Tiền ảo: 21,993 Sàn giao dịch: 530 Vốn hóa: $852,031,272,279 Khối lượng (24h): $36,784,185,117 Thị phần: BTC: 38.6%, ETH: 18.1%
USD Coin (USDC)USD Coin USDC
Xếp hạng #5 04:48:00 10/12/2022
Giá USD Coin (USDC)
$1.00 0.01%
0.00005845 BTC 23,002 VND
Thấp: $0.9998 Cao: $1.00
Vốn hóa thị trường $42,852,648,528 Khối lượng 24h $2,165,148,196 Lượng cung lưu hành 42,849,664,511 USDC
Dao động 1h 0.01% Dao động 24h 0.01% Dao động 7 ngày 0.01%

Thị trường USD Coin (USDC)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 Uniswap (V3) Uniswap (V3) USDC/WETH $1.00 $228,888,621 04:17:21 10/12/2022
2 LBank LBank ETH/USDC $1,261.62 $166,909,273 04:21:21 10/12/2022
3 Uniswap (V3) Uniswap (V3) USDC/USDT $0.9999 $138,912,507 04:17:21 10/12/2022
4 Changelly PRO Changelly PRO USDT/USDC $1.00 $122,075,079 04:33:21 10/12/2022
5 BitForex BitForex USDC/USDT $0.9999 $104,640,903 04:23:21 10/12/2022
6 IndoEx IndoEx BTC/USDC $17,115.09 $99,402,921 04:27:21 10/12/2022
7 Hotcoin Global Hotcoin Global BTC/USDC $17,109.58 $98,143,335 04:26:21 10/12/2022
8 LBank LBank BTC/USDC $17,115.15 $88,708,033 04:21:21 10/12/2022
9 WhiteBIT WhiteBIT USDC/USDT $1.00 $80,072,032 04:28:21 10/12/2022
10 MEXC MEXC ETH/USDC $1,260.87 $77,110,199 04:26:21 10/12/2022
11 BitForex BitForex BTC/USDC $17,115.52 $75,941,989 04:23:21 10/12/2022
12 BitMart BitMart BTC/USDC $17,114.64 $70,797,443 04:28:21 10/12/2022
13 MEXC MEXC BTC/USDC $17,108.00 $68,048,861 04:26:21 10/12/2022
14 Aave Aave AUSDC/USDC $0.9999 $48,305,037 04:27:21 10/12/2022
15 Tapbit Tapbit BTC/USDC $17,112.03 $47,962,679 04:21:21 10/12/2022
16 Tapbit Tapbit ETH/USDC $1,261.72 $36,224,623 04:21:21 10/12/2022
17 Kraken Kraken USDC/EUR $1.00 $34,741,170 04:25:21 10/12/2022
18 Kraken Kraken USDC/USD $1.00 $31,928,500 04:25:21 10/12/2022
19 DODO (Ethereum) DODO (Ethereum) USDT/USDC $1.00 $30,458,457 04:27:21 10/12/2022
20 DODO (Ethereum) DODO (Ethereum) USDC/USDT $1.0000 $30,405,861 04:27:21 10/12/2022
21 Curve Finance Curve Finance USDC/USDT $1.00 $25,609,697 04:24:21 10/12/2022
22 Bit2Me Pro Bit2Me Pro USDC/EUR $1.00 $24,115,796 04:25:21 10/12/2022
23 Uniswap (V3) (Arbitrum) Uniswap (V3) (Arbitrum) WETH/USDC $1,262.81 $22,449,877 04:23:21 10/12/2022
24 Kraken Kraken USDC/USDT $1.00 $20,207,500 04:25:21 10/12/2022
25 Huobi Huobi USDC/USDT $1.00 $18,651,106 04:28:21 10/12/2022
26 IndoEx IndoEx ETH/USDC $1,263.43 $18,480,169 04:27:21 10/12/2022
27 BingX BingX BTC/USDC $17,109.23 $16,866,013 04:25:21 10/12/2022
28 Balancer (V2) Balancer (V2) BB-A-USDC/USDC $1.00 $16,193,111 04:25:21 10/12/2022
29 Tapbit Tapbit USDC/USDT $1.0000 $16,178,296 04:21:21 10/12/2022
30 Hotbit Hotbit USDC/USDT $0.9989 $16,108,459 04:29:21 10/12/2022
31 Uniswap (V3) Uniswap (V3) USDC/WETH $1.00 $15,635,112 04:19:21 10/12/2022
32 Bitget Bitget BTC/USDC $17,113.77 $14,904,425 04:22:58 10/12/2022
33 BKEX BKEX ETH/USDC $1,259.60 $13,949,736 04:29:21 10/12/2022
