Tiền ảo: 22,431 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,085,912,798,427 Khối lượng (24h): $38,342,434,456 Thị phần: BTC: 41.5%, ETH: 18.8%
Buzzshow (GLDY)Buzzshow GLDY
Xếp hạng #6754 13:38:00 05/02/2023
Giá Buzzshow (GLDY)
$0.001754 0.27%
0.00000007498 BTC 40 VND
Thấp: $0.001747 Cao: $0.001767
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $75.32 Lượng cung lưu hành -
Dao động 1h 0.04% Dao động 24h 0.27% Dao động 7 ngày 0.67%

Top địa chỉ Buzzshow (GLDY) theo số dư

Có tất cả 3,827 ví lưu trữ GLDY.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Buzzshow (GLDY) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xa00dd6aba3376aa66193a6fc1ab9fc74722e3a59 0.00 $0.00 59.24%
2 0xecb973551886af35c9a28daca6aec682c32a7af4 0.00 $0.00 27.84%
3 0xcc97b26df1cfbf15feea5b1f3bda3c8efe781111 0.00 $0.00 7%
4 0x156cc2fc7c0c487b31be8f9ee45cf84e3888fdd1 0.00 $0.00 0.64%
5 0x6127dbd1e48f4b3325cbb1e50605e658d04c9d78 0.00 $0.00 0.56%
6 0xbf2e7420244006ecb33648bc7183bbe94a5cd10a 0.00 $0.00 0.47%
7 0xa65b161ba9ec959cf3a872a24495065e8bb6187f 0.00 $0.00 0.46%
8 0x325984227a3781b5cf12b349c01fafab049e235d 0.00 $0.00 0.43%
9 0x7d2d3da758cee6011822b079ca1f8abe436b106a 0.00 $0.00 0.36%
10 0x2d85a23bcac221253d981423d21382d1c0ba263a 0.00 $0.00 0.33%
11 0xfd27005e87584b2f8c54895d44371ac35e0e29f1 0.00 $0.00 0.3%
12 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 0.00 $0.00 0.28%
13 0x38929dde54b2311d003f850c5e5cc295cf2da0b9 0.00 $0.00 0.2%
14 0x33e2b4bd3cabc5c6bff4ad9a98b0b4a9df597c2e 0.00 $0.00 0.2%
15 0x572bdd8c0763e7415644dbd1126296732c4715bd 0.00 $0.00 0.16%
16 0x89af8fd44a586c135ce058fcd5727552c3bd351e 0.00 $0.00 0.15%
17 0xc1c0a0833be775e42cc170b886374f21616272f9 0.00 $0.00 0.15%
18 0x668b9734ffe9ee8a01d4ade3362de71e8989ea87 0.00 $0.00 0.07%
19 0x05a79e69c0dcb9335cbfa5b579635cbbd60f70ba 0.00 $0.00 0.07%
20 0xc41da631d1b7f063b2a6fcb1d633e869a6992bd6 0.00 $0.00 0.07%
21 0x72e5263ff33d2494692d7f94a758aa9f82062f73 0.00 $0.00 0.06%
22 0xcf97c95f03c1a7ecbb6a43b4cd656e210498deea 0.00 $0.00 0.05%
23 0x1786d0ca2b790e80e8c78c4eaa496cae806ff668 0.00 $0.00 0.04%
24 0x88e2ca6554a9def9f82d78c6a831b665adf30144 0.00 $0.00 0.04%
25 0xf4a2452272010cf752135234cd977729f9765d41 0.00 $0.00 0.03%
26 0x1caf046fbd61ba9222a678a5fbe41689f6ec8b02 0.00 $0.00 0.03%
27 0x3c4feb9ee5a63839d08fdda05c7124b936125b5a 0.00 $0.00 0.03%
28 0x533e3c0e6b48010873b947bddc4721b1bdff9648 0.00 $0.00 0.02%
