Tiền ảo: 22,431 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,086,271,229,305 Khối lượng (24h): $38,160,527,917 Thị phần: BTC: 41.5%, ETH: 18.8%
Jarvis+ (JAR)Jarvis+ JAR
Xếp hạng #1733 15:03:00 05/02/2023
Giá Jarvis+ (JAR)
$0.003698 5.52%
0.0000001581 BTC 85 VND
Thấp: $0.003233 Cao: $0.003720
Vốn hóa thị trường $399,936 Khối lượng 24h $216,085 Lượng cung lưu hành 108,157,249 JAR
Dao động 1h 2.24% Dao động 24h 5.52% Dao động 7 ngày -1.82%

Top địa chỉ Jarvis+ (JAR) theo số dư

Có tất cả 2,457 ví lưu trữ JAR, trong số đó có 8 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Jarvis+ (JAR) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x71c664c86049c6a70e1d0982bc49ee22a5fcf151 359,755,025.54 $1,330,275.33 59.96%
2 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 92,720,000.00 $342,853.11 15.45%
3 0x1692e170361cefd1eb7240ec13d048fd9af6d667 70,363,562.16 $260,185.14 11.73%
4 0x5ca23f83467752421b462ea17e826b96278b46ae 17,981,300.70 $66,489.91 3%
5 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 16,165,008.17 $59,773.76 2.69%
6 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 8,353,184.15 $30,887.78 1.39%
7 0xab8d7d56069b42a6160bd04f92686df3ca683215 7,897,043.00 $29,201.10 1.32%
8 0x199551835d01421b031a24711519e1ea25e4d957 7,248,684.00 $26,803.64 1.21%
9 0x89c08d69cc75c31e92236b1e9ff493326e520c55 1,821,600.00 $6,735.78 0.3%
10 0xdd16aa38ff90a65d0300df92429115f0aa5ce484 1,458,758.00 $5,394.09 0.24%
11 0x84a50398f301d42de9c044cf92a6246fb73b1391 1,000,000.25 $3,697.73 0.17%
12 0x1242ff0d0a48af7c0340c39d10935b360365287f 1,000,000.00 $3,697.73 0.17%
13 0x1d9b521c3c504dd7c3fb6ce906cd22830e3819e2 864,261.19 $3,195.80 0.14%
14 0x6bfd255fd888a18a2ee2c98d08f9a3901d6ce719 585,041.38 $2,163.32 0.1%
15 0xf2a13e0553f12b652db00fecc7436aeb082dee21 541,271.59 $2,001.47 0.09%
16 0x1ddbd51304a9240c0ea3a29dbcce9cc1bd9fb59c 539,166.43 $1,993.69 0.09%
17 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 456,988.54 $1,689.82 0.08%
18 0x5b85be3181c4939eb88e64172718bb05f3bfa769 397,657.17 $1,470.43 0.07%
19 0x152ac8a2923e4f6565320df701fdaa3afe3db009 354,300.00 $1,310.10 0.06%
20 0x4618a01efbc1781a73ad7a0df76578b93f2f00d9 333,333.00 $1,232.57 0.06%
21 0x9fd6c1f52956b56f67e780b770e89ff0a0c9f65b 301,500.34 $1,114.87 0.05%
22 0x6ca679b8afb911584aeb6bc63519dc5922f1d211 266,806.22 $986.58 0.04%
23 0xeac653c25b45590b56858610bf91627b5d0acf17 236,829.34 $875.73 0.04%
24 0x4bd5305e26d241914b3f15ff75c72ccabe4e6a8e 223,078.47 $824.88 0.04%
25 0xe8860362762394a448d13f0cfad1be9e653d7f21 218,694.76 $808.67 0.04%
26 0x759ec1b3326de6fd4ba316f65a6f689c4e4c3092 203,671.00 $753.12 0.03%
27 0xfd8fc69afeddfe22d0e9ec1264210a6f175f763e 196,015.49 $724.81 0.03%
28 0x13cf766d54ebe21ef69d6926e6df62d56c714639 166,198.46 $614.56 0.03%