34 IndoEx IndoEx USDC/LTC $1.00 $13,152,741 04:27:21 10/12/2022
35 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) USDC/WETH $1.0000 $13,084,374 04:25:21 10/12/2022
36 Bybit Bybit ETH/USDC $1,261.88 $12,067,802 04:26:21 10/12/2022
37 DigiFinex DigiFinex USDC/USDT $1.0000 $11,861,413 04:25:21 10/12/2022
38 P2B P2B USDC/USDT $1.0000 $11,297,493 04:21:21 10/12/2022
39 P2B P2B USDC/BUSD $0.9996 $11,290,742 04:21:21 10/12/2022
40 WhiteBIT WhiteBIT BTC/USDC $17,110.82 $11,155,910 04:17:21 10/12/2022
41 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) WMATIC/USDC $0.9133 $10,923,149 04:25:21 10/12/2022
42 OKX OKX USDC/USDT $0.9999 $10,848,863 04:28:21 10/12/2022
43 IndoEx IndoEx BCH/USDC $109.60 $10,263,889 04:23:21 10/12/2022
44 OKX OKX ETH/USDC $1,259.08 $10,110,813 04:29:21 10/12/2022
45 Bybit Bybit BTC/USDC $17,109.25 $9,876,853 04:26:21 10/12/2022
46 Hotcoin Global Hotcoin Global ETH/USDC $1,261.77 $9,311,174 04:26:21 10/12/2022
47 BitMart BitMart ETH/USDC $1,261.91 $9,137,527 04:29:21 10/12/2022
48 Bybit Bybit USDC/USDT $1.0000 $8,823,541 04:26:21 10/12/2022
49 BKEX BKEX BTC/USDC $17,110.64 $8,366,114 04:19:21 10/12/2022
50 LocalTrade LocalTrade BTC/USDC $17,108.16 $8,205,988 04:21:21 10/12/2022
51 DigiFinex DigiFinex ETH/USDC $1,260.15 $7,960,714 04:28:21 10/12/2022
52 Perpetual Protocol Perpetual Protocol ETH/USDC $1,098.05 $7,668,453 04:35:58 10/12/2022
53 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) WETH/USDC $1,261.46 $7,662,722 04:25:21 10/12/2022
54 FMFW.io FMFW.io ETH/USDC $1,261.59 $7,434,781 04:26:21 10/12/2022
55 HitBTC HitBTC ETH/USDC $1,263.26 $7,428,574 04:22:21 10/12/2022
56 Changelly PRO Changelly PRO ETH/USDC $1,258.54 $7,420,014 04:33:21 10/12/2022
57 Uniswap (V3) Uniswap (V3) WBTC/USDC $17,073.55 $7,101,723 04:17:21 10/12/2022
58 BKEX BKEX USDC/USDT $1.0000 $7,059,101 04:23:21 10/12/2022
59 HitBTC HitBTC BTC/USDC $17,123.88 $7,054,918 04:22:21 10/12/2022
60 FMFW.io FMFW.io BTC/USDC $17,109.14 $7,052,918 04:26:21 10/12/2022
61 Changelly PRO Changelly PRO BTC/USDC $17,096.36 $7,019,992 04:33:21 10/12/2022
62 Uniswap (V3) Uniswap (V3) BUSD/USDC $0.9998 $6,502,247 04:19:21 10/12/2022
63 Compound Compound CUSDC/USDC $0.02269 $5,643,309 04:27:21 10/12/2022
64 Uniswap (V3) Uniswap (V3) USDC/WETH $0.9991 $5,625,069 04:19:21 10/12/2022
65 Curve Finance Curve Finance SUSD/USDC $1.01 $5,413,504 04:28:21 10/12/2022
66 Uniswap (V3) Uniswap (V3) DAI/USDC $1.0000 $5,106,218 04:17:21 10/12/2022
67 Perpetual Protocol Perpetual Protocol REN/USDC $0.1471 $5,029,611 04:35:58 10/12/2022
68 KuCoin KuCoin USDT/USDC $1.00 $5,000,605 04:26:21 10/12/2022
69 Venus Venus vUSDC/USDC $0.02174 $4,783,791 04:30:21 10/12/2022
70 BingX BingX ETH/USDC $1,261.81 $4,709,305 04:25:21 10/12/2022
71 KyberSwap Elastic (Ethereum) KyberSwap Elastic (Ethereum) USDC/USDT $1.00 $4,549,405 04:23:21 10/12/2022
