Tiền ảo: 22,431 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,086,213,789,344 Khối lượng (24h): $38,115,481,256 Thị phần: BTC: 41.5%, ETH: 18.8%
TrustVerse (TRV)TrustVerse TRV
Xếp hạng #1021 15:33:00 05/02/2023
Giá TrustVerse (TRV)
$0.005366 -2.28%
0.0000002294 BTC 123 VND
Thấp: $0.005365 Cao: $0.005587
Vốn hóa thị trường $4,215,142 Khối lượng 24h $56,768.60 Lượng cung lưu hành 785,586,772 TRV
Dao động 1h -0.4% Dao động 24h -2.28% Dao động 7 ngày -0.36%

Top địa chỉ TrustVerse (TRV) theo số dư

Có tất cả 690 ví lưu trữ TRV.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ TrustVerse (TRV) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x9a5d747b7277ddcf6af32c1b0a35b895a65dcfa9 662,426,924.81 $3,554,315.73 66.24%
2 0x8855e1f24e65b7c03354b759c68fc98654b20469 48,639,334.00 $260,979.05 4.86%
3 0x1da32d929331df7774aef4ac599873f6e996880b 47,408,730.00 $254,376.13 4.74%
4 0x8bae454b6c19e19e8b3403166c9269ec541edd7d 43,824,842.00 $235,146.43 4.38%
5 0x131ef4fe2251790cf4c2873db9dbb2385f5c00b6 43,771,066.59 $234,857.89 4.38%
6 0x148bf19aebfa4b32098bf2d27b4f61d4fb097a84 29,200,888.00 $156,680.19 2.92%
7 0xe2546753d9c70358b5e41b9c31a85e1201b5b9fe 14,000,000.00 $75,118.35 1.4%
8 0x627bdf085a1ff032abf0f722065b05f6f85b5c0f 12,610,217.91 $67,661.34 1.26%
9 0x1df5d7df9ce408be2d17596229a7a98290a0d32c 10,000,000.00 $53,655.97 1%
10 0x146f3837a4bab64f6a7c5b0f97c878d75d1e1d29 10,000,000.00 $53,655.97 1%
11 0x1622ec2cfc208a28cc7d6de88613f8e5b7ebb580 8,729,215.89 $46,837.45 0.87%
12 0x40443038020a84cf024fea549f681e2b4d4d1c6f 6,245,527.00 $33,510.98 0.62%
13 0x785fa5d856e23b3ceb434cb458e989a04feac354 4,178,332.60 $22,419.25 0.42%
14 0x1fcf2e2883a2b1ddb8a70c206494ab0691c32405 3,000,000.00 $16,096.79 0.3%
15 0x9851be9e55dca896c66a40dadb2afb1c361bb16c 3,000,000.00 $16,096.79 0.3%
16 0xbfde39b9ace02c701fbd25c64d0792bb4fafc7f4 2,740,844.90 $14,706.27 0.27%
17 0xeb90b7d5e666da3eedd01c049e9c63bc9ba50ac0 2,040,678.00 $10,949.46 0.2%
18 0xfdc23224a9a276be87be7bf02e76344145dac8d2 2,000,080.58 $10,731.63 0.2%
19 0xf41062cdca1d3d4ee868a6a52f4bcb06dd5f5b6b 2,000,000.00 $10,731.19 0.2%
20 0xbf569c643205f4cb07cfe3a1e28051f8813c8d15 1,970,347.68 $10,572.09 0.2%
21 0xee07a6f2f3ec8fa6de188ba4fb975f1f9038b4b0 1,959,322.00 $10,512.93 0.2%
22 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 1,828,757.38 $9,812.37 0.18%
23 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 1,706,095.23 $9,154.22 0.17%
24 0xa12431d0b9db640034b0cdfceef9cce161e62be4 1,673,639.85 $8,980.08 0.17%
25 0x19a30dc982fd7dfe870f79c6485cb1428b1e48b6 1,474,845.64 $7,913.43 0.15%
26 0xc698bff17e8a0957d85a4ce3aabbeb24619ff891 1,021,843.00 $5,482.80 0.1%
27 0x96ed9b0acf63d693b8fb27009e3ebec9abea5a21 973,154.60 $5,221.56 0.1%
28 0x119bf2e030913470402996b3b5625bc7b92037bc 850,000.00 $4,560.76 0.09%