29 0xc4fdd466e9eed4d3da28840f8b72399369551644 0.00 $0.00 0.02%
30 0x697feb8e56cef1a05eabeb0f3f5d9a284a154e6e 0.00 $0.00 0.02%
31 0xbde1b621f62cf83aa53b777a64ec4270e823a83c 0.00 $0.00 0.02%
32 0xfdd1823b5f7a81e4f31b14eec1d6e70520dc15a2 0.00 $0.00 0.02%
33 0x25650e12be45d6c08f218d5dcc6318b3f6d871c1 0.00 $0.00 0.02%
34 0xdd1a4928a89d11af2d492c578e75f5d025a5026a 0.00 $0.00 0.02%
35 0x3a49d61fac373fa3286e635a086b7166cac6fcaf 0.00 $0.00 0.02%
36 0x7348ab5e6c6dedd2275521a9ee44d3afc5ec5f69 0.00 $0.00 0.01%
37 0xf687eda72ae3833393feb9a4ff368a603ca86ec7 0.00 $0.00 0.01%
38 0x893e5a7b7efe27a6270fcab0921242feb047047d 0.00 $0.00 0.01%
39 0x69e25c4f36efa9f0c33df9d76ffed6273b8d2d1c 0.00 $0.00 0.01%
40 0x25936ac9d4baf286b31f4267a18f4586fdb0da35 0.00 $0.00 0.01%
41 0x3fd3f9470baa6d7147aaa58f78d9dc70373d5dc2 0.00 $0.00 0.01%
42 0x86e6994aa5e62658147989730b0d2f2d6ae99a42 0.00 $0.00 0.01%
43 0x7cefcddb934c48c7def96549f3884eb02bd65518 0.00 $0.00 0.01%
44 0xad640e3be54f4876a466257744739ff0090e26d3 0.00 $0.00 0.01%
45 0xac605d4e186db1d17e153a0c79553c85933e38e7 0.00 $0.00 0.01%
46 0x84e10e2ff75f94e2f38a40b0cc9259fc96e5b353 0.00 $0.00 0.01%
47 0x9a9a68be994be39958ae4f33793ea96b063c1ffc 0.00 $0.00 0.01%
48 0x2a3f119869b13f90ff685aedf2ae3a1251e26a49 0.00 $0.00 0.01%
49 0xd13075a23e639c3b28e13dfd79acb80e42940cdf 0.00 $0.00 0.01%
50 0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 0.00 $0.00 0.01%
51 0x384bc5ba2553664b33e59fc4ac48ffba4792ab2f 0.00 $0.00 0.01%
52 0x19dee6a6448133726e0a365cd7ffc1dcd859f04f 0.00 $0.00 0.01%
53 0x08402dfa1bc98db9c5d241c35688b8fbe036a0da 0.00 $0.00 -
54 0x4643ecce8de1723dabd1167cb86b13ed764b7eb8 0.00 $0.00 -
55 0xf81d84f3b16c9767f283707f7d609041785820b6 0.00 $0.00 -
56 0x3443b5fe6a0206faebb20e516edbf7e37aacceca 0.00 $0.00 -
57 0xc5be279a110d86363a9605bf7bd413f8e7bd8f48 0.00 $0.00 -
58 0xaa98f058eee6494f4a154b4c2c281b19ed6773ce 0.00 $0.00 -
59 0xa646a582742b842b7ce8aaf4bb6f24ff6e512da7 0.00 $0.00 -
60 0xdc8198b53da8b1cc9a6eb7159e6bbe99cadebce5 0.00 $0.00 -
61 0x80678d49f8ef7afd19f168a7931aeec365387a04 0.00 $0.00 -
62 0xd2bfec9beaeac81df83f07715377e56336f98ff9 0.00 $0.00 -
63 0x3b12d3816fe6a5ac77b625dfc2f6dbdee1cc831e 0.00 $0.00 -
64 0xcd0b1f4b75d0649b23ff9ea9e3068afe9efc28af 0.00 $0.00 -
65 0xb415da0b5b19a1a763147fdcdd088286cdb1c0e4 0.00 $0.00 -
66 0x05da3c5c0496054d8f8cc727b9f47c44c6f1d066 0.00 $0.00 -