72 Perpetual Protocol Perpetual Protocol BTC/USDC $16,498.14 $4,392,044 04:35:58 10/12/2022
73 OKX OKX BTC/USDC $17,096.25 $4,065,722 04:29:21 10/12/2022
74 Tapbit Tapbit XRP/USDC $0.3872 $3,832,400 04:21:21 10/12/2022
75 IndoEx IndoEx USDC/USDT $1.00 $3,750,311 04:23:21 10/12/2022
76 Huobi Huobi USDD/USDC $0.9755 $3,741,453 04:25:21 10/12/2022
77 KuCoin KuCoin BTC/USDC $17,113.06 $3,730,178 04:26:21 10/12/2022
78 DODO (Polygon) DODO (Polygon) USDT/USDC $1.00 $3,690,418 04:19:21 10/12/2022
79 DODO (Polygon) DODO (Polygon) USDC/USDT $1.00 $3,631,415 04:19:21 10/12/2022
80 XT.COM XT.COM USDC/USDT $1.0000 $3,614,120 04:31:21 10/12/2022
81 LBank LBank USDC/USDT $0.9999 $3,596,873 04:27:21 10/12/2022
82 KuCoin KuCoin USDC/USDT $0.9999 $3,439,776 04:18:21 10/12/2022
83 DigiFinex DigiFinex BTC/USDC $17,105.55 $3,366,998 04:28:21 10/12/2022
84 Jupiter Jupiter SOL/USDC $13.55 $3,312,588 04:26:21 10/12/2022
85 Gemini Gemini USDC/USD $1.00 $3,302,397 04:24:21 10/12/2022
86 Perpetual Protocol Perpetual Protocol YFI/USDC $8,022.11 $3,292,200 04:35:58 10/12/2022
87 Perpetual Protocol Perpetual Protocol CRV/USDC $0.8737 $3,253,438 04:35:58 10/12/2022
88 IDEX IDEX DAI/USDC $1.00 $3,064,107 04:23:21 10/12/2022
89 Bitget Bitget ETH/USDC $1,262.66 $3,052,029 04:22:58 10/12/2022
90 Uniswap (V3) Uniswap (V3) FRAX/USDC $0.9994 $2,995,083 04:19:21 10/12/2022
91 BitForex BitForex ETH/USDC $1,261.70 $2,887,614 04:23:21 10/12/2022
92 Perpetual Protocol Perpetual Protocol LINK/USDC $5.69 $2,690,546 04:35:58 10/12/2022
93 Balancer (V2) Balancer (V2) USDC/USDT $1.00 $2,591,756 04:25:21 10/12/2022
94 Uniswap (V2) Uniswap (V2) USDC/WETH $1.00 $2,488,424 04:25:21 10/12/2022
95 WOO Network WOO Network USDC/USDT $1.0000 $2,464,215 04:31:21 10/12/2022
96 Curve Finance Curve Finance DAI/USDC $1.00 $2,438,613 04:24:21 10/12/2022
97 Pionex Pionex ETH/USDC $1,261.55 $2,368,109 04:26:21 10/12/2022
98 Bitget Bitget BTC/USDC $17,103.57 $2,360,932 04:26:21 10/12/2022
99 KuCoin KuCoin ETH/USDC $1,262.01 $2,359,488 04:26:21 10/12/2022
100 Perpetual Protocol Perpetual Protocol AAVE/USDC $51.46 $2,348,118 04:35:58 10/12/2022
101 Perpetual Protocol Perpetual Protocol DOT/USDC $7.19 $2,279,642 04:35:58 10/12/2022
102 Perpetual Protocol Perpetual Protocol SUSHI/USDC $1.25 $2,274,167 04:35:58 10/12/2022
103 Pionex Pionex BTC/USDC $17,112.02 $2,247,944 04:26:21 10/12/2022
104 ZigZag (Arbitrum) ZigZag (Arbitrum) WETH/USDC $1,258.02 $2,247,022 04:32:21 10/12/2022
105 Felixo Felixo USDC/USDT $1.00 $2,216,225 04:36:21 10/12/2022
106 MEXC MEXC USDC/USDT $1.0000 $2,192,291 04:21:21 10/12/2022
107 BTC-Alpha BTC-Alpha USDC/USDT $1.00 $2,159,650 04:27:21 10/12/2022
108 Bitrue Bitrue BTC/USDC $17,099.21 $2,156,797 04:29:21 10/12/2022
109 Perpetual Protocol Perpetual Protocol PERP/USDC $1.67 $2,146,669 04:35:58 10/12/2022
110 IDEX IDEX USDT/USDC $1.0000 $2,124,142 04:28:21 10/12/2022
