Tiền ảo: 22,431 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,086,197,870,549 Khối lượng (24h): $38,294,583,958 Thị phần: BTC: 41.5%, ETH: 18.8%
TILWIKI (TLW)TILWIKI TLW
Xếp hạng #5944 14:38:00 05/02/2023
Giá TILWIKI (TLW)
$0.09181 0.18%
0.000003924 BTC 2,112 VND
Thấp: $0.09159 Cao: $0.09211
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $801.68 Lượng cung lưu hành -
Dao động 1h 0.02% Dao động 24h 0.18% Dao động 7 ngày 0.43%

Top địa chỉ TILWIKI (TLW) theo số dư

Có tất cả 2,406 ví lưu trữ TLW.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ TILWIKI (TLW) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xaf399653b9e862c33c6fa711afe4193bec6e7148 121,350.36 $11,141.21 71.18%
2 0x72e5263ff33d2494692d7f94a758aa9f82062f73 9,598.39 $881.23 5.63%
3 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 1,886.43 $173.19 1.11%
4 0x81e6cd83723243ea2976541c6a00c2065174110d 1,350.08 $123.95 0.79%
5 0xc0380ec1528935c3fab8fb6045a72e8671fa1409 1,000.00 $91.81 0.59%
6 0x30ef7bed53f7e70c80f82545fe57d7ab03fce970 836.00 $76.75 0.49%
7 0x1076d9caf3007b370a7cb9a09e68c25a165488fc 552.26 $50.70 0.32%
8 0x39f6a6c85d39d5abad8a398310c52e7c374f2ba3 527.02 $48.39 0.31%
9 0xe1d4685801ae4b20d47d118db0dad7f2297a3add 489.00 $44.90 0.29%
10 0x2aeec43840650c322e9e9bcf236d29461bc9f51e 466.67 $42.85 0.27%
11 0xcc021853ab65464c55f378d677c573f625534afa 399.00 $36.63 0.23%
12 0x1f55eb7d0d900c0f59cf8aa94503522a1028f95e 396.00 $36.36 0.23%
13 0x4acd453bc46c4ff73c1403a18509de4e1878a870 377.00 $34.61 0.22%
14 0xc3760b29e4502c7dd672418b5a07494e1dab0f80 331.00 $30.39 0.19%
15 0xa1a24dcd221bdb04ddeea685d2a0e7af37b8f88a 323.17 $29.67 0.19%
16 0x1ec695e91feba063b762340f6665704305c03521 283.00 $25.98 0.17%
17 0xe38fcf965e8312170af9fe6ba49142ade4d2f134 259.57 $23.83 0.15%
18 0x99c9f6499eb89ca6b1ca8019aa9b917caa58ab61 254.03 $23.32 0.15%
19 0x99c7a7e98aa9f3a123aa83fe25c368c7b879b4e5 250.00 $22.95 0.15%
20 0xd83218667f085914591cb8d4ba8e0dfefc55fa36 248.00 $22.77 0.15%
21 0x809a55df925e1da9df8b71d34e0f5b97c40fb816 234.00 $21.48 0.14%
22 0x2c1d128544b55126b441f69d8153809e0f37fa35 221.00 $20.29 0.13%
23 0x07c789f704884218ab4b58bc434c827082403622 190.00 $17.44 0.11%
24 0xaeafa3cacc470d38ba6038d28206ae4484ad7694 188.17 $17.28 0.11%
25 0xbe3d4e705dc936f5bf27c3f23d6257b8755127a5 188.00 $17.26 0.11%
26 0xcc02101673a051de4f3cda4a9ce07595298b93f2 178.00 $16.34 0.1%
27 0xce71ec91d1f19eb81dee0a0d9bb525b6b7f1e42e 170.00 $15.61 0.1%
28 0x5f0781cbabc3594489a01a32ffc32d1da7565ae4 162.00 $14.87 0.1%