29 0xb80f6004b0f9ac88f555c8f5646d6157e7dce026 839,178.00 $4,502.69 0.08%
30 0xe1c30fe1dd0e1dec9bbbea0884c2602773ac6f3b 734,000.60 $3,938.35 0.07%
31 0xb2bcdbb0f4a036a3c686f2eee0636abaf6c90a69 650,420.00 $3,489.89 0.07%
32 0x2170a8afc33e0899f4d5b32e0dc603fa09d9a235 650,000.00 $3,487.64 0.07%
33 0x5701a05a685a5388f1fb4b2405a20c1523e7f793 645,460.70 $3,463.28 0.06%
34 0x1ab8d953ed8fcefe867757d347ac7c300eed8b01 645,000.00 $3,460.81 0.06%
35 0x9c39f4b66af0bdd50ecfc64f3ae09d8c0e10e480 610,000.00 $3,273.01 0.06%
36 0xe1c11c0336602ea78e3e29185c52c78f4ef8dd6f 581,311.00 $3,119.08 0.06%
37 0x9e4cf95aa28e188258eec44a15bee501f5246484 566,000.00 $3,036.93 0.06%
38 0x5d010ba05833ac743880509e05a516e0daec42e9 563,200.00 $3,021.90 0.06%
39 0x4c147d5b1045a53a49f2d58fd49bbbcdd4d54321 547,679.07 $2,938.63 0.05%
40 0x26272249ebdf00314490d812b8e2d0bb35e60396 545,985.00 $2,929.54 0.05%
41 0x227efff539b3e38198b78614ec452bc2121419c5 534,890.00 $2,870.00 0.05%
42 0xef389592a1a4414f72dec727f95e9f05fa7c872b 500,000.00 $2,682.80 0.05%
43 0xe5a27545225e6bfeaa0e2541778104eba16bfce8 489,000.00 $2,623.78 0.05%
44 0x7b9ea16a3bc822f9192371bcdf8b6f827359d678 478,000.00 $2,564.76 0.05%
45 0xc293e0e7a3c997b27a32eed4a5f3e004a1ac0ded 476,190.00 $2,555.04 0.05%
46 0x07c4340212db8a49b756a94389814501af23ebc2 475,900.00 $2,553.49 0.05%
47 0xd06b438f2ca6bd498780c8499a0b08ba4e8d07d6 460,000.00 $2,468.17 0.05%
48 0xf3fa7658f6510c65f250bde67aa984f2f60e2442 456,900.00 $2,451.54 0.05%
49 0xa81011ae274ef6debd3bdab634102c7b6c2c452d 444,014.54 $2,382.40 0.04%
50 0xef370ec22c7c9f2b41c1d4e2c190b5f757fbb6b5 434,910.00 $2,333.55 0.04%
51 0x8e2f269312d82a72e4f01e841595c50c48d0e33b 414,721.00 $2,225.23 0.04%
52 0xc7cbd0b49e86684c1941ac07b81c7841dfdca062 400,831.00 $2,150.70 0.04%
53 0xfe2740cbb54202205cf4aaee39b45d9cdcc3127b 392,820.00 $2,107.71 0.04%
54 0x54e65c2c3b0d544266411f65fcad36a27ecd5108 365,840.00 $1,962.95 0.04%
55 0x080079acae172011465614a1e8b3613d19e15783 360,426.04 $1,933.90 0.04%
56 0x34abf53fc9d33b3e0477470a7f49c6aa64298bbe 340,550.00 $1,827.25 0.03%
57 0x02d40e187c42f82a0af9c0d2d3f585a0d2c22369 337,960.00 $1,813.36 0.03%
58 0x145b0c1ee7bf817fd1299a30af9093f926db3c4a 333,926.00 $1,791.71 0.03%
59 0x4629d045602188847abd5d65425c69b040c47918 320,000.00 $1,716.99 0.03%
60 0xdbe6832b857e624fbb60e8ee6f61cacf4fbd9b7f 290,000.00 $1,556.02 0.03%
61 0xed37d0c2049c28d6c348f47356f1f7154d17fb6c 290,000.00 $1,556.02 0.03%
62 0xf6520f172129fb55ca04019f6ba263c89c5f8dd7 280,560.76 $1,505.38 0.03%
63 0xa7e978dfeb1a526ec65be2699ab54e7f880a55c7 252,118.00 $1,352.76 0.03%
64 0x3ab28ecedea6cdb6feed398e93ae8c7b316b1182 237,168.96 $1,272.55 0.02%
65 0xa6b43f5349cbd6cd4b8ec01cd422c7a0a817da0a 235,825.37 $1,265.34 0.02%
66 0xdcf33b7e3b79365fe232b9a4955d10b315f87969 234,937.83 $1,260.58 0.02%