111 Perpetual Protocol Perpetual Protocol UNI/USDC $3.65 $2,121,710 04:35:58 10/12/2022
112 Coinsbit Coinsbit ETH/USDC $1,262.34 $2,051,536 04:27:21 10/12/2022
113 SushiSwap (Polygon) SushiSwap (Polygon) USDC/GDDY $0.9999 $2,017,594 04:25:21 10/12/2022
114 Deribit Deribit ETH/USDC $1,257.47 $2,010,895 04:34:58 10/12/2022
115 SushiSwap (Arbitrum) SushiSwap (Arbitrum) WETH/USDC $1,262.85 $1,987,667 04:23:21 10/12/2022
116 Osmosis Osmosis OSMO/USDC $0.8982 $1,967,809 04:27:21 10/12/2022
117 MEXC MEXC EOS/USDC $1.03 $1,966,603 04:20:21 10/12/2022
118 IndoEx IndoEx USDC/ETH $0.9993 $1,959,594 04:28:21 10/12/2022
119 IndoEx IndoEx QTUM/USDC $2.17 $1,933,859 04:27:21 10/12/2022
120 Jubi Jubi DOGE/USDC $0.09791 $1,930,181 04:26:21 10/12/2022
121 Kraken Kraken USDC/GBP $1.00 $1,815,230 04:25:21 10/12/2022
122 Uniswap (V3) Uniswap (V3) AGEUR/USDC $1.05 $1,753,506 04:19:21 10/12/2022
123 SpookySwap SpookySwap USDC/WFTM $1.00 $1,741,329 04:25:21 10/12/2022
124 Hotcoin Global Hotcoin Global XRP/USDC $0.3873 $1,735,245 04:26:21 10/12/2022
125 SushiSwap SushiSwap USDC/WETH $0.9962 $1,677,016 04:26:21 10/12/2022
126 Hotcoin Global Hotcoin Global LINK/USDC $6.84 $1,657,102 04:16:21 10/12/2022
127 Velodrome Velodrome OP/USDC $1.08 $1,645,349 04:23:21 10/12/2022
128 Jubi Jubi LTC/USDC $76.32 $1,618,526 04:26:21 10/12/2022
129 IndoEx IndoEx USDC/BTC $0.9993 $1,618,284 04:28:21 10/12/2022
130 KyberSwap Elastic (Ethereum) KyberSwap Elastic (Ethereum) WSTETH/USDC $1,375.35 $1,612,522 04:23:21 10/12/2022
131 Tapbit Tapbit BNB/USDC $287.11 $1,609,136 04:21:21 10/12/2022
132 Bitstamp Bitstamp USDC/EUR $1.00 $1,602,220 04:26:21 10/12/2022
133 Deribit Deribit BTC/USDC $17,079.62 $1,584,422 04:34:58 10/12/2022
134 WOOFi WOOFi AVAX/USDC $13.40 $1,583,580 04:32:21 10/12/2022
135 Perpetual Protocol Perpetual Protocol SNX/USDC $1.59 $1,581,833 04:35:58 10/12/2022
136 Bitrue Bitrue USDC/USDT $1.0000 $1,542,651 04:27:21 10/12/2022
137 LocalTrade LocalTrade ETH/USDC $1,261.96 $1,532,652 04:24:21 10/12/2022
138 OpenOcean OpenOcean USDC/USDT $1.0000 $1,509,514 04:30:21 10/12/2022
139 Uniswap (V3) Uniswap (V3) LUSD/USDC $1.03 $1,508,145 04:19:21 10/12/2022
140 IndoEx IndoEx XRP/USDC $0.3871 $1,480,194 04:27:21 10/12/2022
141 Huobi Huobi BTC/USDC $17,115.99 $1,476,598 04:22:21 10/12/2022
142 Hotcoin Global Hotcoin Global BNB/USDC $285.20 $1,472,595 04:26:21 10/12/2022
143 WhiteBIT WhiteBIT ETH/USDC $1,261.91 $1,468,421 04:17:21 10/12/2022
144 Uniswap (V3) Uniswap (V3) USDC/USDT $1.00 $1,452,837 04:19:21 10/12/2022
145 Perpetual Protocol Perpetual Protocol COMP/USDC $44.54 $1,408,388 04:35:58 10/12/2022
146 Uniswap (V3) Uniswap (V3) HEX/USDC $0.02840 $1,406,202 04:17:21 10/12/2022
147 Binance.US Binance.US USDC/USD $0.9999 $1,397,488 04:20:21 10/12/2022
148 MEXC MEXC XRP/USDC $0.3872 $1,397,158 04:26:21 10/12/2022
149 OKX OKX BCH/USDC $109.12 $1,393,022 04:29:21 10/12/2022