29 0x12c7d05f95c8df8e3d94a1d5776a62333439c4df 158.00 $14.51 0.09%
30 0x299a2b9a290f2762c8584223e495a0fc35e413b1 157.00 $14.41 0.09%
31 0x1f3b56740c5a098e4de10ef3c9cd802b6aa4cb05 154.00 $14.14 0.09%
32 0x8dadebc5775e4319b14a2454faf4035ba495d175 154.00 $14.14 0.09%
33 0x9113689e00e04736af87172eaefe8eebb09295c8 150.00 $13.77 0.09%
34 0xe33d404d5514fa63d0d629b6dd27e981989b7bf3 150.00 $13.77 0.09%
35 0xf26a23dd896d1bc2a9d9501c289137d4393f38e6 149.00 $13.68 0.09%
36 0x65506a1e02a979fc3fb09531a0b84615897022b7 146.00 $13.40 0.09%
37 0x1adc8ab38607748492022adf6dee78530d8c0d22 144.00 $13.22 0.08%
38 0x0fd67f0dc273843aedaba31fad307636c572b16c 136.00 $12.49 0.08%
39 0x4fcb7d68f02b05514a8491f269f2761ee5f30f21 132.03 $12.12 0.08%
40 0x8fdf2c11ad135d5ea6b23674702bad2bce1cbeed 130.00 $11.94 0.08%
41 0xe5af99d1433ba8092b97e6b4bed2c7848e0a73bf 127.00 $11.66 0.07%
42 0x2c68b522de02aeac0906b6d0926def0d5c6f3945 122.00 $11.20 0.07%
43 0xb8e535f9425d3c3354a99955ecfb50463f93ae26 117.00 $10.74 0.07%
44 0xdfe7774e78bd5cfe5d02facff27d3826d045ebac 113.00 $10.37 0.07%
45 0xbe8fdedff0a4b4937c8ebe0db22fbe1bb38acefe 111.00 $10.19 0.07%
46 0x13f994405c445b0633485af7fce7ea3be720739b 110.00 $10.10 0.06%
47 0xda8c12a135a36be92b03f0ad4b64ced9ad1e04f2 110.00 $10.10 0.06%
48 0x424e6a4d9f245b46daec47071d73c8489f7d4a34 109.00 $10.01 0.06%
49 0x10e4763f0edb6731f246642600fbf81b093e6473 106.00 $9.73 0.06%
50 0x8513fa5fdcb86091481a1633f434bc2ee4d0e1ed 105.00 $9.64 0.06%
51 0xe241f5590691655e29daf7f6a10ea05fc7592431 104.00 $9.55 0.06%
52 0xba280afc86815630b04b82b5e8638258606ac74c 104.00 $9.55 0.06%
53 0x1ee3d9eaba9d3280ef666548f0657aee81b90926 102.00 $9.36 0.06%
54 0xa18a2a6125ea1c53fd664629e5d620d0e50b7aa5 102.00 $9.36 0.06%
55 0x2a91240b3ac2c40163c0c4209b426c89be5c591c 102.00 $9.36 0.06%
56 0xd7278e4820049b2c108cb8240476a3142800cf53 102.00 $9.36 0.06%
57 0x0fe17c2e6c4a2f4594f8a60c810205426ca7c633 102.00 $9.36 0.06%
58 0xd1be4412a66e98b60561c622bf1ceb2254fd9e2d 102.00 $9.36 0.06%
59 0x0d9334e21e9829417f58752c7c78108e26782907 100.00 $9.18 0.06%
60 0x713c5ac674a71e8dcd73016604b5b007c8d951f7 100.00 $9.18 0.06%
61 0x3faed08354adc1438fefe6dff1a7ba90338b08ec 100.00 $9.18 0.06%
62 0x213d4c5381975eca40bfbb5db0a8ccc441c42464 100.00 $9.18 0.06%
63 0xd77acd5016167a2a6e84efe146319f234d8663a6 100.00 $9.18 0.06%
64 0x4d07e74ffbfd60913524914b2435538cb0b14dd1 100.00 $9.18 0.06%
65 0x6210c33106da3acdb9d201c8d8de25106cf0b143 100.00 $9.18 0.06%
66 0xc18508204eac27a1029d73954e4799babe41846d 96.00 $8.81 0.06%
67 0xf274e2b2e37fe956306c016924ffde379ec564c3 93.00 $8.54 0.05%