67 0x4b63ebc6b17402094c9c83e7f3e70a360e4a25ae 0.00 $0.00 -
68 0xa39eb516c26d52786782ca3c613c30d336dfc720 0.00 $0.00 -
69 0x5a71c6d406708cee961d863a0560bc54914b1e25 0.00 $0.00 -
70 0xba00eb269c395165fa692699dd83915520c8d54f 0.00 $0.00 -
71 0xb82e3e2b21d215df6204c7f3634314750ad6e96d 0.00 $0.00 -
72 0x1138eb43620aa9be9fa9e39d39dd473d39361897 0.00 $0.00 -
73 0x5688634ba92b0558677d8dc0b31cf942752a1f98 0.00 $0.00 -
74 0x96cc5d039c1afdc5989c4f0afcd72a1bdf56f49b 0.00 $0.00 -
75 0xaf901e96c3dda430db066f1c8553f847e45e48f8 0.00 $0.00 -
76 0xfade71037bb02e385905c9b1a92d4f78bcc49e00 0.00 $0.00 -
77 0x95994d3c0211f586d5d8acb896c2ced3d92b8f39 0.00 $0.00 -
78 0xbf375c3c822f0878f68d7afd65f36aa4a9a66061 0.00 $0.00 -
79 0xd3476faf7dfbf061bafc98c9ec1032da0ef966a4 0.00 $0.00 -
80 0xf3cf0afc3cfd9166be59c480a50789acc7f183fa 0.00 $0.00 -
81 0x5620c0851d58fd55a411dadeb17c83dbb8e61b29 0.00 $0.00 -
82 0x4e1bb6a61738838c191f0e3531b504c41020ff8c 0.00 $0.00 -
83 0x8650ccf8008f1119a21c9ccc7864aa030c899fff 0.00 $0.00 -
84 0xf492f7435fc7d50e6ab60447028e5ac215d8fda8 0.00 $0.00 -
85 0x4325d12d9c8bb91676a693efb84284a9e038f5e7 0.00 $0.00 -
86 0x1c6608c0b43592b4d743684bb7445dadb2420a38 0.00 $0.00 -
87 0x6bf944efa0ab0640c4811f83526927bb42bedc24 0.00 $0.00 -
88 0x1738f8a665e7c6a9ad72805ec0ce05c8adc3f59e 0.00 $0.00 -
89 0x02238b964bdf872224d1e61de5efda933f3f151f 0.00 $0.00 -
90 0x71c9b01bb887ccef3207ccdf7f741617128b0862 0.00 $0.00 -
91 0x71c7d019844b9384059d2ac62df6f1e5252390fe 0.00 $0.00 -
92 0x16a4c2bbf0f64c3ffa96bbc22652cc9f4992df32 0.00 $0.00 -
93 0x14a555d6d385628aa363c3232f1f8cf724925abc 0.00 $0.00 -
94 0x238e61835ee3d3c0bb28ebcbe1b40228121009af 0.00 $0.00 -
95 0xf7a7158fb4c8ca71cf62d0b3576b9dc069327bfd 0.00 $0.00 -
96 0xdf61c4439af5e5f7fa60525723c2385e0e8405e2 0.00 $0.00 -
97 0xb9d5654f9adfee94f5e99209d1c21a526ac486c2 0.00 $0.00 -
98 0xe36f719a6cb9c99b058ecf0854247485ce81383d 0.00 $0.00 -
99 0x5b1d2d6bc5ed38a3c5c9e6fbb0aba1e5306d338f 0.00 $0.00 -
100 0x5dcec3d1410697f7d8d15378d39ffac86120c126 0.00 $0.00 -

Thống kê top địa chỉ trữ GLDY

Top 10 ví đầu bảng chiếm 97.33% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.98% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.57% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.59% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Buzzshow (GLDY). Top Holder GLDY 02/2023 - CoinMarketCap.vn
4.3 trên 649 đánh giá