Tiền ảo: 19,575 Sàn giao dịch: 526 Vốn hóa: $1,263,891,074,758 Khối lượng (24h): $69,522,592,131 Thị phần: BTC: 44.7%, ETH: 18.8%
Cirus Foundation (CIRUS)Cirus Foundation CIRUS
Xếp hạng #1105 23:18:00 25/05/2022
Giá Cirus Foundation (CIRUS)
$0.1001 0.99%
0.000003374 BTC 2,302 VND
Thấp: $0.09859 Cao: $0.1031
Vốn hóa thị trường $3,387,770 Khối lượng 24h $826,501 Lượng cung lưu hành 33,854,213 CIRUS
Dao động 1h -1.16% Dao động 24h 0.99% Dao động 7 ngày 4.93%

Top địa chỉ Cirus Foundation (CIRUS) theo số dư

Có tất cả 2,210 ví lưu trữ CIRUS.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Cirus Foundation (CIRUS) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x2a57eec43e7638f8174648147bc5ce88aab5bbfc 124,886,748.00 $12,497,339.72 49.95%
2 0xafdf5641845ea16432d137ee4f586856e6867ade 55,178,152.00 $5,521,643.58 22.07%
3 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 18,667,673.00 $1,868,062.50 7.47%
4 0xd593109265fba88ea35569f0963f0844d4e3fa0d 4,670,410.00 $467,365.04 1.87%
5 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 3,404,488.98 $340,685.11 1.36%
6 0x1111111101a19ab8c036ba2db441689e6bcb9026 2,551,424.00 $255,319.42 1.02%
7 0x98d6422efca68ccc1b7d4639e4592f9b7a7bb2f0 2,500,163.07 $250,189.77 1%
8 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 2,471,019.22 $247,273.37 0.99%
9 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 2,428,842.19 $243,052.74 0.97%
10 0x21da0e4595f15d3037bde7bc17c5941c9958606d 2,401,337.01 $240,300.31 0.96%
11 0x533e3c0e6b48010873b947bddc4721b1bdff9648 2,162,399.81 $216,390.01 0.86%
12 0xb2cc9f17d66f4f7f699be16ffd69b56f783751be 1,928,318.00 $192,965.59 0.77%
13 0x326dcb22e478ffeabfcc38987fae055f17b78d9a 1,500,000.00 $150,104.07 0.6%
14 0xcd18eaa163733da39c232722cbc4e8940b1d8888 1,486,123.38 $148,715.45 0.59%
15 0x545b8761179d08e15ce4788bb028f2a4a8eff624 1,416,666.00 $141,764.89 0.57%
16 0xe2fe530c047f2d85298b07d9333c05737f1435fb 1,200,000.00 $120,083.26 0.48%
17 0xb0efcaa59d6ab40f2b8d338817ca5b03eb19a24e 1,082,711.81 $108,346.30 0.43%
18 0xe38fd1c83bb7883adc4b5b910c6f6e8311da3b6f 1,000,286.30 $100,098.03 0.4%
19 0x97e58528d0c7bf0d0089f52be1dec3565d84c46a 975,342.91 $97,601.96 0.39%
20 0x0379be9954c618aebea9b0efc88f5cda9ac6bfef 827,390.39 $82,796.45 0.33%
21 0x39e3c881597f8b3998bb84440036d822dbf9bf22 799,050.00 $79,960.44 0.32%
22 0xff89242821377b69086c0d74f9c575c6024fa4d2 676,458.00 $67,692.73 0.27%
23 0x11146f0ca08254dea3cebd08e19aa0c3aaffed7a 643,428.00 $64,387.44 0.26%
24 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 625,027.77 $62,546.14 0.25%
25 0xe5602119de98af2c973e68bf6a3f2d192ccb29ab 617,323.00 $61,775.13 0.25%
26 0x13307b8854a95946b54a904100afd0767a7a577b 585,031.68 $58,543.76 0.23%
27 0x36924a668c50ac495fe3bc07060f672436ccb218 541,668.00 $54,204.38 0.22%
28 0x74924678092199cd69f989dfe01c97fba48a360e 472,222.00 $47,254.96 0.19%