29 0x85dc155fedf41bfa17b8f2c8c00c4ecacb0ef261 163,564.85 $604.82 0.03%
30 0x46f10fd11877e198a6f0b2dd233be732457bd8d5 163,297.74 $603.83 0.03%
31 0x5eb5702d530a81c1f3aa29aab601c7673104d127 161,221.09 $596.15 0.03%
32 0xf34a7c5b56367b0c778d7dab0faf57d21394dd2a 159,753.27 $590.72 0.03%
33 0xc640caba272414689b21ebcd60d97b912359504d 150,046.11 $554.83 0.03%
34 0x4b01721f0244e7c5b5f63c20942850e447f5a5ee 126,296.41 $467.01 0.02%
35 0x1432f6e927cf75fb011610f3f28abc20980b8c44 123,656.72 $457.25 0.02%
36 0xb69f240e561a350b5c18d8859d7691765dd03866 119,056.52 $440.24 0.02%
37 0x31a92e44c5f4192d01684cf1992b5fae715df75f 112,999.85 $417.84 0.02%
38 0x0136d7ec30b19bb9d900f02e7df81aee512a1468 110,308.34 $407.89 0.02%
39 0x4027ae4bbecf1ae087b19befa6bf15ea2a04975f 105,875.65 $391.50 0.02%
40 0x970f1dfb8d7bc6cd316d260742ce6374b34e018d 101,415.14 $375.01 0.02%
41 0x4eca693366258da0e32e13c8c2e25f4b68779e9f 101,186.93 $374.16 0.02%
42 0xe67820dd51e7f1cbec04716cd4c732e4eb80fa03 100,456.99 $371.46 0.02%
43 0xea47e8fd9eb5f0a9b0b9ff393b1e9546a821d85d 100,079.43 $370.07 0.02%
44 0x84c3279a39fd78701ac6da152e1d9533d3355094 100,018.00 $369.84 0.02%
45 0x27c71ea9a79b0d036b473efa25a6295beead6ce0 100,000.00 $369.77 0.02%
46 0x7ee19a8e0a7829b353331e6c51c39e8cec5b6060 98,545.90 $364.40 0.02%
47 0x0f221120fdacd08d345124702de2d1bb91fbb9fb 96,149.76 $355.54 0.02%
48 0xc05b7d5d60f893fdc3b4a4aa9f00d6550244faff 94,483.87 $349.38 0.02%
49 0xf3aaa8785ae918af2ebf1351f67e900805846667 93,944.55 $347.38 0.02%
50 0x32ee0f19db173973df51a54013fd3d707ed4e5a9 91,837.09 $339.59 0.02%
51 0x3b5073fc80086ada5b2499176b2c96670631d146 91,055.73 $336.70 0.02%
52 0x4ad2462c4fd159ed55f2ed7fc8d7f46e753955ae 90,306.44 $333.93 0.02%
53 0x3428e53149cb296fb75c8c56954c9a14a1094280 87,507.96 $323.58 0.01%
54 0xa304d99301e7b0a0372f92cbf33bcf1ea277e498 86,968.54 $321.59 0.01%
55 0xaf2705a63c230c6236988a1b8fbeeaa412ad4573 86,335.98 $319.25 0.01%
56 0x7513222920abcf6e44220170937a641ac5b99a50 85,622.00 $316.61 0.01%
57 0x6eebb5216a6c0025ed22e74c952c6e1309e56bd3 84,000.00 $310.61 0.01%
58 0xe4fc0ac7fc91c12cd3ac34ee93f61fc4bac0ee89 83,848.11 $310.05 0.01%
59 0xf7784fe125636e05dcb1da5eeb390f22bccff645 81,091.54 $299.85 0.01%
60 0x179669cd667a479fffb303c5e465a9df935b023e 80,931.00 $299.26 0.01%
61 0x7a623073f7759eae6ce69fd79dd2c61c2eb652c8 74,647.84 $276.03 0.01%
62 0x795f7dc61383f189f384226e1c28494a2a7d8ceb 72,000.00 $266.24 0.01%
63 0xd8224bb704cd15f733f2210ef8ebc1c57d9acf59 71,928.67 $265.97 0.01%
64 0xed988d937f41b8b23e627acd316f72947d780320 71,928.60 $265.97 0.01%
65 0x5e145ad9ed555699ab181a5ac9c6b9f630e5eebf 71,928.00 $265.97 0.01%
66 0x2df252a8c0ad9821535cf0b4aecba906cec8f445 71,928.00 $265.97 0.01%