67 0xef5be92091bc24983a59d6056ce43c55218c7f91 225,000.00 $1,207.26 0.02%
68 0x0a7088070c56873e3a56c4fdfb2615fb723d0596 195,000.00 $1,046.29 0.02%
69 0x202df130e9cea5c43de7a5ace7da4978edb68bca 191,000.90 $1,024.83 0.02%
70 0x48bcdc27dbddb389a94b3624da0802057a78001d 184,000.00 $987.27 0.02%
71 0x6e94991a7304bd294acda6397aaf9900aaafa726 180,000.00 $965.81 0.02%
72 0xbc38025067a5d61705c9880ebd822411242d1bd0 177,447.00 $952.11 0.02%
73 0x6eff3372fa352b239bb24ff91b423a572347000d 156,348.11 $838.90 0.02%
74 0xc10bc0ea414b8e0f25cf45e8402f906f07f0d11d 155,065.00 $832.02 0.02%
75 0xeb31b3fa6d35205bc168f26839f65e1aa84fdc97 152,865.14 $820.21 0.02%
76 0x9f71c02584086a8bbfc7518f7de2d416ab06d1db 150,000.00 $804.84 0.02%
77 0x80134471dfde880bd603c6f7804ec741fdbc3b87 149,480.00 $802.05 0.01%
78 0x13e6b33801cf87ace729373bb1891df0dac35a90 146,331.61 $785.16 0.01%
79 0xf4d1df426dd08018c32d40fd28eb1c19be4e40d8 143,740.00 $771.25 0.01%
80 0xed7dac707987a9bd8bea4f91dee3b3182b030d8a 143,001.00 $767.29 0.01%
81 0x325a86356a4c2c34d227c8bba0d60b0ef2f96cda 142,890.00 $766.69 0.01%
82 0x56a7e5fc7b1375e2ae6d1ce2f5c23806a0c33c03 140,000.00 $751.18 0.01%
83 0x7a1af9b6b2f96b75eafa9c763764cb8ecd5bdfcb 136,000.00 $729.72 0.01%
84 0x68c53341a7c001ef8770c731832b4ca7534c545c 130,667.00 $701.11 0.01%
85 0x13651348b2ab164ea30b1bdba84a385c37165166 130,667.00 $701.11 0.01%
86 0x6bed8695fc6244efd1c9c052a755de622e1af180 130,667.00 $701.11 0.01%
87 0x9150991dcaf7fbd652aefe01fd9e93d30b7fa05b 130,667.00 $701.11 0.01%
88 0x5498a159e1b785d68ed457dcaec1fe1c030820ef 130,667.00 $701.11 0.01%
89 0x632bb461fc4709bda6b5017b14e8b76819087113 130,667.00 $701.11 0.01%
90 0x684d480fa932c6d947e80a6ee30a6d6a5e41e63a 130,667.00 $701.11 0.01%
91 0x504d7f0ad8ebaf3c76cc408d65ec0a34fa58892d 130,667.00 $701.11 0.01%
92 0xd9cf4e71a7c43bba65a81e0b3f5052ab2a14495f 130,667.00 $701.11 0.01%
93 0x080a550433fd17ce191e0a103223ef4700f7c8e5 130,667.00 $701.11 0.01%
94 0x40b5f5f04d59e9fae19ff3eac4f7cdf77f46a228 130,000.00 $697.53 0.01%
95 0xa63cb824105e5c3c2d983defcec02ee2e368f9b6 129,602.00 $695.39 0.01%
96 0xf9c6985c4f5b0c4b529382e21e7f7c5431c6665c 123,277.70 $661.46 0.01%
97 0xcadd8526a4b50be16ea1b9fc6c25d07409f0fd8b 123,220.00 $661.15 0.01%
98 0x03d9299038cd26028130a7b261b43b455cd5dcd8 121,860.00 $653.85 0.01%
99 0x9bfec6e7b25eb451e90050acf05a594d2beae376 121,730.00 $653.15 0.01%
100 0x7ad25dcfa85689bfd5ff97ef73faeb4aae9d3730 120,544.00 $646.79 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ TRV

Top 10 ví đầu bảng chiếm 92.18% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 95.76% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 98.15% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.09% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ TrustVerse (TRV). Top Holder TRV 02/2023 - CoinMarketCap.vn
4.1 trên 655 đánh giá