $10.23 -
72 0x20edfec2fdc5a74fcda15b765f2c6bf6ad0e8b64 6,552.05 $10.16 -
73 0xb3a5bfc40d73b109c58fbe885f0849b50bf25648 6,517.00 $10.10 -
74 0x8e26c0726056afd508edcdbeabd74db116b67a6d 6,500.05 $10.08 -
75 0xaf6c6369b745ae648ea54cd2661ac9e42148413a 6,494.75 $10.07 -
76 0xeb88a02941eb9dbeadaba4eae80f77898ce9ba32 6,463.35 $10.02 -
77 0x41f15004744e1744f7f52904ec6b404764288202 6,385.65 $9.90 -
78 0xb03c9c19375a53dcc5f43f7057edb960d2796bd7 6,374.00 $9.88 -
79 0x301a07313059119c6b503892e8a2b30bbc27e6a4 6,342.66 $9.83 -
80 0x23773fa17ba2a4bfd0101f70b31bd9d802166b81 6,342.66 $9.83 -
81 0x3c6044f9a0d298702410a684d2bae8d982ba3367 6,342.66 $9.83 -
82 0x79dfbaec9c3cfa99d55dafa16a82c59bffb6cd08 6,342.66 $9.83 -
83 0x93a1ff756cb1f210db8caf3c9d4d1ffe882968f0 6,342.66 $9.83 -
84 0x8b559dddb8618e640c53d568001fbdafba20b67c 6,342.66 $9.83 -
85 0x2f73b9577aa4cb432e0a9d155c7a757e661b70cd 6,323.05 $9.80 -
86 0xc3e162ee1c4614f23710ebf4143acf030806ec4e 6,316.78 $9.79 -
87 0xb7d39f5493a6848e858ab39b3039b3ef49a0bac4 6,316.42 $9.79 -
88 0x634286bc04fc1ef6600f29db134265127591568e 6,291.07 $9.75 -
89 0xa71650c7cbd75e5a9d3876fc2a1ce120ab2d184a 6,257.40 $9.70 -
90 0x87390dccc6f657efcd9327d121b33e19eef185db 6,248.00 $9.69 -
91 0xff73bd6ee8f524af102e712a74e0b7af8b330fe8 6,182.34 $9.58 -
92 0x09f9836dc39f0d058d08388fbf1ff03243a23c51 6,182.34 $9.58 -
93 0xb607bfa83aedc395663413b5d6f017e2579929c2 6,173.00 $9.57 -
94 0xcde462825814b5eb7361536531087f22d4124970 6,011.97 $9.32 -
95 0xd71af79b51f33b93d64d3d1704e60fa46fb80c04 5,929.90 $9.19 -
96 0x5aaf16a69e0e19d6542d6f1fc36bebad25a1d4da 5,901.66 $9.15 -
97 0x03ae379dd1bba7ee33ae352e32b0620cbce9e690 5,813.25 $9.01 -
98 0x6164fd0a01f29b37c226fd4fdc50786865fd734d 5,772.20 $8.95 -
99 0x813f4132fe15fc54a6efdaeb3b0c9db958c0ed74 5,587.88 $8.66 -
100 0xd27061f5177469c45f0f851ecf4da3a92d2a072b 5,560.00 $8.62 -

Thống kê top địa chỉ trữ BIZZ

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.11% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.4% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.65% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.65% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ BIZZCOIN (BIZZ). Top Holder BIZZ 02/2023 - CoinMarketCap.vn
4.3 trên 649 đánh giá