67 0x36b3319f2c6f4a28fcb24639a59e3a19381ccd38 71,928.00 $265.97 0.01%
68 0xfd7ddf22c41887106349e97d8919214e5d778e0c 71,928.00 $265.97 0.01%
69 0xdaeeb529eb2629deafb86df01bfb362d1d7560f4 71,928.00 $265.97 0.01%
70 0x795d7052beed991406886fb9bb80a4c8ac62f2a5 71,640.69 $264.91 0.01%
71 0x3b051471dc9c428f20d561e0bbdb48686ef0786f 71,365.40 $263.89 0.01%
72 0xcaf9c124e139ba36bfafbed0152f9e1346fac66b 71,280.00 $263.57 0.01%
73 0x3bf5141034d79f34d6788768b339d71cf60e2954 70,697.51 $261.42 0.01%
74 0x59e82dc739def26b3ff4414c1805b9a426b20247 69,782.98 $258.04 0.01%
75 0x5aaab7bb9c8bd7134d377c23ea96d8cbc6453fe5 69,345.14 $256.42 0.01%
76 0x6fa5bc8dbc3ad774419aba133d3fe98cf1f476d4 67,229.45 $248.60 0.01%
77 0x409b26358eeb39d1f0d9b781c52ec5db411d5e6e 67,122.04 $248.20 0.01%
78 0x11c7408e438085520870e6394c3d2d8c90bff548 66,114.00 $244.47 0.01%
79 0x28c9b11efdd674c234d1d2efeaf890ee18e53c1c 65,488.13 $242.16 0.01%
80 0x46be662e84428310faa0efc8c5a57d545d274c98 59,800.85 $221.13 0.01%
81 0x1d4621f995150515322373ad477c5ff87ea04f00 59,116.37 $218.60 0.01%
82 0x375fc5b362a1c5ec9dcb69750a1c3aef4f8e9649 58,905.00 $217.81 0.01%
83 0xe121c7e828fabd92a12eb9b3433af4bfbd45ab3a 57,151.01 $211.33 0.01%
84 0x05f45c18c03456fa589b01cfc5e0c731cf1029f1 56,522.43 $209.00 0.01%
85 0x8dcc2b5afe1c889fffada24f3f15f391cd839423 55,990.27 $207.04 0.01%
86 0x37d11c61358add09067f60ea68e95eccdf9e5552 55,510.33 $205.26 0.01%
87 0xd392fe8c5c1d1aba061059e3e614110d22132dc5 54,494.51 $201.51 0.01%
88 0x0ac19c9fafabb9edcb2596fa9366be364c7c1e60 53,193.14 $196.69 0.01%
89 0xb1a93ccb6f3a5475cb05a2075e7e3b58eb8db79f 53,043.53 $196.14 0.01%
90 0x2d0057d73cfc54c04b6c88717a229c7c02ebf0f2 53,009.39 $196.01 0.01%
91 0x8df04e96209d8d986a613e1b413e4ddd54134c1e 50,949.43 $188.40 0.01%
92 0x8d95e7e13bd23a545ae0cf751c1e74d9941b8e57 50,920.00 $188.29 0.01%
93 0x991219e954f338896b82ddd82b6565e0db1bfe0e 50,568.01 $186.99 0.01%
94 0xe80f0ed1899679d78fae5ed9c282f0f2fcd1c424 49,458.72 $182.88 0.01%
95 0x092befbd6e44f3823ba5768c8429f79b1d787c18 48,639.77 $179.86 0.01%
96 0x01ba985819a76b16e06482f4fac012a97212b396 48,567.50 $179.59 0.01%
97 0x3ed9761cb4e2a802a73d0f62f08052f1f4685d36 46,720.00 $172.76 0.01%
98 0x61ac51fb86c05e4536c414cc2591883286ad9190 46,311.97 $171.25 0.01%
99 0x9226a9cecfafbd2e806d305676b7a0b30a370008 44,464.35 $164.42 0.01%
100 0x654f162adb82bb42a10e174907e8917efd2354b2 43,415.25 $160.54 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ JAR

Top 10 ví đầu bảng chiếm 97.29% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.32% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.11% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.63% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Jarvis+ (JAR). Top Holder JAR 02/2023 - CoinMarketCap.vn
4.5 trên 643 đánh giá