29 0xfc1fe4cca9ae09c0c657ec41831100dfc0f17a44 444,444.00 $44,475.24 0.18%
30 0xa46ed0ea6527d191808b1488bcd0ee6f6ebdca45 334,041.66 $33,427.34 0.13%
31 0x1b0ff0ab0bd0d7fc852ce2cc00ec65be6a2e2f86 316,238.00 $31,645.74 0.13%
32 0x78138b752e815f66f495f2fb5545afeb30820a61 307,373.29 $30,758.66 0.12%
33 0xab969ac2b1a3cf67b8f50309bafcc33507d80243 293,888.00 $29,409.19 0.12%
34 0x5fac8545776ce57434558970df5c669669ead97e 289,661.00 $28,986.20 0.12%
35 0x6d16749cefb3892a101631279a8fe7369a281d0e 278,434.28 $27,862.75 0.11%
36 0x3524b3078f11158ffe53f42064316306ca9b5304 274,123.00 $27,431.32 0.11%
37 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 269,067.22 $26,925.39 0.11%
38 0x0bc4283f82eb00a2304e93e5aaa835269bc9a660 267,186.00 $26,737.14 0.11%
39 0x76711c72fc41a5a9aa8f738f7b514ff4d1db0cc6 266,186.42 $26,637.11 0.11%
40 0x3fbda4b5d64ded84f4b24eda5e2a614636d49c65 264,122.00 $26,430.53 0.11%
41 0x3d1d8eb2a5ae60643d0e440a7158c4c9a25d9007 250,072.04 $25,024.55 0.1%
42 0xd179fcb2e709c668540a117297a733cb35336dd4 245,000.00 $24,517.00 0.1%
43 0x8667b2e34732a4516844e37dccb014fcc62d99b5 219,887.43 $22,004.00 0.09%
44 0x666e4023dd3bf41a6f5f18d3b70a9bc63bfdff85 193,490.00 $19,362.42 0.08%
45 0xc5a704bfd2d740bcb82e85ee541ae5eaf88c9d32 180,106.90 $18,023.19 0.07%
46 0x0acac28a6d03570896236a99847a92c2e7f9b6bd 178,597.21 $17,872.11 0.07%
47 0x52338e7eac464c0df889376bb38e2f991eac7d4d 177,436.97 $17,756.01 0.07%
48 0x9b3cfd11c629d5d3046b9a3b49f897dea9adad03 161,465.52 $16,157.75 0.06%
49 0xf068508244c335bcce78370285f98674da11027d 159,877.00 $15,998.79 0.06%
50 0x3ab28ecedea6cdb6feed398e93ae8c7b316b1182 148,093.04 $14,819.58 0.06%
51 0x72cae64a2a94e1714e1281466407d7de30da13cc 144,355.69 $14,445.59 0.06%
52 0x4caea7783c6e0d8efc13c983009109f109e8a02e 144,163.33 $14,426.34 0.06%
53 0x195cb5ae07ee0429cceab60eab448c490b92edd5 138,195.77 $13,829.17 0.06%
54 0x0fd427ef70f545c70f2fb1fc61c0567bd5cdb87c 125,000.00 $12,508.67 0.05%
55 0x054cca933e6d00f141c365e34c5890d5162036a0 122,248.60 $12,233.34 0.05%
56 0x4a10bceb219b808f3adc4e4f42bfa5fcd6058fd7 114,739.14 $11,481.88 0.05%
57 0x7fcecf516e3ac92388fed0d8f73f8f3d037cb5aa 110,176.28 $11,025.27 0.04%
58 0xfa9fb638e315b486757573c57ce7f26abe92f27f 103,511.17 $10,358.30 0.04%
59 0xf97585f9b3ce8b82f6797b5aa8642d34dad17441 101,085.03 $10,115.52 0.04%
60 0x2d1b69174a33fd4f389132ca06bc92f3a6c95b52 96,720.00 $9,678.71 0.04%
61 0xd0b2f8b63e9ce2ead955de57bf43058820ac415e 94,445.00 $9,451.05 0.04%
62 0xf40be22694f2b4ecb636a915ff78b98be1421267 87,273.00 $8,733.36 0.03%
63 0x1688571a589276fdddc8fcc492b1e023c4ddd6c9 83,333.00 $8,339.08 0.03%
64 0x374e3adedb692a64c2a301e642114c11bcc4d085 71,299.61 $7,134.91 0.03%
65 0x41cc6c03f772353998be7d9752bbd97257f746d4 67,595.00 $6,764.19 0.03%
66 0x20d9f63c447835ee7a68f9ce323196f18f7b4538 67,449.00 $6,749.58 0.03%