68 0x9bf548d5d12e6d0d36afe8711657bd6665d07ea3 92.00 $8.45 0.05%
69 0xec8f7eb3130305aeaafc6185b714e93aa4f7647e 92.00 $8.45 0.05%
70 0xc10653747e4b042b6ee68adad15bbccaa70ee0f8 92.00 $8.45 0.05%
71 0x43fbc036d07601bf726d566b54c31dfa8c505846 92.00 $8.45 0.05%
72 0xd4b5883699f8ac56adb080fec4312bff683a84fa 90.00 $8.26 0.05%
73 0x16d73f51cd75c378dde24702df0c4f58358fc5d3 89.73 $8.24 0.05%
74 0x8fc237e3286a2914e074cfb857ee29997accd765 87.00 $7.99 0.05%
75 0x5f5fe1f3ded2a290dfd30e70d72eeccc8b7f5190 87.00 $7.99 0.05%
76 0x7abd90072f61eadb69e028d4715b0504b6582a08 83.00 $7.62 0.05%
77 0xcf25115b32676dfe167d677a774f60d2701cfc82 81.00 $7.44 0.05%
78 0x2d83a5a450fc95cf6a0757eda5b8f76998ac252a 80.00 $7.34 0.05%
79 0xa93dd09503756c19599c5289998221812ba79a98 80.00 $7.34 0.05%
80 0xd6411da97bf67fad0ea6e9aa1a88d42faab06849 80.00 $7.34 0.05%
81 0x46ca794dfa6ca58cd6b1d4274b64a8d92d769f0d 78.00 $7.16 0.05%
82 0xc69f3102a686b670fa5172973ad4c0e22b69b411 78.00 $7.16 0.05%
83 0xb141c8d2cb71cca9357c7af322f5cbad940e3ddb 77.00 $7.07 0.05%
84 0x8921fbb79d7dce81073d34e39d8965cac15bc758 76.00 $6.98 0.04%
85 0x39dcfec7f981fc4aeb28b32e64400907962b951f 76.00 $6.98 0.04%
86 0x8e06b666793908ff86c365307c40c23599a618cd 76.00 $6.98 0.04%
87 0x8fae8d488ea7d0b6d3632049b899bcc714fd3865 75.00 $6.89 0.04%
88 0xd21d9681a48480adbcfe953c7cd3e96db4cf0197 75.00 $6.89 0.04%
89 0x848b80af39acac4861f1f1098850b742362007f4 75.00 $6.89 0.04%
90 0x2879970b9712d49386d40e565e58ebacbc2e7fd1 73.00 $6.70 0.04%
91 0xc3f9a32ba1cb9b83f3f1a80d94f3a1f60a7c99e5 72.00 $6.61 0.04%
92 0xd608bf545ac2b7a6ae2b601b753b20ae2f1f0bf6 72.00 $6.61 0.04%
93 0x01fbc3806b66bda70ac7c9869ebbe8798a50a71d 69.00 $6.33 0.04%
94 0x8a0af661188df6d39249b912018f725141e72c17 68.00 $6.24 0.04%
95 0x292b3e6cef352e0a2de15118daf9c932d21cc318 67.00 $6.15 0.04%
96 0xd25bed9808b9380dd161d32cac4ad04ca4598495 67.00 $6.15 0.04%
97 0xad96cd41db0a6601a79337c2efa709ac7fa8c79a 65.00 $5.97 0.04%
98 0xcd66fcc6fc488d5dd814731efdea897bf1ea0c1e 64.00 $5.88 0.04%
99 0xae7b4ffaee7c4aa3a91e1d8ea943569cff852c88 63.00 $5.78 0.04%
100 0xf69cda03a41247fa362623a2cbd4d4a03385d7c3 63.00 $5.78 0.04%

Thống kê top địa chỉ trữ TLW

Top 10 ví đầu bảng chiếm 80.98% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 82.81% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 85.4% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 87.89% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ TILWIKI (TLW). Top Holder TLW 02/2023 - CoinMarketCap.vn
4.4 trên 646 đánh giá