150 LBank LBank UNI/USDC $6.12 $1,374,976 04:21:21 10/12/2022
151 Bitstamp Bitstamp USDC/USD $1.00 $1,296,725 04:26:21 10/12/2022
152 BingX BingX USDC/USDT $1.00 $1,294,064 04:21:21 10/12/2022
153 Kraken Kraken XBT/USDC $17,109.96 $1,287,971 04:25:21 10/12/2022
154 OKX OKX DOGE/USDC $0.09613 $1,277,310 04:29:21 10/12/2022
155 LocalTrade LocalTrade USDC/USDT $1.0000 $1,263,759 04:24:21 10/12/2022
156 Jupiter Jupiter USDC/USDT $1.0000 $1,259,341 04:26:21 10/12/2022
157 OKX OKX LTC/USDC $76.14 $1,254,804 04:29:21 10/12/2022
158 Saber DEX Saber DEX USDT/USDC $1.00 $1,234,454 04:31:21 10/12/2022
159 Huobi Huobi ETH/USDC $1,262.85 $1,199,489 04:22:21 10/12/2022
160 Bitrue Bitrue LTC/USDC $76.17 $1,181,840 04:29:21 10/12/2022
161 Tokenlon Tokenlon USDC/USDT $0.9895 $1,160,303 04:30:21 10/12/2022
162 QuickSwap (V3) QuickSwap (V3) USDC/WETH $0.9999 $1,155,302 04:28:21 10/12/2022
163 Maiar Exchange Maiar Exchange WEGLD/USDC $44.66 $1,147,786 00:34:21 09/12/2022
164 Kraken Kraken ETH/USDC $1,261.81 $1,141,805 04:25:21 10/12/2022
165 Uniswap (V3) Uniswap (V3) DAI/USDC $1.00 $1,140,184 04:13:21 10/12/2022
166 Poloniex Poloniex TUSD/USDC $0.9975 $1,135,192 04:22:21 10/12/2022
167 DODO (Polygon) DODO (Polygon) USDC/WETH $1.00 $1,102,187 04:19:21 10/12/2022
168 KuCoin KuCoin XRP/USDC $0.3875 $1,093,670 04:26:21 10/12/2022
169 BigONE BigONE USDC/USDT $0.9999 $1,090,159 04:27:21 10/12/2022
170 Tidex Tidex USDC/USDT $1.0000 $1,076,235 04:26:21 10/12/2022
171 DODO (Polygon) DODO (Polygon) WETH/USDC $1,271.81 $1,062,120 04:19:21 10/12/2022
172 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange USDC/USDT $0.9993 $1,046,729 04:29:21 10/12/2022
173 HitBTC HitBTC DAI/USDC $1.00 $1,028,683 04:27:21 10/12/2022
174 Changelly PRO Changelly PRO DAI/USDC $1.00 $1,028,478 04:33:21 10/12/2022
175 KyberSwap Elastic (Polygon) KyberSwap Elastic (Polygon) USDC/stMATIC $1.00 $1,020,258 04:25:21 10/12/2022
176 Polyx Polyx USDC/USDT $1.0000 $1,018,695 04:30:21 10/12/2022
177 Bitget Bitget USDC/USDT $1.00 $1,008,628 04:29:21 10/12/2022
178 KyberSwap Elastic (Arbitrum) KyberSwap Elastic (Arbitrum) USDT/USDC $1.00 $983,636 04:25:21 10/12/2022
179 MEXC MEXC BCH/USDC $109.35 $972,400 04:20:21 10/12/2022
180 DeFi Kingdoms (Crystalvale) DeFi Kingdoms (Crystalvale) USDC/WJEWEL $1.00 $954,180 04:23:21 10/12/2022
181 OpenOcean OpenOcean FRAX/USDC $0.9999 $951,975 04:32:21 10/12/2022
182 OpenOcean OpenOcean FTM/USDC $0.2417 $951,576 04:31:21 10/12/2022
183 Bitrue Bitrue ETH/USDC $1,259.72 $944,297 04:29:21 10/12/2022
184 CoinW CoinW USDC/USDT $1.00 $943,393 04:26:21 10/12/2022
185 DODO (Polygon) DODO (Polygon) USDC/WMATIC $1.00 $936,076 04:19:21 10/12/2022
186 IndoEx IndoEx LTC/USDC $76.21 $922,301 04:27:21 10/12/2022
187 OKX OKX OKB/USDC $21.35 $910,284 04:29:21 10/12/2022
188 Hotcoin Global Hotcoin Global ADA/USDC $0.3101 $891,573 04:16:21 10/12/2022