67 0x540b1664d7428f2e5dc84e9bc606f31d11e908fa 62,768.77 $6,281.23 0.03%
68 0x7feda6866821bb14e9ccd1b45e02596771d08b5c 62,619.00 $6,266.24 0.03%
69 0xad1b9d004a9c15048e81331b1f5604e2256862d6 62,211.14 $6,225.43 0.02%
70 0xc5d126a311a4df5bd1c195500456b98e43cf27c9 55,582.00 $5,562.06 0.02%
71 0x529bfcb65a998ab1d4c2029da1de43159b173ae8 55,555.00 $5,559.35 0.02%
72 0xc6010b1f5b56a69142686abfab756b85ab5b9afd 55,555.00 $5,559.35 0.02%
73 0x9de6bb9e29401b1d525f25fcdedc8e31d5d7265f 55,073.72 $5,511.19 0.02%
74 0xcf559eea7a64c754c2a5a5fa5b9432a8d89a48d7 54,297.76 $5,433.54 0.02%
75 0x5fbd9d572f2c1954bafbade6e033942cb09299e2 53,068.00 $5,310.48 0.02%
76 0xc780ca472cd312de98b4730520c9a60bc0886fb5 50,845.55 $5,088.08 0.02%
77 0xf432eda8680d98aaa8270ecb4cfffc9c3b4534f0 50,000.00 $5,003.47 0.02%
78 0x94b87f6706d1a454918daa106016bf7e03442f5f 48,015.68 $4,804.90 0.02%
79 0x6d490b06ef05b4c436d3f3a4fa9a3e73429ad2b2 42,925.00 $4,295.48 0.02%
80 0xb2a243628f52563f4b33ec8eac1e214d1a4eec72 41,666.00 $4,169.49 0.02%
81 0xf4e1dde4b2d746825d2f00857c08bf8c19c0c97a 40,740.00 $4,076.83 0.02%
82 0x6e86266266bbf957fed244c9e28495fa7539a3aa 40,580.59 $4,060.87 0.02%
83 0x747dbfbcfb74fd5fc115896c758a2fdff581c702 40,009.00 $4,003.68 0.02%
84 0x8dc644af8a4a519d25b2432e0cb5dc804cafa9c5 39,622.93 $3,965.04 0.02%
85 0x1541244059bacd52f8233a11e3d5ce1e9f0fe4ee 37,778.00 $3,780.42 0.02%
86 0x1b339a571127a60c5f7f41eb06a5e7a9de66212c 37,095.07 $3,712.08 0.01%
87 0x518b339fe3004177f37e61d807b28bd5969b5a79 37,074.00 $3,709.97 0.01%
88 0x3916f6248a429da972ca58c9c092dac60fb0de6f 37,074.00 $3,709.97 0.01%
89 0x30fb4a256c6a5e9a2c78262af68d1b76aff8b07f 37,038.00 $3,706.37 0.01%
90 0xd646f650cb5b2f61df5feed6991e48c2b9892899 37,038.00 $3,706.37 0.01%
91 0x40e881391e0a36faffe7aad3b03be4a38024a48a 37,038.00 $3,706.37 0.01%
92 0x13a6dac77b2955e3aedf3036f8bcc4f73f801333 36,926.00 $3,695.16 0.01%
93 0x19578aeadc71d2d1faf25d0a74fd16f0bafcade2 35,765.01 $3,578.98 0.01%
94 0xcca404f23ea3412ad63fc8656e47e1c907aa046e 35,657.00 $3,568.17 0.01%
95 0x75f74de8c945725703f1a000521dc72a4f27701e 35,555.56 $3,558.02 0.01%
96 0x3ef8aa0ed473769acae514ad1559a393cae4fe42 35,000.00 $3,502.43 0.01%
97 0xc47c9ca58fc43f6e65838934e8bc01aa0d64ffcf 34,932.89 $3,495.71 0.01%
98 0xabae4189526de9a0b454acb243878119428e84af 34,008.64 $3,403.22 0.01%
99 0x337a05823389cc65732ba2b43075ba581208f42f 33,333.00 $3,335.61 0.01%
100 0xc26b6b3f5101002b7e56b1f0df17ecffa73c6e76 33,333.00 $3,335.61 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ CIRUS

Top 10 ví đầu bảng chiếm 87.66% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 93.08% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 97.29% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.52% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Cirus Foundation (CIRUS). Top Holder CIRUS 05/2022 - CoinMarketCap.vn
4.4 trên 551 đánh giá