Tiền ảo: 22,431 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,086,066,806,159 Khối lượng (24h): $38,297,669,461 Thị phần: BTC: 41.5%, ETH: 18.8%
ltc2nXt LTC2NXT
Xếp hạng #? 20:39:21 04/03/2015

ltc2nXt (LTC2NXT)

Không hoạt động

Giới thiệu ltc2nXt

ltc2nXt (LTC2NXT) là một đồng tiền điện tử, được chúng tôi thêm vào danh sách theo dõi ngày 22/10/2014 và kết thúc theo dõi ngày 04/03/2015. Trạng thái hiện tại của ltc2nXt đang là Không hoạt động. Giá ltc2nXt lần gần nhất mà chúng tôi ghi nhận là $0.07778. Tổng cung lưu hành lần gần nhất là 925,982 LTC2NXT. Tổng cung lần gần nhất là 1,000,000 LTC2NXT. Tìm hiểu thêm thông tin về ltc2nXt (LTC2NXT) tại Website http://ltc2nxt.ihash.biz/.

Thông tin ltc2nXt (LTC2NXT)

Trạng thái Không hoạt động
Website

http://ltc2nxt.ihash.biz/

Block Explorer

http://nxtreporting.com/?as=8670004015468655281

Thông báo

https://nxtforum.org/assets-board/ltc2nxt-ltcgear-shares-on-nxt-ae-for-25-nxt/

Ngày thêm vào danh sách theo dõi 07:00:00 22/10/2014
Ngày cập nhật cuối cùng 20:39:21 04/03/2015

Số liệu thống kê ltc2nXt (LTC2NXT)

Thông tin giá ltc2nXt (LTC2NXT) lần cập nhật cuối cùng
Giá ltc2nXt (LTC2NXT) $0.07778
Vốn hóa thị trường -
Dao động 1 giờ -%
Dao động 24 giờ -%
Dao động 7 ngày 0.63%
Dao động 30 ngày -%
Dao động 60 ngày -%
Dao động 90 ngày -%
Khối lượng giao dịch 24 giờ 0
Nguồn cung ltc2nXt (LTC2NXT)
Tổng LTC2NXT đang lưu hành 925,982 LTC2NXT
Tổng cung 1,000,000 LTC2NXT
Tổng cung tối đa
Thông tin ltc2nXt (LTC2NXT) hôm nay 05/02/2023 - CoinMarketCap.vn
4.2 trên 625 đánh giá