189 Bitget Bitget ETH/USDC $1,259.05 $884,623 04:28:21 10/12/2022
190 Coinsbit Coinsbit BTC/USDC $17,107.36 $879,564 04:27:21 10/12/2022
191 Velodrome Velodrome WETH/USDC $1,261.49 $879,239 04:23:21 10/12/2022
192 OKX OKX OP/USDC $1.07 $872,807 04:29:21 10/12/2022
193 LBank LBank SAND/USDC $0.5791 $868,009 04:21:21 10/12/2022
194 LBank LBank LINK/USDC $6.85 $866,192 04:21:21 10/12/2022
195 QuickSwap (V3) QuickSwap (V3) WMATIC/USDC $0.9122 $863,386 04:28:21 10/12/2022
196 LBank LBank FIL/USDC $4.43 $861,696 04:21:21 10/12/2022
197 LBank LBank SHIB/USDC $0.000009170 $860,841 04:21:21 10/12/2022
198 LBank LBank FTM/USDC $0.2399 $853,986 04:21:21 10/12/2022
199 LBank LBank DOT/USDC $5.28 $852,974 04:21:21 10/12/2022
200 Uniswap (V3) Uniswap (V3) 1INCH/USDC $0.4386 $848,729 04:17:21 10/12/2022
201 LBank LBank NEAR/USDC $1.69 $848,370 04:21:21 10/12/2022
202 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) USDC/USDT $1.0000 $845,026 04:25:21 10/12/2022
203 Tidex Tidex BNB/USDC $285.96 $841,144 04:28:21 10/12/2022
204 LBank LBank LTC/USDC $76.30 $839,978 04:21:21 10/12/2022
205 LBank LBank DOGE/USDC $0.09645 $833,757 04:21:21 10/12/2022
206 ZigZag (zkSync v1) ZigZag (zkSync v1) ETH/USDC $1,263.16 $831,906 04:23:21 10/12/2022
207 LBank LBank TRX/USDC $0.05481 $831,817 04:21:21 10/12/2022
208 LBank LBank XRP/USDC $0.3871 $831,745 04:21:21 10/12/2022
209 LBank LBank EOS/USDC $1.03 $829,688 04:21:21 10/12/2022
210 LBank LBank AVAX/USDC $13.41 $826,957 04:21:21 10/12/2022
211 LBank LBank ADA/USDC $0.3101 $826,487 04:21:21 10/12/2022
212 Cryptology Cryptology BTC/USDC $17,101.10 $813,176 04:29:21 10/12/2022
213 Bitfinex Bitfinex UDC/USD $1.00 $811,717 04:27:21 10/12/2022
214 Bitget Bitget XRP/USDC $0.3871 $810,640 04:28:21 10/12/2022
215 AEX AEX USDT/USDC $0.9990 $798,841 04:36:21 10/12/2022
216 OKX OKX MASK/USDC $3.39 $789,509 04:29:21 10/12/2022
217 Canto Dex Canto Dex NOTE/USDC $1.01 $788,352 04:23:21 10/12/2022
218 Binance.US Binance.US BTC/USDC $17,115.10 $783,369 04:25:21 10/12/2022
219 Uniswap (V3) Uniswap (V3) PLSD/USDC $7.90 $782,780 04:17:21 10/12/2022
220 Hotcoin Global Hotcoin Global LTC/USDC $76.31 $782,072 04:16:21 10/12/2022
221 DODO (Polygon) DODO (Polygon) WMATIC/USDC $0.9140 $772,163 04:19:21 10/12/2022
222 OMGFIN OMGFIN USDC/USDT $1.00 $763,472 19:14:21 08/12/2022
223 Bitfinex Bitfinex UDC/USDT $1.00 $737,207 04:28:21 10/12/2022
224 Jupiter Jupiter MEDIA/USDC $19.35 $720,422 04:32:21 10/12/2022
225 Phemex Phemex ETH/USDC $1,259.67 $703,504 04:16:21 10/12/2022
226 OKX OKX WAVES/USDC $2.03 $702,527 04:29:21 10/12/2022
227 OKX OKX SOL/USDC $13.54 $696,930 04:29:21 10/12/2022
228 LBank LBank CRV/USDC $0.6390 $694,161 04:21:21 10/12/2022
229 ABCC ABCC BTC/USDC $17,072.13 $690,130 04:33:21 10/12/2022
230 OpenOcean OpenOcean USDT/USDC $0.9999 $683,827 04:30:21 10/12/2022
231 Bitrue Bitrue MATIC/USDC $0.9139 $683,280 04:16:21 10/12/2022
232 Phemex Phemex OP/USDC $1.09 $683,203 04:16:21 10/12/2022
233 1inch Exchange 1inch Exchange USDT/USDC $0.9999 $675,517 08:58:21 09/12/2022
234 1inch Exchange 1inch Exchange USDC/USDT $1.00 $675,238 08:58:21 09/12/2022
235 Uniswap (V2) Uniswap (V2) ALI/USDC $0.01117 $664,278 04:25:21 10/12/2022
236 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) OP/USDC $1.07 $657,963 04:25:21 10/12/2022
237 Bitrue Bitrue ADA/USDC $0.3098 $649,358 04:29:21 10/12/2022
238 Uniswap (V3) (Arbitrum) Uniswap (V3) (Arbitrum) WETH/USDC $1,257.86 $646,281 04:25:21 10/12/2022
239 Hotcoin Global Hotcoin Global SOL/USDC $13.55 $624,274 04:16:21 10/12/2022
240 LBank LBank ENS/USDC $13.55 $620,801 04:21:21 10/12/2022
241 Bitrue Bitrue XRP/USDC $0.3877 $619,268 04:24:21 10/12/2022
242 BitMart BitMart EOS/USDC $1.03 $617,699 04:25:21 10/12/2022
243 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) USDC/DAI $1.00 $617,126 04:25:21 10/12/2022
244 Hotcoin Global Hotcoin Global USDC/USDT $1.0000 $613,752 04:24:21 10/12/2022
245 VVS Finance VVS Finance WCRO/USDC $0.06400 $603,229 04:23:21 10/12/2022
246 VALR VALR USDC/ZAR $1.01 $601,533 04:31:21 10/12/2022
247 ABCC ABCC USDC/USDT $1.00 $593,823 04:31:21 10/12/2022
248 WOOFi WOOFi ETH/USDC $1,261.38 $587,802 04:32:21 10/12/2022
249 Coinbase Exchange Coinbase Exchange USDT/USDC $1.00 $585,876 04:22:21 10/12/2022
250 LBank LBank BCH/USDC $109.40 $584,738 04:21:21 10/12/2022
251 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) USDC/SUSD $1.00 $575,342 04:25:21 10/12/2022
252 Quidax Quidax USDC/USDT $1.0000 $574,555 04:31:21 10/12/2022
253 OKX OKX XMR/USDC $148.13 $567,984 04:29:21 10/12/2022
254 Uniswap (V2) Uniswap (V2) USDC/TSUKA $0.9805 $562,822 04:25:21 10/12/2022
255 MEXC MEXC TRX/USDC $0.05483 $561,150 04:20:21 10/12/2022
256 OKX OKX MATIC/USDC $0.9122 $552,760 04:29:21 10/12/2022
257 OMGFIN OMGFIN USDC/UQC $0.9966 $547,513 19:14:21 08/12/2022
258 Nomiswap (Stable) Nomiswap (Stable) USDT/USDC $0.9991 $535,140 04:34:21 10/12/2022
259 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) USDC/MIMATIC $1.00 $532,488 04:25:21 10/12/2022
260 MEXC MEXC SOL/USDC $13.57 $526,833 04:20:21 10/12/2022
261 DODO (Polygon) DODO (Polygon) USDC/DAI $0.9996 $524,642 04:19:21 10/12/2022
262 OKX OKX APT/USDC $4.77 $520,338 04:29:21 10/12/2022
263 Bitrue Bitrue USTC/USDC $0.02337 $520,035 04:24:21 10/12/2022
264 BKEX BKEX LTC/USDC $76.32 $519,341 04:21:21 10/12/2022
265 DODO (Polygon) DODO (Polygon) DAI/USDC $1.00 $515,436 04:19:21 10/12/2022
266 Bitexen Bitexen USDC/TRY $1.01 $513,766 04:31:21 10/12/2022
267 Bitrue Bitrue DOT/USDC $5.27 $513,590 04:27:21 10/12/2022
268 Bitrue Bitrue TRX/USDC $0.05481 $510,287 04:28:21 10/12/2022
269 Independent Reserve Independent Reserve USDC/AUD $0.9999 $506,547 04:24:21 10/12/2022
270 LBank LBank ZEC/USDC $45.70 $506,341 04:21:21 10/12/2022
271 KyberSwap Elastic (Avalanche) KyberSwap Elastic (Avalanche) USDCE/USDC $1.00 $489,695 04:25:21 10/12/2022
272 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) ETH/USDC $1,260.22 $488,950 04:29:21 10/12/2022
273 BKEX BKEX BCH/USDC $109.41 $488,877 04:21:21 10/12/2022
274 BitMart BitMart USDC/USDT $1.00 $485,963 04:24:21 10/12/2022
275 PancakeSwap (V2) PancakeSwap (V2) USDC/WBNB $1.01 $484,846 04:29:21 10/12/2022
276 KyberSwap Elastic (Polygon) KyberSwap Elastic (Polygon) USDC/USDT $1.00 $480,878 04:25:21 10/12/2022
277 OKX OKX ETC/USDC $19.03 $472,598 04:29:21 10/12/2022
278 OKX OKX CHZ/USDC $0.1501 $472,353 04:29:21 10/12/2022
279 KuCoin KuCoin USDC/UST $0.2599 $465,588 04:18:21 10/12/2022
280 MEXC MEXC SHIB/USDC $0.000009170 $461,842 04:20:21 10/12/2022
281 Jubi Jubi BCH/USDC $109.31 $460,928 04:26:21 10/12/2022
282 WOO Network WOO Network BTC/USDC $17,109.97 $457,613 04:25:21 10/12/2022
283 WOO Network WOO Network ETH/USDC $1,261.80 $450,382 04:25:21 10/12/2022
284 Uniswap (V3) (Polygon) Uniswap (V3) (Polygon) WBTC/USDC $17,076.31 $450,344 04:25:21 10/12/2022
285 Bibox Bibox USDC/USDT $1.00 $446,927 04:20:21 10/12/2022
286 MEXC MEXC LTC/USDC $76.31 $444,282 04:20:21 10/12/2022
287 THORChain THORChain USDC/RUNE $1.00 $439,789 04:30:21 10/12/2022
288 Uniswap (V3) Uniswap (V3) LINK/USDC $6.81 $439,439 04:17:21 10/12/2022
289 Wombat Exchange Wombat Exchange USDT/USDC $1.00 $438,956 04:20:21 10/12/2022
290 OKX OKX DOT/USDC $5.27 $436,572 04:29:21 10/12/2022
291 Bitrue Bitrue BNB/USDC $285.53 $432,707 04:28:21 10/12/2022
292 Uniswap (V3) (Arbitrum) Uniswap (V3) (Arbitrum) GMX/USDC $51.98 $429,373 04:25:21 10/12/2022
293 Tidex Tidex BTC/USDC $17,114.16 $425,499 04:26:21 10/12/2022
294 Uniswap (V3) Uniswap (V3) WBTC/USDC $17,162.98 $424,053 04:13:21 10/12/2022
295 OKX OKX TON/USDC $1.84 $419,894 04:22:21 10/12/2022
296 Phemex Phemex MATIC/USDC $0.9158 $415,950 04:16:21 10/12/2022
297 Jupiter Jupiter RAY/USDC $0.1973 $411,862 04:26:21 10/12/2022
298 OKX OKX DASH/USDC $46.39 $411,755 04:29:21 10/12/2022
299 Uniswap (V3) (Optimism) Uniswap (V3) (Optimism) USDC/DAI $1.00 $406,245 04:25:21 10/12/2022
300 CoinField CoinField BTC/USDC $17,084.68 $395,715 04:37:21 10/12/2022

Thông tin thị trường giao dịch USD Coin (USDC)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 300 cặp giao dịch USDC có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 530 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 04:17:21 10/12/2022, cặp giao dịch USDC/WETH tại sàn Uniswap (V3) đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $228,888,621 với tỷ giá $1.00.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp USDC.

Cặp: Tên cặp giao dịch USDC với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số USDC được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch USD Coin (USDC) Cặp giao dịch USD Coin (USDC) - CoinMarketCap.vn
4.4 trên 548 đánh giá